17. mar. 2008

Nye overgrep fra OL-landet Kina


Om fem måneder skal norske utøvere og supportere reise til Kina. Et land som har opplevd enorm økonomisk utvikling de siste årene. Det var egentlig på høy tid at OL ble lagt til Kina, men midt i forberedelsene til de olympiske lekene skjer det nye store overgrep fra myndighetene mot befolkningen i Tibet. I forbindelse med demonstrasjoner er et titalls mennesker er drept, mange flere er alvorlig skadet.

Tibet kjenner flere av oss fra film og fra historiebøkene. Landet ble innlemmet i Folkerepublikken Kina i 1950, men tibetanerne, som er et eget folkeslag med eget språk, identitet og med sitt sterke buddhistiske innslag, sverger lojalitet til Dalai Lama. I India finner vi nå Dalai Lama som har levd der i eksil siden han flyktet i 1959.

Hvorfor hører vi ikke SVs Kristin Halvorsen frese mot kinesiske myndigheter? Hvorfor er det bare forholdet mellom Israel og palestinaaraberne som engasjerer SV? Hvorfor setter ikke FN et krisemøte? Hvorfor legger ikke Jens Stoltenberg press på Kinas president Hu Jintao?

I følge kinerserne er allerde 13 tibetanere døde. Tibetanerne selv mener minst 80 er drept. Kanskje tallet ligger et sted midt i mellom. Det er lite relevant. Kina har allerede en historie som er grufull overfor tibetanerne. Er det på tide at verdenssamfunnet krever at Tibet kan løsrive seg?

Nettsiden til Dalai Lama
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

7 kommentarer:

Joar sa...

En liten ting Filip,
Hvorfor heller ikke kritisere amerikanske private krigsselskap som profiterer enormt på å få morderkontrakter fra amerikanske myndigheter for å ta uskyldige menneskers liv i midtøsten og Irak og Afghanistan??

Blackwater f.eks.. Ikke la det være et ideologisk motstand som gjør at du bare retter skyts mot Kina og Nord-Korea, for jeg mener slik amerikanerne har opptrådt i verden er tusen ganger verre enn det kinesiske myndigheter har gjort..

Jeg synes du burde ta opp de menneskerettigheter Bush og de nykonservative har drevet med i nesten et tiår nå, hvis du tørr...
Vis ditt ansikt nå, eller tørr du ikke...

Filip Rygg sa...

det er lite interessant å peke på hvem som er verst eller hvem som har flest liv på samvittigheten. Jeg mener vi må si i fra om alle forhold vi mener er kritikkverdige. Det er helt klart en rekke ting USA bør kritiseres for. Også Norge har sine ting som er svært kritikkverdig.

Grunnen til at jeg tar opp Tibet er at det disse dager har skjedd en rekke ting som får lite oppmerksomhet i Norge. Det samme gjelder Nord-Korea.

Joar sa...

Er enig med deg,
uansett hvem som bryter menneskerettighetene så skal det fordømmes, om det er kommunister, sosialister, kristenkonservative eller kapitalister, og derfor så synes jeg det er bra du retter skyts mot Kina her.. men jeg savner andre du nesten burde kritisere like mye...

Selv om Israel og dets folk hevdes etter bibelen å være Guds utvalgte så gir ikke det Israelere og jøder rett å undertrykke palestinere, for det gjør dem i dag, og det vet jeg du også mener, men du legger det ikke til uttrykk på en måte som om det virker sånn..

Husk Filip, det fins kristne som mener det Israel gjør er uakseptabelt og så har du Finn Jarle Sæle og Madammen hans sine kristne (de fundamentale) som har dessverre har et dypt rotfeste på vestlandet som etter min mening godtar alt Israel gjør... Gode kristne gir beskjed og kritiserer når enn venn begår noe straffbart, dårlige kristne gjør ikke det..

t!g sa...

Ingen tvil om at Kina er den store stygge ulven nå om dagen. Det meste som skjer av alvorlige menneskebrudd skjer enten i Kina eller land som Kina sponser med penger og våpen. Dette er langt mye verre enn hva USA kan beskyldes for, men som alltid ber sosialister oss heller se på USA.

Men der du treffer på problemet, bommer du på løsningen. Skjønt, du kommer ikke med noe løsning. Noe som absloutt VIL påvikre kinesiske myndigheter er en norsk boikott av OL i Bejing. Det er som tidligere nevnt vært brukt av Norge tidligere mot OL i Moskva i 1980.

Anbefaler også nyeste The Economist (se link), som skriver om temaet.

Jørgen Melve sa...

Du skal vel ha fulgt nokså dårlig med dersom du ikkje har fått med deg at Olav Gunnar Ballo (SV) er leder i Tibet-gruppa på Stortinget.

Han har over lengre tid tatt opp Tibet-relaterte spørsmål, både i forrige og inneverande stortingsperiode. I denne perioden stilte han t.d. i 2006 spørsmål om Kina si åtferd i Tibet – sjå Dokument 15 Spørsmål nr. 105 og spørsmål nr. 150 (2006-2007)

Reaksjonen hans på dei siste hendingane kan finnast her: http://www.klassekampen.no/artikler/kultur_medier/52262/mod_article/item/null
Og her http://www.tv2.no/nyhetene/utenriks/article1688054.ece

Regjeringa sin reaksjon kan lesast her: http://www.adressa.no/nyheter/utenriks/article1048769.ece

Kort sagt har nok SV vore eit av dei partia i Norge som har vore aller mest opptatt av Tibet-spørsmålet, og som gong på gong har kritisert Kina.

Eit lite motspørsmål av rein nysgjerrighet – Kva har KrF gjort i dette spørsmålet? Dvs, i kva grad har partiet ditt engasjert seg med slike initiativ som du no etterlyser frå oss i SV? Det er nemleg ikkje lett å finna spor av dette nokon stad.

Når det gjeld spørsmålet om lausriving av Tibet, kan ein vel sitera din partifelle dåverande utanriksminister Knut Vollebæk (krf) i 1998:

”…det store flertallet av FNs medlemsland, herunder Norge og alle de andre vestlige landene, har anerkjent Folkerepublikken Kinas suverenitet over Tibet.”

t!g sa...

Så fint å gjøre partipolitikk utav dette. Akkurat hva vi trenger...

Jørgen Melve sa...

Dersom t!g meiner det er eg som gjer partipolitikk av dette, så har han/ho ein litt merkeleg måte å lesa på. Eg responderte på at Filip Rygg skreiv m.a. ”Hvorfor hører vi ikke SVs Kristin Halvorsen frese mot kinesiske myndigheter? Hvorfor er det bare forholdet mellom Israel og palestinaaraberne som engasjerer SV?”

Det er Rygg som vil dra partipolitikk inn i dette, og eg viser då at han skyt på feil skive, ettersom SV lenge har vore engasjert i Tibet-spørsmålet. Eg veit at det også finst folk i KrF som er engasjerte i dette spørsmålet, men det er faktisk vanskeleg å finna noko om det i media etc, så spørsmålet mitt er som sagt grunna i nysgjerrighet. Etter mitt syn har vi som er aktive politikarar eit visst ansvar for å få våre eigne parti til å ta opp saker som er viktige, spesielt dersom vi ønsker å ha noko truverde i høve til å kritisera andre parti i dei same sakene.