26. jan. 2012

Bergenserne får det til!


Færre biler, mer buss og bane.
12.4% flere påstigninger i kollektivtrafikken, 2.6% færre biler inn til sentrum. Tallene for 2011 er klare. I en periode med sterk befolkningsvekst klarer bergenserne overgangen til en mer miljøvennlig og fremkommelig by. Det er fortsatt skjær i sjøen, men det er lov å glede seg over stadig bedre tall. Æren for dette har bergenserne.

Det krevde mot å satse på bybanen. Nå står den her og for Bergen har den vært et paradigmeskifte. Ikke bare når vi ser på antall reisende, men også når det gjelder byutvikling, urbanisering og fremtidsplaner. I dag diskuterer vi ikke om bybanen var riktig, men hvor fort vi kan bygge den videre ut.


BTs forside 26. januar 2012
 Veksten i kollektivtrafikken har mange faktorer i seg, men med en så stor vekst er det ingen tvil om at dette er mer enn tilfeldigheter. Bergenserne har til tross for ruteforvirring, nye kollektivselskap og endrede takster økt bruken av buss og bane. Å senke klimagassutslippene, bedre byluften og bidra til bedre fremkommelighet krever at vi alle er med på dugnaden for byen vår, det er bergenserne!

Om kort tid vil byrådet legge frem en ny bompengesøknad hvor særlig byggingen av bybanen mellom Rådalen(Lagunen) og Flesland skal finansieres. Med økte bomtakster er det grunn til å tro på en viss avvising av trafikken utenfor sentrumskjernen, det er nemlig her vi nå har de største utfordringene med fortsatt bilvekst. For å lykkes i Bergen har vi til nå brukt både gulrot og pisk, det må vi fortsette med.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

1 kommentar:

Torstein sa...

Veldig bra at det går denne veien! Stå på og våg å gjøre tøffe prioriteringer fremover også :-)