18. nov. 2013

Skadelig byluft


Førstesiden i dagens BT er dramatisk. Selv om vi lett kunne henvist til at vi de to siste årene ligger godt an og at luften stort sett er bra, er dagens førsteside en kraftig advarsel. Selv om vi stort sett har vært under gjeldende forskrifter, er også noe lavere konsentrasjoner av dårlig luft, helseskadelig. Det skal man ikke ta lett på.
Opposisjonen gjør som de skal, de er utålmodige og anklager byrådet for å være for langdryge. Det er helt greit. Det er all grunn til å være utålmodig på vegne av god luft for bergenserne. Ren luft skal være en selvfølge. For Bergen sin del har dette ført til mange radikale tiltak og vedtak. Vi har økt bompengene i år, tredoblet sykkelinvesteringene, kjøper kun elbiler og har startet arbeidet med å ta E39 ut av sentrum. Du kan  lese mer om tiltakene her.

Samtidig må vi erkjenne at tiltak som er nødvendige for å få til større endringer, ofte også er de tiltakene vi irriterer oss mest over. Det går ikke en helg uten at jeg får klager fra folk på bompengene. Det er riktignok ikke så hatske som de jeg fikk helt i starten, men det at bilkjøringen reguleres, irriterer mange. Det samme ser vi om parkeringsplasser, hvor vi inndrar stadig flere, opposisjonen raser over at ikke enda flere inndras, og mange klager over at det ikke er nok. 

Men: det er likevel en del som drar i rett retning. Vi hadde klart å fått et enstemmig bystyre til å vedta miljødifferensierte satser i bomringen, hvis ikke det var for at det etterhvert er en ganske bred problemforståelse. Stadig flere bergensere krever handling, og samtlige partier erkjenner at vi må gjøre det vi kan for å unngå at situasjonen i 2010 med ekstremt dårlig luft, gjentar seg. 

Tallene viser akkurat nå nedgang i biltrafikken, økning i kollektivtrafikken og dramatisk økning av elbiler. Videre ser vi heldigvis at de to siste årene har vært langt bedre enn i 2010, med tanke på byluften. Vi vet ikke hva slags temperaturer og vær vi vil få denne sesongen, men vi skal fortsette å gjøre grep slik at byluften i minst mulig grad påvirkes negativt av oss. 

I disse dager har vi fått store mengder nedbør. Mer enn vanlig, i våte Bergen. Det er bra for denne debatten. Sammen med giftlokket i 2010, raset i 2005 pga mye nedbør og de våte dagene nå, så ser vi at det henger sammen. Med klimaendringer får vi mer ekstremvær, med mye utslipp får vi giftlokk. Da må man handle. Det gjør Bergen. 

Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: