2. mar. 2009

Kamp mot troens plass i offentligheten?


Er det en kamp mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap? Eller mot fremmed kultur? Eller er det en kamp mot religionens plass i det offentlige rom? Med ord som snikislamisering, bekjempelse av radikal islam og frihetskamp spiller man på fremmedfrykt samtidig som man glemmer alle ideologiske prinsipper.

Jo mer jeg hører, jo mer håpløst synes jeg dette blir.

- Gjennom historien har vi klart å bekjempe totalitære ideer som nazismen og senere kommunismen. Som liberalist vil jeg alltid kjempe mot slike ideer og bevegelser. Radikal islam er en mørk og skummel ideologi, og bekjempelsen av den er vår tids viktigste kamp, sier Frp-leder Siv Jensen i et intervju med Klassekampen i dag.


Jeg og Siv er enig om en god del andre ting. Men når det kommer til respekt for trosfrihet og innvandring er vi (dessverre) på hver vår planet. Tenk hvis debatten i stedet kunne handlet om at integreringen må bli bedre, at asylsøkerne må følges bedre opp, at vi må satse på godt holdningsarbeid og at politiet må få større ressurser til å sikre trygge lokalsamfunn. Nå dreier det seg om syndebukker, om fremmedfrykt, om nøytralitet(som ikke eksisterer) og om et brutalt skille mellom samfunnet og tro.

Det siste er i likhet med de andre punktene, svært alvorlig. Hva er det man egenltig mener? Skal folks overbevisning ignores? Et punkt når det gjelder snikislamisering har vært kravet om Halal mat i fengslene, på spørsmål om dette også gjelder Kosher mat(jødisk krav) så har Frp bekreftet at også dette er noe de vil gå i mot. Skal vi virkelig nekte muslimer og jøder å beholde sin overbevisning i fengslene? Er det religionen som er totalitær, eller er det Frp?

Det har blitt mange angrepFrp her på bloggen de siste ukene. Egentlig er det litt urettferdig. Men akkurat i det siste har det vært så mange hårreisende uttalelser at jeg ikke kan la vær å si i fra. Når trosfriheten foreslås svekket, går ikke dette bare utover de som tilhører Islam, men det går utover alle som ønsker å leve ut sin tro. I sin iver etter å stige på meningsmålingene ser det ut til at enkelte glemmer de viktige prinsippene som sikrer oss frihet til å leve de livene vi selv ønsker.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

21 kommentarer:

Yab sa...

Jeg begynner å bli mer og mer overbevist om at FRP uttaler seg slik for å få stemmer.

Mange av de temaene de tar opp, som du også nevner, er viktige å diskutere. Men slik som FRP holder på så ser jeg ikke det kan bli saklige løsninger fra FRPs side. Men de skal vel ha for at de fyrer opp, slik at flere blir engasjerte i debatten.

Filip Rygg sa...

Ja det er jo dette som er veldig synd. Politikken burde ikke vært slik at prinsipper og ideologi hives på sjøen med en gang man ser en mulighet til å kapre oppmerksomhet og stemmer. Da bør man heller stå løpet ut, uten å hevde at man feks er liberalist.

Anonym sa...

"Jeg og Siv er enig om en god del andre ting. Men når det kommer til respekt for trosfrihet og innvandring er vi (dessverre) på hver vår planet. Tenk hvis debatten i stedet kunne handlet om at integreringen må bli bedre, at asylsøkerne må følges bedre opp, at vi må satse på godt holdningsarbeid og at politiet må få større ressurser til å sikre trygge lokalsamfunn"

Frp vil også jobbe for bedre integrering. Om det vil si at vi ikke kan ta i mot så mange flyktninger og innvandrere, så må det også kunne være ett tema. Ikke bare, "vi skal ta imot alle i verden politikk".

