6. aug. 2007

Norunn har fått blogg!


Bergen KrFs eminente 4.kandidat Norunn Hågan Walvick(bildet) har fått blogg! Gå inn på http://www.stemnorunn.no/ !

KrF satser denne valgkampen litt ekstra på å være til stede på internett. Mens andre partier gjerne har mye mer ressurser til reklame og materiell må vi være litt kreative.
Håpet er også at bloggene/nettsidene til Bergen KrF skal skape en kommunikasjon som går begge veier. Vi vil gjerne ha innspill og tanker som du sitter på.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: