2. sep. 2007

Fjern bilkøene!


Det finnes mange måter å møte fremtidens trafikale utfrodringer i Bergen. Det kan være å bygge en ekstra etasje med vei på innfartsårene, eller forby all biltrafikk, eller man kan bare sitte i ro og vente på det komplette kaos, eller: Man kan bygge et fremtidsrettet, miljøvennlig og effektivt kollektivsystem til alle byens bydeler og nærliggende nabokommuner. KrF har valgt det siste.

Få ting er mer frustrerende enn å sitte fast i en bilkø på vei hjem eller på vei til en avtale et annet sted i byen. Bergen har vokst dramatisk de siste årene, både når det gjeøder antall mennesker og når det gjelder behovet for å forflytte seg. I en tid der vi stadig oftere beveger oss, trenger vi løsninger som skaper en bærekraftig og fremtidsrettet by.

Det er heldigvis få som ønsker å bygge en ekstra etasje med motorvei inn til Bergen. Med dagens kunnskap knyttet til miljøproblemer og det faktum at man aldri har klart å bygge seg ut av trafikkaos så er det liten grunn til å gjøre det. Miljøutfordringene løses ikke ved å doble trafikkmengden.

Noen har vært inne på tanken å forby privatbiltrafikk, i hvertfall mesteparten av uken. Det er både tullete og helt virkelighetsfjernt. Det finnes nok av grunner til at bilen vil være et viktig fremkomstmiddel også i Bergne. Utfordringen for oss som politikere er å gjøre kollektivtrafikken til et selvsagt valg der det er mulig.

Dessverre kan det se ut til at mange ønsker å vente på det komplette kaos. Når ikke staten vil bidra så vil heller ikke noen av bergenspolitikerne ha bompenger. Det betyr at ingenting vil skje. KrF er ikke glad i bompenger, men noe må vi nok dessverre ha. For vi ser at det må til for å løse dagens og morgensdagens utfordringer. Bergen har ikke råd til å ha et fullstendig kaos. Det tjener ingen på. Samtidig, KrF vil fortsatt kreve en økt statlig andel. Det skulle bare mangle. Norges nest største by har krav på en større andel av de statlige samferdselsbudsjettene.

For KrF er det en selvfølge at fremtidens utfordringer må løses med fremtidens løsninger. Bybane er miljøvennlig, svært effektiv, 100% tilgjengelig, skaper lite støy og vil være en overlegen konkurrent til andre fremkomstmiddler. Derfor ønsker Bergen KrF bybane til alle bydeler og nærliggende nabokommuner. Noen mener det er en urealistisk tanke. Vi synes det er urealistisk å kunne løse fremtidens utfordringer uten en et godt bybanenett.

KrF vil fjerne bilkøene, ikke alle bilene. Vi ønsker en by der alle kan puste. En by der man effektivt kan komme seg fra A til B. En by der det er lett å velge kollektivt.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

8 kommentarer:

Ingar sa...

Hei Filip,
Hvor passer de 17.000 nye bilene du vil at Arnatunnelen skal pumpe inn på Nygårdstangen inn i dette bildet?

Joar sa...

Jeg mener Bergen bør ta seg råd til å bygge en ekstra etage motorvei over dagens motorvei.
Jeg tror hvis vi utvider veiene vår til 8 felts så blir det bedre plass , men vi må også ha sterkere satsning på veikvalitet og sikkerhetsrasing.
Jeg er bare for bybane rute fra Nesstun til Bergen S, jeg synes det er bortkastet å la ruten dras lengre, det koster masse penger.
Vi bør heller satse på å øke tilskuddene til busser og taxi sånn at det blir billigere å reise med buss og taxi.
Bybanen vil koster mer enn nok, så det vil være mer enn godt nok med ruten fra Nesstun til Bergen S.

Filip Rygg sa...

Ingar: Arnatunnelen skal ikke bidra til færre biler. Den skal flytte biler fra Åsaneveien. Da får vi kortere avstand. Det er god miljøpolitikk dersom KrF får gjennomslag for;
- dobbeltspor for jernbanen
- en helhetlig løsning på Nygårdstangen
- høy bompengesats i veitunnelen
- enhetstakst på toget

Joar: Her er vi nok uenige. KrF vil ha bybane til alle bydeler. En etasje ekstra motorvei vil neppe bli særlig vakkert. Og det vil få svært negative miljøkonsekvenser.

Erik sa...

Filip: Du svarer ikke på spørsmålet fra Ingar. Arnatunnelen gir 17000 flere bilturer på Nygårdstangen hver dag og 10000 flere bilreiser mellom Arna og Bergen hver dag. Rushtidsavgift vil ikke kunne hindre denne trafikkøkningen, men kanskje bare dempe den.

Men det som kan hjelpe bittelitt på køsituasjonen, om ikke på miljøsituasjonen, er om Krf kan love at en "helhetlig løsning på Nygårdstangen" skal komme før det er aktuelt med Arnatunnelen. Kan du det?

Filip Rygg sa...

Erik og Ingar(Naturvernforbundet): Hei igjen :) Arnatunnelen blir ikke bygget for å fjerne biler, men for å flytte dem. Det gir 2/3 færre kjørte km per bil. Den økningen som evt vil komme i antall biler må man håndtere med en helhetlig løsning, det vil KrF legges inn som en forutsetning.

Arnatunnelen er først og fremst et viktig byutviklingsprosjekt, veldig mye trafikk går helt unødvendig gjennom Åsane og lager store trafikale utfordringer. Bergen må utvikles videre med et fremtidsrettet trafikksystem. Jeg er helt enig med Naturvernforbundet i at vi må la transportveksten gå på kollektiv, men skal vi ha kollektivfelt på nordre innfartsåre så er man avhengig av Arnatunnelen. Det er blant annet derfor jeg er sikker på at Ap vil snu i sak om Arnatunnelen.

Et spm til slutt: Er det Naturverforbundets holdning at antall biler vil øke med 200% som følge av en Arnatunnel med høy bompengesats og enda bedre kollektivtilbud gjennom toget?

Joar sa...

Greit vi er uenige filip :), men en ting jeg lurer på, den store monstertrucken hvor du er reklamert på, er ikke den en stor klima-versting? :P..

Når det kommer til biltrafikken i Bergen så er den stor, men det jeg tror vil løse problemet er å utvide veifeltene, broene, og satse mer på buss og taxi.
Hvorfor åpne for bybane når vi har buss og taxi?
Men trenger trafikken i Bergen å begrenses pga trafikk-ulykker eller bare pga miljøet??
Klimaproblemene i verden er ikke så alvorlige at vi er nødt til å begrense trafikken, men heller vi kan rense en del av co2 utslipp.
For du er vel enig Filip at klimadebatten er vel overdrevet, og jeg håper ikke du ønsker en radikal miljøpolitikk som begrenser næringsutviklingen og friheten til folket. En god dag videre :)

Kari sa...

Hei! Jeg ser i et av innleggene dine at KrF håper at velgerne etterspør dem samme som tidligere Venstre-topp Gunn Vivian Eide, skrev i BT: "Alt jeg ønsker er litt politisk mot og ærlighet".
Jeg er helt enig i at politikere må ha politisk mot, bl.a. til å stå imot press når næringslivet vil bygge ut byens grønne lunger. Derfor er det desto mer skuffende over at KRF's Byråd har gått i spissen for at IKEA skal få bygge et kjempemessig nybygg i natur- og landbruksområdet ved Gamle Åsane Kirke. Hvor var KRFs politiske mot i denne saken? Dere burde holdt løftet om at dere prioriterer miljøet og sagt et klart og tydelig NEI istedenfor å gi etter for politisk press. Fy skam til byrådet, KRF, Høyre, FRP og AP som kjørte denne stygge saken gjennom i bystyret.

Filip Rygg sa...

Hei Kari!

KrF tapte flere dragkamper om IKEA-bygget. Det er lenge siden det ble bestemt at det skulle komme en eller annen form for virksomhet på tomten. Når så IKEA kom, var vi skeptiske. Men vi la inn en rekke krav til utforming, siktlinjer, bevaring av kulturminner, parkering mm. Noe ble stående, men dessverre gikk bystyret sammen og endret dette med overflateparkering.

Når det først skal komme noe på en tomt er KrF opptatt av at det skjer på en best mulig måte. Det fikk vi dessverre ikke gjennomslag for.