Det bor 4.5 millioner her i Norge. Det er forsvinnende lite mennesker i den store verden. Det bor f.eks over 12 millioner i Londo, over 20 millioner i Bangkok osv... Vi må kunne ta imot det antall mennesker vi klarer å hjelpe og integrere, ikke fler. Det blir da enda en belastning for flyktningene og innvandrerene da de blir utelatt fra storsamfunnet om vi ikke klarer å integrere dem.

mer politi har Frp snakket om i flere år.

Asylsøkeren må følges bedre opp. Mindre asylsøkere = bedre behandling.

Filip Rygg sa...

Yab: Du skriver veldig godt på bloggen din!! Men fant ingen sted for å si det der.. :)

Filip Rygg sa...

anonym: Vi er helt enige om at asylsøkerne må følges bedre opp. Men for meg er det ikke noen logikks om tilsier at færre asylsøkere vil føre til bedre oppfølging. I stedet må vi kunne si at de vi hjelper i dag, de skal vi hjelpe bedre. Selv om vi til nå har nedprioritert dette området, er det ikke færre mennesker med behov.

Frp har helt riktig som du skriver, i lengre tid snakket om mer politi. KrF og Frp er helt enig her. Vi er nok ikke enige om årsakene til at vi trenger mer politi, i hvert fall ikke alle, men vi er altså enige i at ressursene må økes.

Grunnen til at Norge hjelper flere per innbygger enn feks Thailand gjør, er fordi vi har store ressurser. Den som er gitt mye, kan gi mye.

Fredag før helgen, besøkte jeg et asylmottak for mer enn 150 asylsøkere, der det jobbet kun 6 mennesker. Gjør vi noe på ressurssiden så vil vi oppnå mye!

Tor S. Utsogn sa...

Kjære Filip Rygg

Du skriver bra, og du gjør det i beste mening. Men det er en del ting du ikke helt ser ut til å ta inn over deg.

Et skille mellom tro og samfunn vil ikke jeg ha. Men for å ha trosfrihet, og bevare friheten til å delta i samfunnsdebatten med sin tro (som f.eks. politiker) må man kunne evne å se det åpenbare som truer.

Du kan sette likhetstegn mellom din egen rett til offentlig tro, og muslimers rett til offentlig tro. Men du bør ikke sette likhetstegn mellom disse tingene i de tilfeller der den kristne tro må vike for Islam. Vi er i Norge, og Norge er et kristent land (enn så lenge). Den daglige kristne "jenkingen" av egne verdier til fordel for Islam er farlig, og det Siv sier er at dette må stoppes. De siste dagene har dette blitt kalt "Nei til snikislamisering".

Og ikke tro at du får tilbake den frihet du vil gi til den islamske tro. Med aller største respekt for deg og dine meninger: Vi må være stolte over vår kristne kulturarv, våre vestlige verdier, vise generøsitet, kreve respekt, og ikke være dumsnille.

KrF har dessverre mistet mye av dette.

Til habilitet: Selv er jeg lokalpolitiker for FrP. Bare så det er sagt ;-)

Anonym sa...

Det skjer faktisk en islamisering i Norge og Europa fra ekstreme grupper som har kommet i possisjon og har fått politisk gehør. I første rekke omhandler det å kneble ytringsfriheten. UN er her et stikkord.
Vi har en elendig pressedekning på svært akuelle tema som skjer rundt om i verden. Våre politikere er tydeligvis engstelige for å ta opp debatter vedrørende ytringsfrihet, demokrati og integrering, og da får heller ikke folket balansert informasjon gjennom nasjonale mediekanaler. Debatten om Islamisering foregår rundt om i den vestelige verden, og rasisme har ingenting med dette å gjøre.
Det vi ser i Norge i dag er en poleriseing av debatten, noe vi er lite tjent med.
Hadde vært fint om alle våre politikere ville satt dette på dagsordenen. Det ville også vært flott om vår sittende regjering hadde innhentet litt pålitelig info om Hijab og blasfemiparagrafen før de begynte å vedta lover og uniformsendringer.
Flere demokratiske land står nå på trappene til å forlate FN grunnet angrep på deres nasjonale demokratiske rettigheter.

Utrolig, men sant:

http://www.abcnyheter.no/node/76726 http://www.fritanke.no/NYHETER/2009/Lei_av_a_bli_representert_av_ytterliggaende_muslimer/
http://www.youtube.com/watch?v=Ji-qdC5zYd4
http://www.canada.com/topics/news/world/story.html?id=9b8e3a6d-795d-440f-a5de-6ff6e78c78d5
http://www.un.org/News/Press/docs/2004/hrcn1082.doc.htm
http://www.iht.com/articles/ap/2008/03/27/news/UN-GEN-UN-Rights-Council.php
http://www.fritanke.no/KOMMENTAR/2009/Hijab_er_islamismens_kvinnedrakt
http://imittsverige.blogspot.com/2009/02/bra-gjort-usa-usa-nobbar-fn-konferens.html

"USA kommer inte att delta i FN-konferensen om rasism i Genève 20-24 2009 april. Barack Obamas nya regering har bestämt sig och bojkottar arrangemanget."

Filip Rygg sa...

Tor: veldig kjekt at du tok turen innom bloggen og at du deltar i debatten!

Det virker for meg(noe jeg synes du bekrefter) at Frp setter et likhetstegn mellom den kristne tro og dagens stadig mer sekulære samfunn. For problemet er at når vi innskrenker trosfriheten og mulighet til å utøve sin tro for noen, ja da vil vi også ramme alle andre som har et livssyn. Se bare hva som holdt på å skje med Frelsesarmeens ungdom, eller de mange forsøkene på å stoppe kristne friskoler i hele landet.

Egentlig er mye av denne debatten preget av sekulær fundamentalisme. Alt som ikke passer inn i det vi nordmenn opplever som nøytralt og "vanlig" skal enten forbys eller ignoreres. Personlig gir jeg blaffen i halal og hijab, men jeg vet at jeg må si i fra nå, før jeg om noen år opplever at prinsippene krever at jeg selv må tilpasse meg og begrense min trosutøvelse.

Nyx sa...

Du snur virkeligheten på hodet. Det er FrP som diskuterer saker og problemer, mens det de andre holder på med er en lummer brønnpissing, og det driver du også med, med dine lumre beskyldninger.

Det går på spekulative spekulasjoner med mistenkeliggjøring og bakvasking av Siv Jensens motiver og hensikter. Men jeg tror man skal holde muligheten åpen for at Siv Jensen faktisk mener det hun sier, og at hun faktisk har rett. Vi lever ikke i et prestestyre der prestene bare kan forutsette sin egen korrekthet og ufeilbarlighet. Og det er jo det som skjer her, at man går i skyttergraven med en gang disse tingen tas opp til debatt.

Om man skal gi etter for religiøse særkrav eller ikke, det er jo helt vesentlig når det gjelder integrering. Hva tror du regjeringens forsøk på snikinnføring av blasfemiparagrafen - som Organisasjonen av Islamske Stater jobber på spreng gjennom FN for å få pålagt alle stater i verden å gjennomføre - ville betydd for moderate muslimer som forsøker å gjøre sin røst hørt i miljøet?
Hva tror du hijab for offentlige tjenestepersoner ville betydd for moderate muslimske kvinner i offentlig tjeneste? Hva tror du gjenninnføring av kjønnsdeling på skolen vil bety for moderate muslimer.

Det Siv Jensen advarte mot er den utviklingen vi har sett i andre land. Det er skremmende utviklingstrekk på gang. I rapporten fra Malmø kommer det fram at blir kvinner trakkasert og truet til å gå med hijab. Hvem tror du vinner på det, moderate eller radikale muslimer?

Du skriver i et svar her at du tror at "prinsipper og ideologi hives på sjøen med en gang man ser en mulighet til å kapre". Men her snur du virkeligheten på hodet.

Sakens realiterer er at den rød-grønne regjering har vaklet i en rekke saker som hijab-saken, som blasfemisaken, og andre saker, i spørsmål som er av grunnleggende prinsipiell betydning for vårt demokrati. Og så sier Siv Jensen som politisk alternativ til dette et klart Nei til religiøse særkrav. Det er det som er sakens realiteter.

Og så kommer alle spinndoktorer med sin "damage control" og sloss for politikere som nettopp har hevet prinsippene på sjøen, og skaper en ståhei for å røyklegge og forfalske hva de politiske realitetene handler om. Gjennom falske anklager, kampanjejournalistikk og spinndoktorfakter, så forsøker de å vinne fram med det falske alternativ at dette dreier seg om et valg mellom anstendighet og rasisme, ja endog nazisme.

Men det de tilslører, og som de har klart å narre deg til å se bort fra, det er at dette handler om vakling i prinsipielle spørsmål eller nei til religiøse særkrav som går på tvers av slike prinsipper som ytringsfrihet, og i hijabdebatten, offentlige tjenestepersoners nøytralitet.

Men også her klarer du å snu virkeligheten på hodet.

Altså politikk dreier seg om valg mellom alternative politiske tiltak, og ingen bakvasking eller mistenkeliggjøring burde kunne rokke ved det. Men det er nettopp det hele denne ståheien etter Siv Jensens klarer tale har dreid seg om. Det er brønnpissing og falske alternativer og falske anklager fra ende til annen, for å avspore fra saken selv og fra debatt om reelle problemer.

Filip Rygg sa...

Nyx: problemet er ikke om man faktisk mener det eller ikke(det er like galt uansett), problemet er følgene et slikt standpunkt får. I Frankrike har man feks forbudt alle religiøse symboler for skoleelevene. Er det et slikt samfunn vi ønsker oss? Skal ikke et barn få lov til å bære et kors rundt halsen?

Jeg forsvarer overhodet ikke regjerigens håndtering av disse sakene, tvert i mot har jeg skrevet flere bloggposter med ganske krass kritikk. Denne bloggposten handler derimot om det vi nå er i ferd med å få; sekulær fundamentalisme. All tro skal vaskes ut, kulturarven gjemmes bort, symboler skal forbys og det politisk korrekte blir stadig smalere.

Archimedes sa...

Du stiller egentlig det eneste virkelig essensielle spørsmålet i hele diskusjonen, nemlig: "Skal folks overbevisning ignores?"

Svaret er et betinget ja. Overbevisninger som for det første gjelder samfunnsdebatten og for det andre ikke kan sannsynliggjøres som korrekte skal ignoreres. Blind og ubegrunnet tro er ikke et grunnlag som vil skal avgjøre samfunnsspørsmål på, og spesielt ikke når troen involverer overnaturlige fenomener som strider med alt vi eller vet om virkeligheten rundt oss.

Jeg kan selvsagt ikke forvente at en person som er bedøvet av religion klarer å se dette tydelig, men Norge er altså et sekulært samfunn. Hva du tror er en privatsak - og heller ikke mer. Hva du tror er ikke noe som resten av oss skal innrette oss etter.

Filip Rygg sa...

Archimedes: alle er jo enig om at tro i utgangspunktet er en privat sak. Samtidig så har religion og i særdeleshet kristendommen preget Norge som land.

Et annet viktig moment er at vi alle tror på noe. Enten det er religiøst eller det handler om andre ting. Vi har meninger og overbevisninger. For meg er det viktig å bevare friheten til nettopp dette. Og da må vi ha respekt for forskjeller. Vi må ha respekt for at noen vil ha et kors på seg når de er på skolen. Vi må respektere at jøder vil ha kosher mat. Vi må respektere at noen muslimske kvinner vil ikle seg hijab. Vi må la vær å diskrimere frivillige organisasjoner som ikke alltid mener det samme som statsministeren.

Dette handler ikke om at mindretallet skal styre flertallet. Dette handler om at flertallet skal gi frihet til mindretallet.

Anonym sa...

Religion må utslettes!

Religioner er irrasjonelle og farlige ideologier.

Og Islam er den værste av de store religionene. Den er barbarisk og fremmer vold og hat. Jeg mener at sammenligne islam og nazismen er meget korrekt.

Siv er litt for politisk korrekt ved at hun bare angriper "islamismen", men sanheten er at der er inget skille mellom islam og islamisme.

* NeoCeon *

Archimedes sa...

Nei, det handler ikke om dette, Filip. Det handler ikke om forbud mot bestemte former for mat eller symboler.

Det handler om kjønnsbasert segregering i det norske skolevesenet. Det handler om å sette til side velbegrunnede bestemmelser om uniformering for å etterkomme religiøse bestemmelser om påkledning. Det handler om ytringsfrihet og lovlige demonstrasjoner som knebles med trusler om straffereaksjoner eller vold.

Det handler om at det bare er et spørsmål om tid før alt dette og mer til også kommer til Norge, slik det allerede er kommet til Storbritannia (som blant annet er i ferd med å opprette sivilrettslige shariadomstoler), dersom vi ikke knesetter visse fundamentale prinsipper om hvordan samfunnsspørsmål skal avgjøres.

Og viktigst av alt: Det handler om hvilken posisjon argumenter uten annen belegg enn religion skal ha i den norske samfunnsdebatten.

Anonym sa...

Siv Jensen er tydeligvis, godt skolert i mediekommunikasjon, og vet hvilke knapper hun skal trykke på når hun snakker til potensielle velgere. Men det er viktig å huske på at en politiker fortsatt er én person, og at publikum er mange forskjellige, ikke én masse. Ikke tro alt én person sier bare fordi det blir sagt på en velsmurt og selvsikker måte. Politikere skal selge et budskap, og de bruker salgsmetoder. Gjentagelse er en slik metode.

Enkle løsninger er blitt bestselgende varer i vår tid; ferdigmat selges under slogans som "Gjør livet litt enklere". Jeg ser lignende tendenser i offentligheten, ikke minst i politikken og særlig i media. Det blir litt som Grandiosa; den skal tekkes mange, og smaker alltid det samme. Hvis den ferdigtygde retorikken som blør konstant ut av avisene får gli rett inn i hodene våre uten at vi tenker over det som blir sagt (og gjentatt og gjentatt og...) tror jeg vi bedøver vår evne til å lese meldingene i klartekst. Det gjelder nettforum også, mange utropstegn og lite innhold. Det er viktig å kjenne sitt språk før man snakker.

Filosofius sa...

"Nei, det handler ikke om dette, Filip. Det handler ikke om forbud mot bestemte former for mat eller symboler.

Det handler om kjønnsbasert segregering i det norske skolevesenet. Det handler om å sette til side velbegrunnede bestemmelser om uniformering for å etterkomme religiøse bestemmelser om påkledning. Det handler om ytringsfrihet og lovlige demonstrasjoner som knebles med trusler om straffereaksjoner eller vold.

Det handler om at det bare er et spørsmål om tid før alt dette og mer til også kommer til Norge, slik det allerede er kommet til Storbritannia (som blant annet er i ferd med å opprette sivilrettslige shariadomstoler), dersom vi ikke knesetter visse fundamentale prinsipper om hvordan samfunnsspørsmål skal avgjøres.

Og viktigst av alt: Det handler om hvilken posisjon argumenter uten annen belegg enn religion skal ha i den norske samfunnsdebatten.

