18. feb. 2009

Regjeringens dyneløfting


Har Frelsesarmé-soldater sex før de gifter seg? Kan en soldat ha kjæreste? Det er spørsmål Barne- og likestillingsdepartementet nå stiller Frelsesarmeen. Dette ville de ha svar på før statsråd Anniken Huitfeldt (Ap) tok stilling til om organisasjonen skulle få motta sin årlige støtte. Det bør ikke forundre noen at KrF opplever dette som grov meningsterror.

Det gledelige i dag, er likevel at statsministeren nå signaliserer noe helt annet. I dagens spontane spørretime stilte KrFs leder Dagfinn Høybråten(bildet) spørsmål til statsministeren om regjeringen virkelig ønsker å straffe kristne barne- og ungdomsorganisasjoner ved å frata dem statsstøtten fordi de har meninger regjeringen ikke liker. I sitt svar signaliserte statsminister Jens Stoltenberg svært tydelig at Frelsesarmeens barne- og ungdomsorganisasjon vil få medhold i sin ankesak, og at vedtaket om å frata statstøtten dermed vil bli omgjort.

Dette handler om svært mange viktige prinsipper og praktiske realiteter. Det handler om ytringsfrihet, om trosfrihet og om organisasjonsfrihet. Og dette handler om støtte til et arbeid som betyr uendelig mye for tusenvis av barn og unge. Skulle organisasjonen mistet disse pengene ville Norge risikert å miste svært et stort og betydningsfullt barne- og ungdomsarbeid.

Les også: Mens Frelsesarmeens ungdom mister statsstøtten(sondreolsen.no)
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

19 kommentarer:

Øyvind sa...

Jeg må le av spørsmålene i fra departementet. Det viser helt klart at de ikke forstår eller har noe som helst basis kunnskap om hva kristne tror, mener og lever etter.

Siden ingen, i hvertfall slik jeg kan se det, har svart departementet på deres tåpelige spørsmål skal jeg, som en kristen, svare på disse nå.

Kan en soldat ha kjæreste?
Selvsagt kan den det. Et forhold i armeen, som i de fleste andre kristne menigheter, følger en ganske oppsatt plan.
Man blir kjærester, etter en tid så finner man ut om dette er riktig, hvorpå man forlover seg og så gifter seg.

Har frelsesarme soldater sex før de gifter seg?
Dette er det litt vanskelig å svare på da det finnes veldig lite håndfast dokumentasjon som bilder, filmer o.l. I noen tilfeller blir resultatet en graviditet, noe som vanskelig kan benektes som noe annet enn et resultat av sex. Svaret må derfor bli at det er nok mulig at noen frelsesarme soldater har sex før de gifter seg, men det er vanskelig å fastslå hvor mange.

Kyrre sa...

Frelsesarmeen gjør en utmerket innsats for mange, og den tilpasser seg gradvis samfunnets utvikling, men når det kommer til seksualitet og følelser, og da særlig ifb homofili, er de fremdeles bakstreverske (unnskyld uttrykket). Det er sterkt å beklage at de ikke vil forstå at dersom Gud har skapt oss mennesker,har han også skapt ulikhetene. Den som ikke aksepterer dette, tror kanskje ikke helt på Gud?
Det er snakk om hva Bibelen sier.
Den sier f eks også dette (om hvordan man skaffer seg en kone):
Finn en attraktiv krigsfange, ta henne med hjem, barber hennes hode, klipp hennes negler og gi henne nye klær. Da er hun din.
(Femte Mosebok 21:11-13)
Skal vi tolke det bokstavelig også i dag?

Filip Rygg sa...

Øyvind: hehe! Godt du kunne svare

Kyrre: uansett om vi er helt enormt uenig, så må vel ytringsfriheten fortsatt gjelde og ikke svekkes gjennom økonomiske virkemidler?

Kyrre sa...

Å utelukke medmennesker, eller støte dem fra seg, er et veldig sterkt virkemiddel.
For noen kan dette ramme så hardt at de tar sitt eget liv.

Filip Rygg sa...

mener du da at alle organisasjoner skal pålegges å ta inn "hvem som helst" for å kunne motta statsstøtte? Skal man ikke kunne mene noe ut fra sin tro? Skal flertallet til enhver tid si hva som er å utelukke?

Jon Petter sa...

Hvis det var en annen gruppe enn homoile som ble diskriminert, f.eks, det opplagte eksempelet med jøder - ville du da stilt deg anderledes?

At spørsmålene er teit stilt overasker meg ikke, da de blir stil av arbeiderpartipolitikere - men det bør ikke ødelegge for kjernen i debatten slik jeg ser det - om statlige midler skal gå til organisasjoner som nekter å følge antidisktimineringslovgivningen fastsatt av den samme myndugheten som gir pengene. De har fortsatt lov til å jobbe og organisere seg og diskriminere og mene hva de vil, men da kan de samle inn penger selv :)

Anonym sa...

Kjapt spørsmål til deg, Filip:

Synes du homofile skal betale inn skatt til støtte for organisasjoner som diskriminerer homofile?

Og ikke prøv deg på at "det er ikke så enkelt", for nøyaktig så enkelt er det faktisk: Vi snakker om at en organisasjon får penger ("værsågod") fra den statskassa som vi alle betaler skatt inn til.

Så synes du at homofile skal tvinges til å være med og finansiere diskriminering av seg selv?

Jon Petter sa...

"Skal flertallet til enhver tid si hva som er å utelukke?"

Dette mener du og - ikke lat som noe annet ;) Forskjellen er bare hvor grensa går... Hyggelig å debattere med deg, forresten, gamle ørn :)

Filip Rygg sa...

hei jon petter! Kjekt å se deg her! Frelsesarmeen har sitt regelverk pga sin trosmessige overbevisning, det er denne jeg mener myndighetene ikke kan overprøve. Og hvor vil grensen gå? Hva med de som ikke vil ha kvinnelige prester? Eller hva med de som kun vil ansette medarbeidere som bruker hijab? Så lenge vi har trosfrihet må også alle få ta del i de samme støtteordninger.

anonym spør om skatt og homofile. Det skjønner jeg lite av. Det er sikkert 1000 organisasjoner som mottar statsstøtte i dag, som ikke jeg er enig med, men det betyr jo ikke at jeg skal slutte å betale skatt. Landsforeningen for lesbiske og homofile får mye statsstøtte, men det gir dem sine meningsmotstandere rett til å droppe skatt.

I et demokrati er det og skal være, et flust av forskjellige meninger. I dette samme demokratiet betaler vi skatt for å finansiere statens oppgaver. Hvis staten da begynner å sortere ut hva en vil bruke penger på, ut i fra hva som til enhver tid er politisk korrekt, ja da har demokratiet et kjempeproblem.

Filip Rygg sa...

sammenligningen mot jøder og diksrimineringen er ikke helt relevant, da dette handler om trosfrihet. Jeg er også av den oppfatning at vi ikke kan pålegge feks en Islamsk menighet å ansette en med jødisk bakgrunn. Selv om denne menigheten mottar statsstøtte.

Jon Petter sa...

Hvor går så grensen? Hva er det drøyeste en organisasjon får mene og fortsatt motta millioner i statsstøtte?

Jon Petter sa...

rettelse - 1.2 millioner, ikke flere millioner slik jeg antydet :)

Jon Petter sa...

evt. flere millioner hvis det er en annen organisasjon og antisemitisme, f.eks.

Sondre Olsen sa...

Jeg må innrømme at jeg syntes det var en del festlige spørsmål fra Huitfeldts rådgiver. "Forandrer ekteskapsloven Frelsesarmeens syn på homofili? Kan en soldat ha kjæreste? Og hva med sex? Er det greit?"

Det må være pinlig for både Huitfedlt og rådgiveren hennes å lese dette på trykk idag.

Anonym sa...

Filip Rygg: "Landsforeningen for lesbiske og homofile får mye statsstøtte, men det gir dem sine meningsmotstandere rett til å droppe skatt."

LLH på sin side ønsker ikke diskriminering av kristne. Forstår du virkelig ikke forskjellen? Frelsesarmeen arbeider aktivt for å diskriminere og demonisere homofile, mens de homofile selv ikke ønsker Frelsesarmeen noe vondt. Å gi støtte til noen som har andre meninger enn deg selv er i seg selv uproblematisk, det forstår alle.

Flott nestekjærlighet blant de kristne du. Min egen gamle bestemor på 91 år er fremdeles soldat og gir 10% av sin pensjon hvert år (fred være med henne), men himmel og hav hvor langt hun er ute og kjører med den troen sin. Det er dog litt mer forståelig ettersom hun ikke har utdannelse og vokste opp i en helt annen tid. Hun påstår i fullt alvor at det ikke fantes homofile da hun var ung. Man så dem nemlig ikke.

Geir

Anonym sa...

Frelsesarmeens ungdom sier at homofile som lever i homofilt samliv ikke ansettes. Ikke at de som bare er homofile ikke kan ansettes...

Foresten
"Har frelsesarme soldater sex før de gifter seg?"
Alle kan falle i synd!

Anonym sa...

Registrerer at Mr. Rygg glatt unnlater å svare på vanskelige og ubehagelige spørsmål. Men jeg forstår det.

Geir

Filip Rygg sa...

hei Geir!

Synes ikke det er vanskelige eller ubehagelige spørsmål her. Det er derimot vanskelig å forstå at man kan tillate seg å bedrive meningsterror og det er ubehagelig med et samfunn der organisasjons- og trosfriheten skal begrenses.

Ingen må ta lederverv i Frelsesarmeen. Vi snakker ikke om en offentlig etat, eller et statlig foretak. Vi snakker om en privat organisasjon, drevet av medlemmer med en tro. Å snakke om diskriminering er derfor skivebom.

Anonym sa...

Vet ikke om du misforstod med vilje, men kan jo nesten virke som.

LLH ønsker altså ingen diskriminering av kristne, mens Frelsesarmeen på sin side jobber aktivt for å diskriminere homofile både i religiøs sammenheng og forøvrig.

Du ser da at det blir helt feil at ca en halv million av Norges befolkning (ca 10% er homofile) skal være tvunget til å støtte en organisasjon som vil diskriminere dem?

Du bruker jo som sagt til og med dette argumentet: "Landsforeningen for lesbiske og homofile får mye statsstøtte, men det gir dem sine meningsmotstandere rett til å droppe skatt."

Det er synd at Frelsesarmeen holder på sånn, for de gjør så utrolig mye bra ellers.

Vi skal alle ha respekt for og godta organisasjoner som har andre meninger enn oss, men jeg mener personlig at det blir en helt annen sak når disse meningene blir omsatt til handling.

Paragraf 2C sier at organisasjonen som mottar støtte ikke må skape hindre for full deltakelse for barn og ungdom fra alle samfunnsgrupper, uavhengig av kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering. Videre i paragraf 2D står det at organisasjonen må vise til at barn og ungdom gis formell innflytelse over arbeidet i organisasjonen.

Det er mildt sagt tvilsomt om en åpen homofil person ville fått innflytelse i Frelsesarmeen, så derfor bør organisasjonen ikke motta støtte.

Så kan heller fraværet av støtten fungere som et incentiv og gulrot til å begynne å godta demokratiske og moralske spilleregler.

Geir