12. nov. 2013

Grønn fremtid for Bergen


Du husker giftlokket i 2010. Mange husker ekstremnedbøren i 2005 som ga ras på Hatlestad. Bergen har hatt noen synlige miljø- og klimautfordringer, men i liten skala. I disse dager går tankene til Filippinene, hvor en tyfon har tatt livet av minst 10.000 mennesker. Miljø- og klimautfordringer er ikke (lenger) en liten tilleggssak i et offentlig budsjett eller kommuneplan. Nå handler det om liv og død. Derfor har Bergen begynt det grønne skiftet.


Hva skjer akkurat nå? Biltrafikken går ned, kollektivtrafikken øker, antall elbiler eksploderer og vi har aldri hatt så mange pågående byggeprosjekter med høye miljøstandarder. Vi har mye å rette opp i. Bergen er i høy grad planlagt som en bilby, uten plass til sykkel og kollektiv. Sistnevnte endres nå som bybanen bygges, og sykkelambisjonene har aldri vært større. I år ble investeringene tredoblet, i 2014 øker vi til 99 mill. Det betyr at vi vil bruke nesten dobbelt så mye per hode i Bergen, som det man gjør i hovedstaden.

Jeg har håp om at Bergen kan bli en grønn klimamodell. Det er i storbyene det virkelige slaget står. Det er her vi kan bygge tett, det er her vi kan få grønn mobilitet og det er her du får volum. For Bergens innbyggere handler dette om en fremtid med god luft, god mobilitet og gode bomiljø. Folk skal fortsatt kunne bevege seg, men uten å forurense og uten å stå fast i kø.

I disse dager jobber vi med noen nye større grep for å nærme oss en grønn fremtid for Bergen. I morgen møter vi samferdselsdepartementet for å diskutere miljødifferensiering i bomringen. Bystyret har vedtatt dette flere ganger, men har til nå ikke fått gjennomslag hos statlige myndigheter. Departementets faginstans, Vegdirektoratet støtter Bergen, og nå håper vi å kunne være første by i Norge som kjører prinsippet om "forurenser betaler" helt ut.

Poenget er ikke å ta inn mer bompenger, men å differensiere slik at
flere enn de som har elbil opplever at det å slippe ut lite, lønner seg. Det er stor forskjell på en gammel SUV og en bitteliten bensinbil. Aller helst skal vi bare ha nullutslippsbiler, men også innenfor de fossile bilene er det sjokkerende store forskjeller. Folk skal belønnes for gode valg!

Vi jobber også med å etablere noen "green spots" ulike steder i Bergen. Konkret håper vi å kunne lande en tomt for 10 hurtigladepunkt for elbiler og egen fyllestasjon for hydrogen denne vinteren. Det skal bli enklere, mer synlig og mer tilgjengelig.

Kanskje har du gode ideer for å gjøre Bergen til enda grønnere? Send meg en mail!
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

2 kommentarer:

Martin Hagen sa...

Med en slik stor ladestasjon / hydrogenstasjon blir Bergen byen som "knekker nøtten" i forhold til elektrisk taxi og varetransport. En pølsekiosk på den tomten kommer til å gjøre det bra!

I forhold til miljødifferensiering på bompenger, så er det viktig prinsipp som man så med et pennestrøk kan overføres til anløpsavgiften i havnen vår...

Ole Tjugen sa...

Håper ikke at fortsettelsen av den grønne linjen blir slik som det jeg har sett av sykkelveier i nærområdet mitt: Tellevikvegen har fått sykkelveiskilt. Dette er en sterkt trafikkert vei som mange steder er så smal at fotgjengere må jogge til nærmeste måteplass når de måter bussen!

Når det er sagt, vil et pat hurtigladeplasser her og der sikkert bli populært. Flyplassen, Nesttun, Åsane, og så videre. Husk at selv hurtiglading tar tid, så å kunne lade mens man handler er sunnere enn en kjapp burger og en delvis lading!