17. des. 2007

Bybudsjettet ble vedtatt


Så senket endelig julefreden seg over bergenspolitikerne. I kveld ble budsjettet vedtatt og bystyret tar julefri. Etter min mening er budsjettet svært godt for Bergen.

Les innlegget jeg holdt i budsjettdebatten (ble nok en improvisering som ikke er tatt med her):

Ordfører.

Bystyret skal i dag vedta et ansvarlig, fremtidsrettet og sosialt budsjett. KrF er av den oppfatning at bybudsjettet aldri har vært bedre. Utfordringene er mange, sånn sett kan man si at det mangler mange penger. Men budsjettet viser evne til å prioritere det viktigste, nemlig de yngste, de eldste og miljøet.

I en stadig kamp mot sittende regjering i forhold til overføringer til storbyene, vet vi at vi må prioritere strengere i årene fremover. Da er det viktig å ikke la seg friste til å tenke kortsiktig.

100 nye årsverk i skolen
Kanskje det som gleder KrF aller mest i budsjettforslaget fra byrådet er satsingen på innholdet i skolen. Med PISA undersøkelsen friskt i minnet og med de Kostra-sammenligninger som viser noe lavere lærertetthet i Bergen, så er det svært oppløftende å vite at vi fra neste år får 100 nye årsverk. Denne satsingen må fortsette.

Det var ikke store endringer som ble gjort av byrådspartiene på utgiftssiden etter at byrådet hadde lagt frem sin budsjettinnstilling 2, men det er verdt å nevne at man går i gang med å ansette en miljøarbeider, en reiselærer knyttet til Alrekstad og at man øker opp midlene til leksehjelp.

Lokaldemokrati
Budsjettet som vi skal vedta er også en viktig seier for demokratiet. Innføringen av bydelsstyrene, økning av antall byråder og rådgivere har fått mye kritikk, mesteparten svært ufortjent og uriktig. Kritikken har først og fremst handlet om hva dette koster kommunekassen. Med en slik holdning kan man jo foreslå at det kun velges en person inn i bystyret som også har ansvar for å danne byråd. Han kan jo for kostnadenes skyld også være sin egen vara.

Kjære bystyre. Demokrati koster. Man skal alltid debattere hva som er hensiktsmessig og fornuftig, men det blir ganske meningsløst hvis det er kostnadene som skal få oss til å eventuelt velge bort demokratiske løsninger.

Nei til budsjettsamarbeid
Byrådspartiene inviterte opposisjonen, representert ved Arbeiderpartiet til budsjettdiskusjoner for et par uker siden. Dette ble dessverre avlyst og vi fikk ingen ny avtale. Det kan hende at budsjettet ville fått noen mindre endringer som kunne vært til det beste for byen. Flere hoder tenker tross alt bedre. Så ydmyk må vi være. Når vi i 2008 skal behandle 2009 budsjettet får vi bedre tid og da håper jeg at vi kan få til noen samtaler mellom posisjon og opposisjon.

Budsjettet er ansvarlig og det er fremtidsrettet.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: