15. nov. 2013

Bergenserne kjører stadig mer elbil


Salgstatistikkene varierer nok litt, men tidvis er det ingen annen by som har høyere elbil salg enn Bergen. Bergen er også eneste kommune som har vedtak om å kun kjøpe inn elbil til kommunens bilpark. I følge elbil.no er også Bergen den byen som per 1.1.13 har flest tilgjengelig ladepunkt per innbygger. Det gleder meg at elbilene får en stadig større andel av nybilsalget, men vi har en lang vei å gå.

Nissan Leaf(bildet viser en miniversjon) som også Bergen kommune har mange av, var månedsvinneren i oktober, med hele 5.6 % av nybilsalget i Norge. Imponerende! Første gang jeg prøvde Nissan Leaf fikk jeg et lite sjokk, du verden for en bil. Nå er ikke dette reklame for Nissan, for det finnes mange bra elbiler nå. Men det vi har sett av utvikling av biltyper de siste årene bidrar sammen med gode offentlige ordninger, til en elektrisk revolusjon i bilparken. Det er all grunn til å rope halleluja for det.

Antall ladepunkter er et stadig tilbakevendende tema i bypolitikken. Vi får også tidvis kritikk for å ikke etablere mange nok nye kommunale ladepunkt. Vi kan ikke love noen revolusjon der. Tallene viser at vi i dag ligger i Norgestoppen på ladepunkt, og utover gjør vi mer målrettede tiltak. Feks skal det etableres et superladepunkt med mange hurtigladere på Danmarksplass og vi jobber med løsninger for boligsonene.

Med over 5 % av nybilsalget er det kanskje mange som tenker at dette er et akseptabelt nivå. Det er jeg ikke enig i. Fortsatt er bare 0.5 % av Norges totale bilpark, elbiler. Jeg har ikke tall for Bergen, men det er rimelig å anta at vi ligger ganske nært(forhåpentligvis litt bedre). Skal vi få til en revolusjon der vi får bedre byluft og klimagassutslippene kuttes kraftig, må tallene snus på hodet. 95 % av nybilsalget burde vært elbiler.

Derfor må vi fortsette med å gi elbilene fordeler og vi må på ingen måte lene oss tilbake. Bergen kommunes beslutning om å bare kjøpe elbiler skyldes en rekke forhold, hvor byluft selvsagt er hovedpoenget. Men vi har også gode tall som viser at vi økonomisk kommer betraktelig bedre ut og at brukerne er svært tilfredse. Jeg elsker miljøløsninger som også kan skape begeistring ute i tjenestene og inne på regnskapskontoret. Det er en uslåelig kombinasjon.


Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

3 kommentarer:

Martin Hagen sa...

Hei!

Danmarksplass? Glimrende plassering! Dette ser jo ut til å gå mot realisering!!

Et svært rimelig og synlig tiltak som vi (også) kan påkoste oss i Bergen er en utvidelse av ladetilbudet på bystasjonen. Har har vi allerede en "klynge" ladepunkter som er godt kjent blandt folk. En utvidelse av dette sender et tydelig og svært synlig signal om at Bergen satser videre mot 95% elbilsalg...

mvh Martin Hagen

Erik Faugstad sa...

Veldig veldig fint og betryggende at dette er områder som får oppmerksomhet!

Statistikken om flest ladepunkt pr innbygger er ikke særlig relevant da nesten alle ladepunktene er utilgjengelige for elbilister som trenger lading men kun for arbeidstakere eller besøkende. Antall tilgjengelige ladepunkt pr innbygger tror jeg derimot Bergen Kommune er dårligst på i landet, basert på personlig erfaring. Her bør vi se til Oslo for inspirasjon. Bygarasjen er omtrent det eneste offentlige tilbudet vi har. Dette er derimot et veldig bra og forbilledlig tilbud for folk som har ærend i byen, og som Martin påpeker, her trengs det utvidelse. Alle som har satset på elbil og frisk luft fortjener dette.
"Løsninger for boligsonene" er kanskje planer om lademuligheter for folk med elbil som har ærend andre steder enn i sentrum, eller er dette noe annet? (ref "ingen revolusjon her")

Fortsett den gode jobben, elbilrevolusjonen kommer, vi er nødt til å være i forkant for å ta i mot behovene. BMW, VW, Ford kommer med sine modeller som kommer til å ta elbilandelen til 15% ganske snart (og 95% helt sikkert en gang i fremtiden).

Jeg følger med i høy spenning!

Martin Hagen sa...

Hei!

Så gikk det litt over et år og der står den: Verdens største hurtigladestasjon!

Gratulerer!

mvh

Martin Hagen