10. jul. 2008

Viktig reservasjonsrett


I dagens VG kan vi lese at legeforeningen raser over Stortingets vedtak om reservasjonsrett ved assistert befruktning for lesbiske. Kanskje det eneste gjennomslaget KrF fikk i diskusjonen rundt ny ekteskapslov. Reservasjonsretten er her som i ordningen med selvbestemt abort, svært viktig. At legeforeningen går i kompaniskap med LLH er kanskje ikke noe nytt, men å være i mot denne reservasjonsretten bryter med grunnleggende prinsipper. Det beste er nok at legeforeningen nå tar seg ferie, gjerne en litt lang en.

TV2-kjendis Cathrine Riise Lilleaas fortalte til Dagsrevyen denne uken at hennes fastlege ikke ville være behjelpelig for henne i forhold til assistert befruktning. Lilleaas ble i følge VG iharnisk over avslaget. Legen sa nenlig nei - av hensyn til sin egen samvittighet.

Kim Friele, en av Norges fremste homo-aktivister, reagerer med sinne på det som skjedde med Lilleaas og sier dette til VG Nett:
- Det er like bedritent som da jeg var ung og gikk til legen og var åpen om min legning. Det ble ikke noe hyggelig møte. Og dette gjentar seg, generasjon for generasjon.

Sammenligningen mellom de holdningene man for lenge siden møtte som homofil, og det å tvinge alle landets helsepersonell til å igangsette noe helt unaturlig og noe som for mange bryter med grunnleggende verdier, ja den henger ikke på greip. Alle mennesker skal bli møtt med respekt og det samme ukrenkelige menneskeverdet, men vi må ikke forveksle det med å tvinge leger og andre til å gi assistert befruktning. Sondre Olsen, en av KrFs unge talenter skriver i en kommentar at "Det er jo nettopp når en pasient har krav på en type behandling at det er nødvendig med reservasjonsrett. Hadde pasienten ikke hatt krav på behandlingen, ville reservasjonsretten vært unødvendig." Det er et veldig viktig poeng. Les hele kommentarer, Assistert egoisme her!

KrF tapte dessverre slaget om adopsjon da stortingsflertallet endret loven slik at homofile og lesbiske par også kan adoptere. Barns rett til en mor og far ble satt til side. Nå er det altså voksnes rett til barn som gjelder. Selv om slaget denne gang er tapt, vil vi ikke gi opp kampen. Samfunnet skal bli målt på hvordan vi tar vare på våre barn. For KrF kommer nettopp barna først. Men det er den siden av saken, reservasjonsretten handler om noe annet grunnleggende. Hvis helsepersonell opplever at noe de må gjøre bryter fullstendig med de verdier de tror på, ja da kan de reserveres seg. Nå vil altså legeforeningen og andre tvinge helsepersonell til å bistå lesbiske par som ønsker assistert befruktning. Dette er totalitært og svært trangsynt. Det er vel bare et tidsspørsmål før noen mener det må være fengselsstraff for de som reserverer seg.

Hele debatten er egentlig litt rar. For selv om det til tider har vært stor debatt knyttet til dagens reservasjonsrett i forhold til abort, har folk flest både i og utenfor politikken akseptert dette. Det er stort sett kun på ytterste venstreside vi finner noen som mener reservasjonsretten bør fjernes. Men så har jo denne gjengen også kommunistiske røtter, og det er knapt der man finner ideologisk grunnlag for det legeforeningen hevder.

Besøk gjerne nettstedet: http://www.reservasjonsretten.org/ (gjelder abort)
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

6 kommentarer:

Joar sa...

Jeg synes det er vanskelig å skjønne hvorfor det kan være så problematisk å hjelpe et lesbisk par til å få barn med assistert befruktning, det kan ikke være noe vanskeligere det enn å være for at man kan adoptere barn for homofile.

Det jeg synes Filip er litt smålig av deg er når du sier hva som er best for barna og det.. Hvordan kan du være sikker på at barn har best av å vokse opp hos en mor og en far? Det viktigste er at barna kan få den omsorgen de trenger og har behov for, og da spiller ikke seksuell legning noen rolle sålenge de kan gi barna en god oppvekst.. Det KrF jeg ønsker, skal være et raust og romslig parti som tar utgangspunkt i den radikale nestekjærligheten. Det betyr at vi må se virkeligheten fremfor hva skriften taler, for skriften har ikke rett på alt..

Jeg snakket med en konservativ bekjent av meg, og der snakket vi om adopsjon for homofile, og vedkommende sa at når vi ser en verden hvor barn dør av sult og lever i elendighet så er det så utrolig viktig og åpne så mange hjem så mulig for disse barna, så de kan få en god og trygg oppvekst.. Jo flere hjem som kan åpnes, jo flere barn får plass, er ikke det bra??
Stenger man de homofile, så er det færre som kan adoptere, og betyr færre som blir hjulpet..

Og punkt 2, det snakkes om at fertiliteten må opp i Norge, og er avhengig av at kvinner føder flere barn, dersom lesbiske da holdes utenfor fordi dem ikke bør få assistert befruktning så blir det jo færre som føder..

Den røde tråden her er, til det beste for barna og få fødeselstallet opp.. Da trenger vi alle :):):)

Filip Rygg sa...

hei Joar!

Til det første: KrF er også i mot adopsjonsrettigheter for homofile par.

Til det andre: Jeg er ikke i tvil om at svært mange homofile par er fantastiske omsorgspersoner, men som politiker må jeg kunne mene noe om hva jeg tror det er det beste for barna. Min konklusjon samsvarer med det KrF hevder, barna trenger både en mor og en far. Dette handler ikke om skriften som du henviser til, eller noen slags fordommer som mange hevder KrF har.

Selvsagt skal KrF både være rause og romslige, men vi må aldri komme dit at vi skal se vekk fra de løsninger vi tror er best, bare for å fremstå politisk korrekte. Ved adopsjon må samfunnet forsøke å skape mest mulig optimale oppvekstvilkår for barnet. Det burde absolutt ikke handlet om voksnes rettigheter, slik debatten vi har sett de siste månedene.

Joar sa...

Vel, jeg har alltid visst at KrF har vært i mot adopsjonsrett for homofile, og jeg innrømmer jeg var skeptisk tidligere til dette som loven nå åpner for, men jeg har snudd, noe jeg håper du også gjør Filip, i nærmeste fremtid.

Barna vil ikke ta noe vondt av den nye loven, det er jeg helt sikker.

Men Filip, jeg har et spørsmål til deg.

Vil du personlig akseptere at bioteknologiloven har kommet for å bli, og satt en strek for å gjøre den mer restriktiv, og vil du gjøre det samme med ekteskapsloven, og sette en strek for å forandre den og la de to lovene forbli som dem er?

Takk..

Filip Rygg sa...

Viktige saker vil vi alltid kjempe for. Dette gjelder en rekke lover og ordninger, også ekteskapsloven og bioteknologi loven. Men slik det ligger an er vi langt unna er flertall.

Abortloven har eksistert i 30 år. KrFs motstand har ikke stilnet, hver stortingsperiode fremmer KrF-representanter et grunnlovsforslag der man vil lovfeste retten til liv. Forslaget får som regel kun noen få stemmer i tillegg til KrFs egne. Men vi gir oss ikke. Kampen er ikke over før kampen er vunnet.

Joar sa...

Godt å se hvor vi står i de ulike sakene hvor uenigheten vises å være tildels stor. Men jeg vil stemme KrF, selv om jeg er uenig i noen få saker. De fleste sakene er jeg enig med dere i :)

Tusen takk Filip, for ditt engasjement i denne saken, viktig å få frem skillene :)..
Jeg ønsker deg en riktig god helg, og håper du nyter sommerværet :)..

Jeg vil alltid være en trofast leser av bloggen din, det er helt utrolig at du holder ut, men stå på! Du gjør en viktig jobb.

Filip Rygg sa...

hei igjen Joar!

Svært hyggelig å ha deg innom, du har mye kunnskap og mange spennende betraktninger!

Uenig må man være. Man pleier jo å si at hvis man skulle hatt et parti man var helt enig i, så måtte Norge hatt neste 5 millioner politiske partier.