4. mar. 2009

Hvor forsvant friheten?Vi får gjentatte ganger høre at Norge er et fritt, liberalt, åpent, demokratisk og tolerant land. I Norge skal det være plass for alle. Alt dette er ord jeg selvsagt stiller meg bak. Frihet til å mene, tro og si det du vil er grunnleggende. Men det er etterhvert mange grunner til å spørre om friheten er i ferd med å forsvinne.

Mange har problemer med å forstå at jeg som representant for KrF, i flere debatter ser ut til å være muslimenes fremste forsvarer. Ja, det er faktisk med hensikt. Men husk at det er forskjell på det, og det å være en som forsvarer Islam. Det er svært mye med Islam som jeg personlig synes er helt bak mål, men trosfriheten skal likevel ikke knebles.

Når man prøvde å frata Frelsesarmeens ungdom statsstøtte, pga et internt reglement, så vi at toleransen kun strakk seg til de man selv var enig i. Jeg har aldri tolket toleranse så snevert, og kan det i det hele tatt kalles toleranse?

Eli-Karine Vik spurte meg tidligere i dag om hva jeg mente kunne gjøres i forhold til rasisme i Europa. Et vanskelig og komplekst spørsmål. Men kanskje det viktigste er å stoppe de styrende organers fundamentalisme? Hva som er politisk korrekt blir stadig mer snevert. Mener du ikke det samme som på statsministerens kontor, ja da har du ettterhvert et stort problem. Hvis vi fjerner toleransen, skaper vi grobunn for forskjellsbehandling og i verste fall for grov diskriminering og rasisme.Når kvinner skal tvinges til å la hijab'en være hjemme, barn skal nektes å bære kors og frivillige organisasjoner skal nektes å mene noe politisk ukorrekt om egne ansettelser, ja da er vi et stykke fra de fine ordene denne bloggposten startet med.

Jeg ville aldri sendt mine barn på en muslimsk skole, men jeg støtter opprettelsen av muslimske skoler. Jeg kan ikke se at det finnes gode prinsippielle grunner som gjør at vi kan Steinerskoler, kristne skoler, katolske skoler og offentlige skoler, når vi samtidig skal nekte muslimske skoler. Det er overhodet ikke holdbart. Alle skoler må uansett følge de offentlige læreplanene.

Å nekte muslimer å starte en friskole er diskriminering.

Noen er forledet til å tro at dette handler om kristendommens plass i det norske samfunn. Det mener jeg er skivebom. Kristendommens plass i Norge handler om hva dette landet er preget av kulturet og verdimessig, samt det forhold at det store flertall tilhører statskirken. Det skulle da bare mangle at også dette preget skolen, barnehagen og resten av offentligheten. På samme måte som vi kan forvente at Islam preger samfunn i andre deler av verden, kan innvandrere forvente at kristendommen preger Norge.

Men når du kommer til Norge, når deltar i det norske samfunn, skal du aldri tvinges til å mene noe, eller nektes å mene noe. Du skal ha frihet.

Hvor forsvant denne friheten som vi så ofte fremhever som det flotte med det norske samfunn? Hvor forsvant respekten for at noen kan mene det vi mener er gammeldags og utdatert? Hvor forsvant tryggheten for at man kan utøve sin tro uten å bli diskriminert?

Foto 1 og 3: sxc.hu / elestren
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

17 kommentarer:

Joar sa...

Jeg har blitt enda mer imot muslimske friskoler etter en imam brukte lokaler paa Hogskolen i Oslo til aa konspirere at USA sto bak 9/11.. Islam er en reaksjonaer religion som har roetter fra en udemokratisk verden som trokker folk ned i soela..

Hijab er et kvinneundertrykkende plagg som skal gjemme bort kvinnens skjoennhet og identitet.. Sorry, men jeg har ikke sett noe positivt med Islam..

Synve sa...

Enig med det aller meste du skriver her. Men retten til å gå imot det politisk korrekte og statlig diktat må gjelde likt for både religiøse og sekulære, nordmenn og innvandrere.

På samme måte som religiøse organisasjoner bør ha rett til å stille spesielle krav til sine arbeidstakere, bør også vanlige, private arbeidsgivere kunne stille sine krav til arbeidstakere, f.eks. at de ikke skal bruke hijab, kors eller andre religiøse symboler på jobb.

Religiøse privatskoler har jeg ingen problemer med, hverken kristne eller muslimske.

Ximinez sa...

Hei igjen ;)
"Når man prøvde å frata Frelsesarmeens ungdom statsstøtte, pga et internt reglement, så vi at toleransen kun strakk seg til de man selv var enig i. Jeg har aldri tolket toleranse så snevert, og kan det i det hele tatt kalles toleranse?"

Jeg ser diskusjonen om Frelsesarmeens ungdom som et strålende argument for å fullstendig separere religion og stat, og la religion klare seg på egenhånd slik den gjør i de aller fleste land i verden. Å gi statsstøtte til en organisasjon som diskriminerer, når det norske lovverket tilsier at diskriminering ikke er tillatt, er intet mindre enn hyklersk. Det er ingen som nekter organisasjoner å mene noe som helst, men de har ikke krav på å få statsstøtte for lovbrudd!
Det er per i dag ikke lov til å diskriminere ut ifra kjønn, bortsett fra i religiøse samfunn. Hvorfor har religiøse samfunn lov til å bryte norsk lov egentlig? Og hvordan kan vi forsvare enkelte lovbrudd hos et samfunn, og ikke hos andre?

Jeg støtter på ingen måte religiøse skoler. De er en uting som burde bli avskaffet.
Er religionene så svake at hjernevasking fra fødselen av er nødvendig for å oppdra nye droner? Er vi ikke i et sivilisert samfunn best tjent med å la mennesker tenke og ta valg selv?
Den eneste grunnen jeg kan tenke meg for at religiøse skoler eksisterer, er foreldres frykt for at deres barn er smartere enn de. Og det er trist...

Shoaib sa...

Kan i stor grad underskrive på det du sier her om det prinsipielle med denne saken.

Anonym sa...

"...kristne skoler, katolske skoler..." *kremt* Jahaja? Ja, Filip, du vet hva jeg påpeker nå :) Apostelen Peter, den første paven, roterer i graven over å ikke bli kalt kristen! :)

-Mr. Berntsen

Anonym sa...

Langt på vei enig, til tross for st jeg står et hav unna deg politisk og livssynsmessig.
Skal bli spennende å se utenlandske reaksjoner på denne avgjørelsen.


Man KAN ikke late som alle muslimer er ekstremister !
Det som skjedde i Knutby er like sjukt som Talibans tankegang. Men ingen hater Den Norske Kirke fordi pastoren i Knutby kaller seg selv kristen. Men veldig mange i Norge hater nå islam i alle former. En svart/hvit tankegang uten plass til nyanser gir grobunn for en type flertallets diktatur som historisk har ført til undertrykkelse og utryddelse av minoriteter. Den stemningen som er i ferd med å etableres i Norge i dag er skremmende.

Filip Rygg sa...

Joar: Til hijab debatten anbefaler jeg deg å lese følgende innlegg: http://www.aftenposten.no/meninger/article2959566.ece

Når det gjelder hva Islam er så er det like mange meninger om det som det finnes mennesker. For meg er trosfriheten og foreldreansvaret avgjørende.

Synve: Enig :)

Ximinez: For å ikke ta hele Frelsesarme debatten igjen, velger jeg å kommentere dette med friskoler. Mitt hovedargument er dette med foreldrerett. Jeg mener det er foreldrenes ansvar, ikke statens når det gjelder valg av skole. Rammene har vi i de offentlige læreplanene. Å velge en annen skole handler ikke om indoktrinering, men om hva en tror er best for sine egne barn.

Tore: Ja det var en bommert!

Anonym sa...

For å sitere Arnulf Øverland:

«Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv! »

La oss deretter sitere fra frps partiprogram:

«Det fundamentale i Fremskrittspartiets samfunnssyn er troen på og respekten for det enkelte menneskes egenart og retten til å bestemme over eget liv og økonomi. Enkeltmennesket er den største ressursen i samfunnsutviklingen. Sammen med familien og den private eiendomsretten er enkeltmennesket det grunnleggende i samfunnslivet.

Fremskrittspartiet tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på rase, kjønn, religion eller etnisk opprinnelse.»

Enkeltmennesket er den viktigste ressursen i samfunnet, og de tar sterk avstand fra forskjellsbehandling basert på religion og etnisk opprinnelse. Likevel er muslimske skoler en uting. Personlig er jeg mer bekymret for snikfrihetsberøvelse enn snikismalisering. Lar man først de grunnleggende prinsippene i demokratiet forvitre, er veien kort til et totalitært styre.

Filip Rygg sa...

Egil: Kjekt at du ble med i debatten!

Problemet er at du/evt Frp i den korte teksten motsier seg selv. Friheten skal gjelde for alle, men kun noen skal få velge en alternativ skole for sine barn. Hvordan henger dette sammen?

Og hvorfor skal vi gjøre oss til dommer overfor alle andre, når det gjelder verdisyn, trosutøvelser og bekledning?

Anonym sa...

Dessverre begynner det å bli slik at frihet er noe man har om man er hvit og kristen.

Joar: Det er ikke kun imamer som tror at USA selv sto bak. Om du har fulgt med litt har det vært skrevet om det mange ganger i avisene.

Jeg reagerer litt på at Frp bruker rase og etnistet i samme setning, noe som betyr at dem setter noen mennesker nærmere apene enn andre.

Ximinez sa...

Filip rygg: Ja, hvorfor skal vi gjøre oss til dommer når vi kan slippe hele problematikken fullstendig?
Norge er et av veldig få land som fortsatt har en statsreligion. Det er på tide vi følger etter resten av verden og blir et sekulært land. Da er det mye lettere å bare si nei til allslags tullete religiøse krav med en gang, istedet for å måtte bøye seg gang på gang for at "statskirken har lov til...".
Hvis noen kan forklare meg hvorfor religiøse har lov til å bryte norsk lov, så hadde jeg blitt glad. Hvorfor skal vi ikke innføre sharia-lov, når kristne allerede har sine egne regler som er parallelle med norsk lov?

Filip Rygg sa...

to ting:
1. Å gi unntak for hva som skjer internt i en organisasjon er på ingen måte sammenlignbart med å innføre Sharia som er et komplett lov og styringssystem.
2. Jeg opplever at du og flere lever i en merkelig tro på at det dere mener er riktig, er det samme som nøytraltitet. Eller sagt på en annen måte: Samfunnet ser ut til å tro at det sekulære er det nøytrale. Da er på langt ute på viddene. Det sekulære er kun nøytralt for de som selv er sekulær. Er du muslim så oppleves det overhodet ikke nøytralt. Derfor er denne respekten for forskjeller og frie, egne valg helt avgjørende.

Jeg vil at folk skal få bestemme selv.

Ximinez sa...

1. Hvorfor er det så forskjellig? Om organisasjonen "internt" bruker et annet sett lover enn de lovene vi har til resten av befolkningen, så synes jeg det er sammenliknbart med å ha Sharia for muslimer. Det er bare litt mer "stuerent" for at det er "hvite, norske kristne" som har et dobbelt sett med lover de følger.
Det er ikke måte på hvor hyklersk du fremstår når du forsvarer kristnes rett til å ha egne lover, men ikke tillater muslimer å ha det.

2. Så du vil si at å ha Protestantismen som Statsreligion er mer nøytralt enn å behandle alle religioner nøyaktig likt? Hvorfor skal kristne ha fortrinn? Når Norge i hovedsak var kristent og "enhetlig" så var det fornuftig å ha en statskirke. Nå er det innvandrere fra alle mulige kulturer og religioner.
Skal det være nøytralt, så kan man ikke ha en statsreligion i det hele tatt. Det blir urettferdig for sikher, jøder, scientologer, muslimer, buddhister, hinduer, FSM'ere, baha'i'-anere, wicca'er, druider, Hare Krishna'er og så videre.
Hvordan kan du påberope deg å være "nøytral" når du klamrer deg til en "hovedreligion" i landet?

Filip Rygg sa...

hei igjen!

Jeg mener du tillegger meg en del når du skriver at jeg vil gjøre forskjell på religioner. Det er ikke riktig. I dag har religiøse organisasjoner rett til å ha egne kriterier i forbindelse med ansettelser, dette gjelder uavhengig religion!

Sharia er et fullstendig styresett og er selvsagt ikke noe man kan ha på siden av norsk lov. Det blir like banalt som å si at kristne grupperinger skal få bytte ut norsk lov med Moselovene. Ingen har snakket om det. Debatten har handlet om hvorvidt man skal straffe en organisasjon som følger sin overbevisning når de har laget et reglement for hvem som kan ha lederestillinger. Jeg mener at økonomisk straff i en slik sammenheng, er en krenking av den trosfrihet Norge lenge har hatt og som vi har kunnet være stolt av.

I forhold til nøytralitet så mener jeg det er helt umulig. Vi oppnår aldri et nøytralt samfunn. Ingenting er verdinøytralt. Noe som du opplever nøytralt, oppleves av andre støtende. Derfor vil jeg at vi skal slutte å tvinge alle sammen inn i samme såkalte "nøytrale" trakt. La folk selv få bestemme! La folk selv få leve sine liv og leve ut sin tro.

Ximinez sa...

Poenget er jo at religioner har lov til å bryte norsk lov.
At kristne organisasjoner diskriminerer mot kvinner og homofile er jo i seg selv hyklersk så det holder.
Hvorfor tillater vi at religiøse organisasjoner får bryte loven? Det er vel faktisk brudd på menneskerettighetene som unnskyldes med at "vi tror på en gud".
Hvordan kan du rettferdiggjøre dette? Og, hvis du kan på ett eller annet vis rettferdiggjøre dette, hvor går grensen for hva religiøse kan tillate seg av lovbrudd?
Du må huske at det er ingen ting som hindrer meg fra å starte mitt eget trossamfunn. Hvis jeg da legger til grunn at alle medlemmer i mitt trossamfunn er påkrevd å stjele for å leve, er det da OK?
Det er trosfrihet i dette landet, så du kan hverken nekte meg å starte trossamfunnet eller rekruttere til dette. I tillegg så vil jeg kunne kreve statsstøtte for hvert enkelt medlem. Synes du det da er urimelig å frata meg statsstøtten?

Du mener at det er helt umulig å være helt nøytral. Men hvorfor skal vi ikke prøve? Jeg vil påstå at det er langt mer nøytralt å ikke velge side, men å behandle alle religioner likt.
Det handler ikke om å påtvinge noen sin religion, men å behandle alle likt.

Anonym sa...

Om Krf vil at islam er lik kristendommen og at en krever likestilling, er det såpass sterkt at da får en nekte dem begge privatskoler.

Islam er i mine øyne en politisk ideologi som skjuler seg bak religionsfriheten, de har sitt ferdiglagde system med ledelse, straffer, straffemåter, menneskesyn, samfunnoppbygging, osv.

Vil Krf stå sammen med islam så vær så god, men ta da også konsekvensene av at dere likestiller dere selv med slike "krefter", prisen for samfunnet kan bli svært høy

Anonym sa...

Les hele bloggen, ganske bra