3. nov. 2008

- Eneste fornuftige!


Bergen var så uheldig å få giardiasmitte i vannet for noen år siden, dette ble siden en stor sak med etterforskning fra Økokrim. I dag kom meldingen om at saken henlegges. Det var det eneste fornuftige. Bergen kommune bruker i dag mange hundre millioner på å oppgradere vann- og avløpssytemene. Få om ingen gjør tilsvarende innsats på dette feltet.

Flere i denne bransjen sier at innbyggere i Norge(Bergen er ikke inkludert) mange steder ikke bør vite hva som er i drikkevannet. Kvaliteten er ikke veldig god alle steder. EU-regler krever 2 trinns-rensesystem, det har Bergen nå på alle sine anlegg. La oss håpe at administrasjon og politikere andre steder tar dette like alvorlig som det Bergen har gjort.
Bilde: Lisbeth Iversen som er byråd med ansvar for blant annet vann- og avløpsfeltet i Bergen kommune.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: