14. jul. 2008

Luker ut barn med downs for å spare 2 mill


Hvor mye koster du samfunnet? Elisabeth Johnsen, nestleder i Hordaland KrFU skriver på bloggen sin om menneskeverdet, der hun blant annet nevner at Kjøbenhavn kommune har regnet ut at de sparer 2 millioner årlig på at barn med downs blir luket bort i svangerskapet. Dette er i ferd med å skje i Norge også. Sorteringssamfunnet vi en gang spådde ville komme, er nå en realitet.

Jeg blir både trist og sint når jeg får høre at noen faktisk regner på hvor mye et barn vil koste samfunnet. Hva sier dette til de mennesker som i dag har downs syndrom? Hva sier dette til deres foreldre? Hva sier dette til unge par som er blitt gravide? Og vil det etterhvert gjelde flere? Hva med andre syndromer, sykdommer eller funksjonshemminger? Kan vi må komme dit der man sorterer vekk ADHD, dysleksi, diabetes mm? Hvor går grensen? Finnes det en grense?

Ingenting er mer smålig enn å vurdere rett til liv ut i fra hva man vil koste samfunnet i kroner og øre. Ikke bare er det umulig å vite, tallene Kjøbenhavn henviser til er kun gjennomsnittstall, men mye viktigere er det å slå fast at du ikke kan måle menneskeverdet i kroner å øre.

Det eneste riktige er å gå motsatt vei. Vi må gjøre det enklere for foreldre med funksjonshemmede barn. Vi må skape et mer inkluderende arbeidsliv. Vi må tilrettelegge for en aktiv og meningsfull hverdag, uavhengig funksjonshemming. Og; vi må gjenreise respekten for alle mennesker. Alle må oppleve at de er ønsket og velkomne.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

3 kommentarer:

Joar sa...

Takk Filip, tusen takk Filip.. Jeg må rose deg så mye for det du tar opp. Det er så utrolig synd at samfunnet har gått i denne retningen. Jeg synes det er ufattelig trist når politikere tenker på denne måten, om hvilke mennesker og barn man kan spare mest på om vi fjerner dem med et pennestrøk fra å komme til vår jord..

Et inkluderende samfunn skal ikke være sånn :(.. Jeg ble rett og slett kvalm og dårlig når jeg leste dette, og det minner meg om da Fremskrittspartiet for litt over to års siden fremmet forslag om å fjerne funksjonshemmede barn ut av norske skoler.. Det som kan sies og må gjøres klart, er at Fremskrittspartiet er partiet imot integrering, imot menneskeverd..

Når man leser om dette, så minnes det om slik tilstandende var under Hitler, og er nå på vei til å gjennskapes fordi noen mennesker sitter og tenker ut hvem som skal få leve og hvem som skal dø, det er jo slik man får følelse av..

Jeg er en tilhenger av bioteknologiloven, for å kunne hjelpe mennesker som sliter med kreft og alvorlig sykdommer.. Men jeg har aldri støttet opp om den, for å bruke den til å ruske bort barn som har nedsatte funksjonshemninger..

Takk Filip, for du tar opp dette.. Det er utrolig viktig..

Kristian Severin Skeie sa...

Det er riktig, Filip. Takk skal du ha. Respekt !

Filip Rygg sa...

Takk for positive tilbakemeldinger.