"

Meget bra resonement. Etter å ha lest det meste av nettdebatter i det siste, så er dette en god oppsummering på hva det faktisk dreier seg om. Jeg er selv opptatt av å løse integrering gjennom dialog og gode debatter. Det som Siv faktisk har veldig rett i er at Venstre siden i norsk politikk ser ut til å ikke ønske debatt om slike spørsmål. De har nå gjentatte ganger forsøkt å "lure" inn endringer, som det i tillegg ikke er belegg for blandt muslimer engang. Hvorfor har deisse radikale miljøer så godt øre hos regjeringen? Hvorfor kan ikke sentrale politkere spøre moderate muslimer som er godt integrerte? Mine integrerte muslimske venner er alle sammen enige med meg og vil ikke ha anti-demokratiske nedringer av vårt samfunn. Sekulæritet er viktig også for dem, fordi de da ikke presses til å utøve sin tro i en Islamistisk versjon. De mener at Religionsfrihet slik vi har den nå fungerer bra.

Tor S. Utsogn sa...

Filip Rygg skrev:
"For problemet er at når vi innskrenker trosfriheten og mulighet til å utøve sin tro for noen, ja da vil vi også ramme alle andre som har et livssyn. Se bare hva som holdt på å skje med Frelsesarmeens ungdom, eller de mange forsøkene på å stoppe kristne friskoler i hele landet".

Å innskrenke den totale frihet for muslimske særkrav betyr ikke å innskrenke de samme friheter for den kristne kulturtradisjon i Norge. Politikerne må bli langt tøffere til å si at Norge er et kristent land, og at vi først tar hensyn til å vår kulturarv og Grunnlovens §2 som stadfester den norske offentlige religion.

Et eksempel på å kunne gjøre forskjeller er den private muslimske "Fredsskolen" i Oslo, der FRP stemte nei på tross av at vi er for private friskoler. Begrunnelsen er faren for manglende integrering blandt muslimske barn på skolen, fordi vi vet at det med god margin er folk fra muslimske land vi har størst problemer med å integrere. Her gikk prinsippet om best mulig integrering fremfor prinsippet om ja til privatskole.

KRF's tro på at man må akseptere muslimenes særkrav for å bevare egne religiøse rettigheter er en skivebom av dimensjoner, dessverre. Det bidrar til utvisking av vår kristne kulturarv og til større segregering i samfunnet. Sekulær fundamentalisme er ikke resultatet av å fremheve kristendommens rolle foran Islam. Det burde være innlysende.

Det store spørsmålet for meg, som tidligere har stemt KRF, er hvorfor KRF ikke mer tydelig står opp for sine grunnverdier. Jeg mener den gjennomsnittlige grasrot-KRF'er er noe bekymret for akkurat dette.

Anonym sa...

Problemet ligger hovedsakelig i at muslimene er mer opptatt i å islamisere oss en å intigrere seg selv. Uansett så burde Gethoer bli forbudt, det hadde gjort intigreringen lettere både for oss og dem.

Filip Rygg sa...

Tor S. Utsogn: Tror få er i tvil om at KrF er frimodig på hva vi mener er det beste verdiene å bygge et land på. Mitt problem er at stadig flere partier(Frp innkludert) ikke respekterer at folk har ulikt livssyn. Det virker som om stadig flere mener at du må tro hva du vil, bare ingen andre merker/vet at du gjør det.

At Frp bruker eksempel med Halal mat er svært illustrerende. Det er skummelt!

Anonym sa...

Rart gitt, men Tommy Sharifs kommentar i et P2 program på lørdag, sa nok mye sannhet, og han regner seg som muslim.
Anbefalte flytting til de"hvites" hovedtad som vil ikke bli "islamisert" hvis muslimene fikk styre Norge.......Finnmark, og han ville flytte med!

Anonym sa...

Et tenkt eksempel Norges hovedstad har over 20% ikke vestlige innvandrere offisielt , uoffisielt mye mer. Karachi har ca 20 mil innbyggere , hva hadde skjedd vist 20% av de, 4 mil vestlige innvandrere hadde kommet ? Hadde dørene stått åpen for ? Not