27. aug. 2015

Norge svikter nok en gang, trafficking-offeret Yasmin tvangsutsendes


Det er ikke første gang det skjer. Igjen vinner UNE frem med sitt ønske om å tvangsutsende ofre for menneskehandel i Norge. Det er noe pill råttent med hvordan vi behandler utsatte mennesker.

10. aug. 2015

Kirken trenger ikke fiender når den har seg selv

Opprivende teologiske diskusjoner om samlivsspørsmål har ført til medlemsflukt og nye trossamfunn. Nå fører medlemsrot til enda dårlige omdømme. Kirken trenger hjelp. ASAP.

24. juni 2015

Slik er livet i Syrias nærområder

Uavhengig hva du mener om Syria-flyktninger til Norge, synes alle å være enig i at man må gjøre mer lokalt. Det er nok riktig, men vet vi egentlig hvordan livet er i disse nærområdene?