5. okt. 2007

Tema: Statsbudsjettet 2008


- Skattelette til de rike?
Vi husker alle retorikken fra SV og Ap for 3 år siden da de kritiserte Bondevik2 regjeringen for å gi skattelette til de rike. Bruker vi deres logikk kan vi si det samme om dagens budsjett.

745000 mennesker tjener under 150.000,- i året, disse får ikke en krone i skattelette. Har du en lønn som derimot er på et sted mellom 450.000,- og 600.000,- fårn du 400,- i skattelette. Det er kanskje ikke så rart at summen blir høyere jo mer du tjener, men bruker man logikken til Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen så er dette en svart dag for landets fattige.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

11 kommentarer:

Joar sa...

Filip,
Om to år så er det stortingsvalg 2009, da skal KrF velge høyresiden eller venstresiden.
Partiet står ovenfor å velge side med et parti som vil innføre sjokk-kapitalisme (FrP) eller Arbeiderpartiet som tror på en balanse mellom marked og stat. Personlig så ønsker jeg å vite hvem du ønsker å velge side med??

Anita Apelthun Sæle virker ikke noe kritisk til FrP sin sjokk-kapitalistiske holdninger, la meg spørre, er det sånn at hun og hennes bevegelse i KrF synes det ville vært helt greit og innført sjokk-kapitalisme sålenge norsk utenrikspolitikk hadde gitt 100 % til Israel og USA sine handlinger og utkjempe Islam. Hun deltok faktisk sammen med Carl I Hagen på Levende Ord Juni 2004 og jeg hørte faktisk hva hun sa, og jeg må si jeg var skrekkslagen når jeg hørte de angrep etter angrep hun rettet mot Islam.

Filip Rygg sa...

Hei Joar. Hva Anita Apeltun mener om ulike ting må nok hun selv svare for.

Når det gjelder hvem jeg vil samarbeide med så handler det ikke om hvem, men om hva.

Joar sa...

Men Filip, i går ble Dagfinn Høybråten konfrontert med hvem han ønsker å velge side med i 2009 fra en Ap representant, og jeg må si jeg er skuffet, fordi hver gang han bli konfrontert så ror han seg unna ubehageligheten og svarer på noe helt annet..
Det virker som om hverken Ap eller Frp er et godt nok alternativ for KrF og da fremstår KrF svært utydelig. Husk, man må ha et stort helhetlig parti med seg når man skal danne regjering, da blir det enten Ap eller FrP.

Men jeg har et til spørsmål til deg:

Hvis du skulle valgt et av de tre helhetlige partiene Høyre, Ap eller FrP og blitt politiker for de, hvem av de partiene ville du valgt??
Jeg tror de fleste KrFere ville valgt Ap fordi Ap står ganske nærme de kristne verdiene.

Joar sa...

Vil barne nevne at jeg tror Norge snart går inn mot et nytt partisystem hvor det blir to eller tre storepartier som blir representert, da tror jeg flere KrFere vil hoppe av til en av de for å få makt.

Mathias sa...

Det siste er ganske godt sagt, sier jo en del om Krf. Men jeg skal la det ligge.

Når det gjelder konklusjonene om budsjettet er det jo klart usosialt at de som tjener minst får en skatteskjerpelse, mens de som tjener mest får en skattelette. Imidlertid er alt relativt. Under Bondevik 2 regjeringens siste budsjettår fikk de som tjenete rundt en million i årsinntekt en skattelette på 20 000 kroner, men det i dette budsjette får bare kr. 900 i skattelette. Innen skattepolitikken er jeg nok mer på linje mer SV, og jeg skulle selvsagt ønske mer skatteskjerpelse for de rike. Forskjellen mellom tankegangen til Bondevik 2 og Stoltenberg 2 er at Bondevik 2 hadde et mål i skattepolitikken som selv ikke Krf kan løpe fra: SKATTELETTE. Stoltenberg 2 har ikke dette målet, hvis man skal sette en merkelapp må man si at målet er FORDELING. At de som tjener mest får skattelette, selv om den er liten, har det nok mer med skattetekniske årsaker, enn en uttalt poltikk.

Erlend K sa...

Økonomien er IKKE en statisk størrelse..!

Lavere skattesatser stimulerer til økt aktivitet i næringslivet. Det fører i sin tur til økte skatteinntekter, både som følge av at flere bedrifter tjener mer, og at flere kommer i arbeid. Så må man selvfølgelig balansere ut fra statens reelle behov for inntekter, og da bør man sørge for at de som faktisk har råd til å bidra mest også faktisk gjør det.
Men jeg spør meg, er det viktigste å skaffe staten mest inntekter eller er det viktigste "å få tatt" de rike..?

Jeg er stolt over å være med i et parti som er opptatt av fattigdomsbekjempelse.. Sosialistenes rikdomsbekjempelse har jeg lite til overs for...

Joar sa...

Til Erlend K,
Jeg er enig til mye du skriver her.
Det er jo helt logisk at jo lavere skattesatsene er, jo lengre og mer har en bedrift og arbeider lyst til å fortsette et arbeide, men det som var problemet med Bondevik regjeringen var at de kuttet og kuttet til kommunene.

Da jeg begynte på ungdomsskolen så begynte jeg og se problemene, jeg var ikke interessert i politikken da, men jeg husket fritidsklubber måtte legges ned, grendeskoler, badebasseng ble tømt, gatelys ble snakket om og stenges, bibliotekene måtte spare mer, en forferdelig inhuman flyktning og asylpolitikk og dette skjedde under Bondevik 2 regjeringen. Dere kunna ha trukket dere ut av regjeringen, men det ville jo dere ikke gjøre. Eldreomsorgen var jo katastrofe, vi fikk jo sett eldre som ble overlatt til seg selv og fikk ikke tilsyn. Dette skjedde under Bondevik 2 - regjeringen, og DET ER IKKE RART DERE BLE HALVVERT.

Til slutt, jeg tror det skal mye til for at KrF skal vokse seg større igjen, med tanke på at KrF kan gjøre den samme mistaken og kjøre landet i grøften som den gjorde i Bondevik 2 regjeringen.
Gro Harlem Brundtland hadde ikke noe godt å si om Bondevik 2.

Filip Rygg sa...

erlend: godt innlegg om skatt :) tror vi skal snakke mer om behovet for fattigdomsbekjempelse fremover og prøve å avkle de rødgrønnes iver etter rikdomsbekjempelse

joar: Bondevikregjeringen kuttet aldri overføringene til kommunene, tvert i mot, men vi kan helt sikkert være enige i at man burde gitt mer. Men mye viktigere er det som skjedde på skattesiden. Spør hvilken som helst økonom og han vil si at hovedårsaken til kommunenes noe bedre kår i dag skyldes økningen i skatteinntekter. Og hvordan kom økningen? Jo den ble blant annet stimulert av lavere skatteinntekter.

Joar sa...

Vel Filip , det kan også ha noe med det og gjøre, MEN.. Bondevik 2 utførte store kutt på alt nesten..
Men kuttene til overføringene var dramatisk store, sannheten var at kommunene ble sultefôret..
Erna Solberg styrte kommunaldepartementet med en jernhånd.. postkontor ble lagt ned, og ja, ordføreren vår fra Ap her ble svært upopulær pga Erna Solberg, han og Ap her måtte skjære ned til benet på budsjettene..
Jeg synes ikke det var verdt å gå så langt, for det var mange som led under Bondevik sin 2 regjering.

Det var så alvorlig at høyresiden i Ap kaldte Bondevik 2 regjeringen hjertesløs, for det var den.
Eldre som ble overlatt til seg selv uten tilsyn, og ble helt utmagret. Feriepengene til arbeidsledige ble strøket bort.
Og når det gjaldt miljø, så kan ikke mye skrytes av den tidligere regjering. Vil bare få minne på at Bondevik ga tillatelse til Snehvit i Hammerfest.

Og skolene Filip, de husker du vel.
Bondevik 2 ville jo frata studenter reisestipendet. Evolusjonsteorien ble satt inn i skolen hvor vinnerne og taperne skulle siles ut og et mer amerikanisert skolesystem. Bondevik 2 la opp til en sterke konkurranse av elevene som gikk på helsen løs og jeg takker meg prisverdig for at det er stoppet nå. Ikke bare det, men skolene ble verre og verre..

Nei det er ikke mye å skryte av den forrige hjerteskalde regjering.

Filip Rygg sa...

Her er vi nok veldig uenige. Din oppramsing minner mest om et debatthefte fra AUF.

Det har aldri vært kutt i overføringene til kommunene. Det har vært økninger og det har vært omlegging av skattesystemet slik at kommunene fikk beholde mer.

Når det gjelder eldreomsorgen så har KrF vært med på en satsing på 40 mrd de siste 10 årene.

Mens skolene og utdanningsinstitusjonene fikk mye fokus under Bondevik 2, har Djupedal nå blitt en barnehageminister.

I tillegg kan det jo nevnes den ekstra 1000-lappen fra Bondevik 1 regjeringen til minstepensjonistene.

Jeg kunne laget en lang, lang liste. Det jeg tror vi alle må kunne si er at ingen norsk regjering etter 1990 har vært skadelig for Norge. Selv den rød-grønne regjeringen gjør en ok jobb. Dette med at noen er hjerteløse og kalde er tom retorikk som passer inn i debattheftene til ulike ungdomsparti.

Joar sa...

Men Filip, nå prøver du å ro deg unna kritikken du har fått, for faktum var jo det jeg nevnte.
Jeg husker godt da vi gikk i 10nde, det var nasjonale prøver og resultatene av de skulle offentliggjøres slik at man kunne rangere skolene i A og B.

Dette husker jeg fikk så stor motstand at elevene ville boikotte prøvene, men Clemet hun pushet på og alle skulle gjøre det.
Norge har aldri hatt noen verre skoleminister enn hun.
Ikke bare det, men hvordan tror du lærerne så på hun??
Nei det monsteret tok jo stillingsvernet fra dem, og det som skuffer meg så dypt var at Bondevik som regjeringsleder for den regjeringen ikke viste kritikk i det hele tatt. Det var jo store protester fra deres egne i dette, og så videre.. Men det som jeg nevner nå var bare forbokstavanen for alle de ødeleggelsene under Bondevik 2.. derfor står KrF i dag på 6 %, og jeg tror det skal mye til før KrF øker i tilslutning, da må ihvertfall lederbytte..