20. jul. 2007

Avinor og valgkamp


Avinor hevder i BT den 20. juli at KrF "går til høstens valg med krav om at den nye rullebanen må plasseres på Sotra". Det er ikke riktig. KrF går til valg på er å utrede de store transport- og traffikkutfordringene og se disse i en større og mer fremtidsrettet sammenheng, med et overordnet miljøfokus.

Flyplass, godstransport, jernbane, høyhastighetsbane og internasjonal havn må inngå i et større og overordnet planarbeid, med et regionalt perspektiv. For tiden pågår utredningen i regi av Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune i tilknytning til lokalisering av fremtidens havn og gods. KrF er betenkt på å bestemme at en rullebane to skal bygges innover i byen. Vi er også klar over utfordringer knyttet til eventuelt lokalisering på Sotrasiden, selv om dette kombineres med en tunnell under fjorden.

KrF ser heller ikke bort fra at man må vurdere flytting av en flyplass i et langt perspektiv slik som mange europeiske byer inklusiv Oslo allerede har gjort. Det er forunderlig at Avinor faktisk nå kaster seg inn i lokal valgkamp. Når de først gjør det burde de vært mer presis i sine uttalelser.

KrF går altså ikke til valg med krav om ny rullebane på Sotra. KrF går til valg med miljøfokus i førersetet. Det betyr at vi vil vurdere nøye behov for ny rullebane, hvor den eventuelt skal ligge og om flyplassen i et langt perspektiv skal flyttes for å få til et koordinert transport og godssystem. I mellomtiden vil vi oppfordre Avinor til å ha fokus på grønne landinger og andre miljøtiltak for å ta klimautfordringene på alvor.

Vi ser fram til et konstruktivt samarbeid for et bærekraftig transportsystem som kan sikre Bergensregionen vekst, men som også sikrer Bergensregionen som en fremtidsrettet region i miljøspørsmål.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

1 kommentar:

Erik sa...

Hvorfor kan ikke KrF bare si nei til ny rullebane til å begynne med? Flytrafikken kan ikke vokse hvis vi skal ta vare på klimaet. Det trengs det ingen utredninger for å finne ut av. Dagens rullebane holder en stund til, og innen den "blir full" må vi ha fått på plass en annen måte å reise mellom Bergen og Oslo (høyfartstog, eller forbedret Bergensbane på 4 timer). Da kan vel halvparten av dagens fly Bergen-Oslo kuttes ut og det blir igjen mye ledig kapasitet.