20. jul. 2007

Svar på angrep fra SV


Med tittelen ”KrF er paradoksenes parti” kritiserer Tone Salomonsen (SV) KrF sin miljøpolitikk i BA 19. juli. Først og fremst vil jeg takke Salomonsen for anerkjennelsen om at KrF går lengre enn de rød-grønne i miljøpolitikken. Vi ønsker å være ledende i Bergen når det gjelder tydelig og handlekrafgtig miljøpolitikk.

Salomonsen nevner helt riktig at bystyret i år 2000 vedtok utslippskutt på 30 prosent innen 2005. Da byrådet med KrF som ansvarlig for miljø og byutvikling kom til makten høsten 2003, var lite gjort i forhold til oppfølging av disse vedtakene. KrF-byråden fulgte da de faglige ekspertenes anbefaling om kutt for å oppnå nasjonale målsetninger. Samtidig ble det igangsatt oppfølging på samtlige områder i forhold til tidligere vedtak. I byrådets løypemelding i juni om pågående arbeid med rullering av Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen, er de fleste
punktene nå kvittert og levert. Det ville jeg trodd at Salmonsen og SV kunne gitt byrådet honnør for.

I tillegg er det innført miljø- og energiledelse i egen virksomhet. Byrådet har også etablert et klimafond til kommunens organisasjon, samtidig som byrådet går inn for 50 prosent CO2-kutt (1991- 2030) og 90 prosent piggfriandel i Bergen. Disse målsetningene er langt mer ambisiøse enn hva SVs egen miljøvernminister og sittende regjering har kommet frem til.

For miljøpartiet KrF er det både skuffende og svært irriterende å se en minister som sliter med å gjøre SVs mange fagre ord om til konkret handling. Det er viktig å merke seg at vi nå ser et byråd som i snarrt 4 år har arbeidet med å synliggjøre sammenhengen mellom energi, miljø og økonomi for å få fakta på bordet, noe som igjen gir konkret grunnlag for handling. Dette er langt ifra valgflesk.

Det er derimot en erkjennelse av at vi må gjøre mye mer på området. Det tar KrF på alvor og her håper vi at etter hvert så kan vi stå sammen med SV om nettopp dette. En konkret sak som trernger tverrpolitisk enighet er byggingen av et helhetlig bybanenett. Salomonsen harselerer i innlegget med KrFs forslag til miljølokk på motorveiene.

Det er først og fremst et tiltak for å gjenvinne byggeland, hindre støy og restaurere sår og skjemmende skjæringer i landskapet, men det har vi kanskje ikke forklart godt nok. Vi har stor tro på dette forslaget og håper på bred politisk enighet i den kommende bystyreperioden. Til slutt kan det også nevnes at man kan rense luften i tunnelene.

Når det gjelder piggdekksaken ble den innført for første gang når KrF satt ved roret, fordi målingen av luftkvaliteten i sentrum var av alamerende karakter. For KrF er hensynet til innbyggernes liv og helse avgjørende. KrF vil vurdere å gjeninnføre piggdekkavgiften dersom piggfriandelen synker igjen, og luftkvaliteten tilsier dette. Jeg vil minne Salomonsen om at KrF i denne sammenheng var pådriver sammen med byrådspartiene for å forhandle frem en
miljøpakke med enhetstakst på bussene og videreføring av panteordning for piggdekk og vedovner.

For KrF er konkret handling viktig. Vi venter i spenning på at regjeringen skal bli ferdig med å krangle om hva de konkret ønsker å gjøre for miljøet. I mellomtiden må KrF dessverre konstatere at CO2-utslippene på Mongstad skal økes til det dobbelte de nærmeste syv til ti årene og kanskje enda lenger ifølge ekspertene som antyder at rensing først kan gjennomføres i år 2020. Det er litt av en scenarievisjon for Bergensregionen. Alt dette mens ”miljøpartiet” SV sitter med selveste miljøvernministeren.

Var det noen som snakket om paradoksenes parti?
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

1 kommentar:

Anonym sa...

SV er en av de største tragediene i Norge!