14. aug. 2007

Slutt å lyge, Filip!


På sidene til NRK Hordaland går Gina Barstad i Bergen SV til frontalangrep på meg. Hun mener jeg lyger fordi jeg tidligere hevdet at KrF har flest kvinner på listene. Hun har faktisk rett i at det ikke stemmer, Nationen som jeg forholdt meg til har regnet feil. Men å si at jeg lyger er vel litt drøyt...?

Hun kommer også med et ganske utidig angrep på oss. Når ble vi motstandere av kontantstøtte? Og når har vi sagt at kvinner ikke skal få bestemme over egen kropp?

"KrF er mot kontantstøtte og kvinners selvbestemmelsesrett over egen kropp. Er det sånn at KrF må bryte det åttende budet, "Du skal ikke lyge", for å få en kvinnelig profil?"
Sitat Gina Barstad

La meg gjøre det helt klart:

KrF er for kontantstøtte.

KrF er for at kvinner skal bestemme over egen kropp. Og hvis det er vårt syn på rettsvern for det ufødte liv hun sikter til så kan jeg ikke med all godvilje få meg til å mene at et annet liv er en del av kvinnens kropp. Betyr det da at SV er for selvbestemt abort helt frem til fødsel?

Til slutt: Beklager at jeg lot meg lure av Nationen. Det er helt rett. SV har enda litt flere kvinner på listen. Det har de og vi all grunn til å være stolt av. Det er godt å vite at det blir flere kvinner på listene!
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

3 kommentarer:

Rahim Nicolay Ali sa...

Jeg må ærlig si at jeg har aldri skjønt meg på "kvinnen skal bestemme over sin egen kropp"-argumentet. For hvis de som bruker dette argumentet virkelig mener det de sier så skjønner jeg ikke annet enn at kvinnen skal få bestemme over kroppen sin helt fram til fødselen.
Som du så godt understreker:

"Betyr det da at SV er for selvbestemt abort helt frem til fødsel?"

Jeg spør opprikitig: Kan noen som virkelig er tilhenger/ bruker/ forstår det argumentet forklare meg logikken i det? Jeg presiserer tilhenger av argumentet, ikke abort. For en abortdebatt her blir en for stor avsporing i forhold til det opprinnelige blogginnlegget.

Joar sa...

Jeg mener kvinnen må ha rett til å velge om hun vil ta abort eller ikke.
Jeg støtter dagens abortlov og det lengste jeg kan gå er å støtte en utvidelse av den til 16 uker.
Men det vi heller bør gjøre er å forebygge abort ved å styrke kvinners økonomi betydelig.
Abort må være lov, for hvis det hadde vært forbudt så hadde man fratatt en borger en rettighet.

Gina sa...

Altså. Jeg har aldri "anklaget" krf for å være mot kontantstøtte. Det var feilsitering fra journalisten, så det er rettet opp i. :)

Forøvrig er dere på fjerdeplass når det gjelder kvinnelig andel ;)