15. sep. 2008

Kommentarer fra bystyresalen


Da har finansbyråden nettopp lagt frem byrådets budsjettforslag. Det var imponernende lesning!! 415 millioner til vedlikehold av bergensskolene de neste 2 årene, 75 millioner til tetting av hull i kommunale veier og 14 millioner ekstra til kulturfeltet er noen av budsjett-nyhetene.

KrF er særlig fornøyd med økningen til tiltak for utviklingshemmede. Blant annet bygges det boliger, dagsentertilbudet utvides og vi får økning i ferietilbudet. Dette er gode nyheter for de utviklingshemmede og deres familie. Byrådet evner å prioritere det viktigste og det er KrF svært glade for.

Foreløpig har jeg ikke fått med meg kommentarene til opposisjonen, men jeg kan tenke meg at de kritiserer effektiviseringen i barnehagesektoren(ut i fra hviskingen i bystyresalen). Det er verdt å merke seg at "kuttet" fører til en reduksjon som gjør at vi fortsatt bruker mest penger per barnehagetime i hele Norge! Her har vi tydeligvis hatt et alt for høyt nivå, og nå får man til en helt riktig omprioritering til bergensskolen. Noen kutt er helt nødvendige, dette er et slikt "kutt".

2009 blir et spennende bybane-år! Testkjøring av strekningen sentrum-Nesttun, regulering av traseen mot Flesland og arbeid med en trase mot NHH/Åsane. Med KrF i byråd fortsetter satsingen på bybanenettet!

Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

5 kommentarer:

kalle sa...

Kjempebra!! Men jeg vet ikke helt om jeg liker reduksjonen på barnehagefeltet!?

Filip Rygg sa...

Det er ikke store dramatikken i endringene på barnehagefeltet, vi vil fortsatt ligge i topp. I tillegg kan det nevnes at man tredobler barnehageinvesteringene.

Joar sa...

Det gjør meg veldig glad at KrF fikk satset mye på de utviklingshemmede i Bergen. Denne gruppen mennesker utgjør en berikelse for vårt samfunn. Jeg har tenkt lenge gjennom mitt standpunkt i bioteknologiloven, om jeg eventuelt snart velger å snu og endre mening, men vil jeg ikke da fremstå som useriøs, for det dessverre ikke noe nytt at jeg har endret mening i viktige saker som angår menneskeverdet..

Alle mennesker har en ukrenkende verdi, for mange velger ikke hvordan man blir født, og dette er det nok for psykisk utviklingshemmede heller.. Menneskets verdi skal ikke svekkes for det om man er psykisk utviklingshemmet, de er like mye mennesker som alle andre..

Det er noen som mener at denne gruppen mennesker bør tas ut fra den offentlige skole og settes i spesialskoler hvor de bare omgås hverandre, fordi noen er av den mening at de er så ulike de som ikke har noen utviklingshemmning. Men hvordan skal man da integrere PU-mennesker i samfunnet?? Nei jeg tror det er viktig at PU-mennesker får lov til å gå i den offentlige skolen, også blant elever som ikke har en utviklingshemming...

Kristne skal ha stor ros for det engasjementet de tar for utviklingshemmede og kampen for menneskeverdet.. Jeg kan godt få tilføyet at jeg sitter i tenkeboksen om det er katolikk, pinsevenn, protestant eller andre retninger innen kristen-landskapet i Norge.. Håper du har hatt en fin dag =).. Budsjettet i Bergen har fått et kjempegodt innhold i Bergen for neste år takket være dere =)..

Filip Rygg sa...

hei joar!

takk for hyggelig kommentar. Ja det er mye bra i budsjettet, selv om vi helt sikkert alltid kan få det bedre. De neste månendene skal vi se om det trengs noen mindre justeringer før det endelig skal vedtas i bystyret i midten av desember.

I forhold til spesialskoler vs full integrering så tror jeg vi trenger en blanding. Selv sitter jeg i et samarbeidsutvalg for en såkalt "spesialskole" i Bergen, og jeg vet av erfaring der i fra at foreldre og elever er enormt takknemlig for det tilbudet. Her er nok valgfrihet et nøkkelord.

Joar sa...

Det er jeg ikke i tvil om Filip,
Vi trenger skoler som også kan være motpol til statsskolen, der den ikke leverer på alle områder, eller gir all tilbud.. Jeg synes det er flott vi har et mangfoldig skolesystem i Norge, men det må ikke bli sånn at det er de flinkeste og de med størst lommebok som skal få gå på disse skolene, derfor tror jeg vi kan bygge flere friskoler, hvor staten betaler for dem..

Angående skolepolitikk, så er Kunnskapsløftet svært bra, og spesielt med satsningen på realfag..