20. feb. 2009

Kles-symboler fremfor verdigrunnlag?
Hvordan kan et lite tøystykke skape mer debatt enn det forrige statsbudsjettet? Hvorfor har "hele" Norge engasjert seg i kampen for å hindre den ene eller kanskje det er to kvinner, som ønsker å bruke hijab i polititjenesten? Når det nå kreves statsrådsavgang og bråket fortsetter, kan det være interessant å reflektere litt over bakgrunnen for engasjementet saken har skapt.

En av Norge skarpeste og dyktigste politiske talenter, heter Rahim Ali og han arbeider som rådgiver for byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen(KrF). Rahim har mange visdomsord. I dag sa han blant annet at det som regel er følelsene som først får oss til å mene noe, og at vi deretter finner argument som tilfredstiller forstanden. For meg virker det som om hijabsaken aller mest handler om følelser, deretter om en rekke tynne argument.Jeg har ingen problem med å forstå at man kan lande ned på å nekte hijab i politiet. Men det er unektelig litt rart at vi flere år har akseptert dette i forsvaret og i tollvesenet. I Gilde har man laget engangs-hijab'er, og i gatebildet er dette ganske så vanlig.

Norge har de siste årene fjernet seg stadig lengre fra de tradisjonelle verdiene samfunnet lenge har hatt som sin fremste identitet. Kanskje er det mangelen på identitet, felles verdigrunnlag og kulturarv som nå får frem en debatt om et lite og ganske ubetydelig symbol? Er vi blitt så usikre på vår egen kultur, at vi må nekte andre å bruke et hodeplagg dersom de vil arbeide i politiet?

Mange spør om hvor grensen skal gå. I alle prinsippielle debatter er det et godt spørsmål. Men for meg handler dette om respekt for at bruk av hijab betyr mye for noen. På samme måte som jeg ikke ønsker å bli tvunget til å selv i føre meg religiøse hodeplagg, ønsker jeg at de som vil det, skal få lov til det. Frihet med andre ord.

Det er merkelig å se hvordan såkalt liberalistiske partier er de fremste forsvarerene av strenge kleskoder. Man skulle tro at idelogien tvang dem til å være åpne for samtlige religiøse utrykk. Samtidig er det kanskje slik at for en ihuga liberalist, så blir alt litt fattig når man har spilt vekk en hver dråpe av verdiforankring, som samfunnet lenge har vært bygget på.Jeg for min del foretrekker verdiforankring i skole, offentlige tjenester og lovverk. Heller det enn noen fattige kles-symboler.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

21 kommentarer:

Anonym sa...

Det er forskjell mellom en arbeider på Gilde og en representant for statsmakten,de eneste som har hjemmel til å bruke makt i dette landet. En slik representant forventes å fremstå som 100% verdinøytral,og alle symboler som kan så tvil om dette svekker troverdigheten,det være seg hijab eller kippá. Det at slike symboler er tillatt i tollvesen og forsvaret betyr ikke at det nødvendigvis er veldig klokt.

Filip Rygg sa...

du har absolutt et poeng. Og for så vidt synes jeg at det anonym her skriver er det beste av mange dårlige argument.

Spørsmålet er likevel om det finnes noe som er verdinøytralt?

Og hvilket praktisk problem ser man for seg at en hijab vil føre med seg? Eller er dette noe vi konstruerer?

Er så ivrige etter å si nei, at vi konstrurerer et behov for at ingen skal kjenne til at det er praktiserende muslimer i politiet?

Rally og Musikk sa...

En godt skrevet blogg! :-)

Er litt enig i det anonym skriver, det handler mye om nøytralitet og ihvertfall i en jobb der dette er ytterst viktig.

Men, så får de lov til å ha jihaben sin. Hvor skal det ende?
Skal de ha egne skifte rom?
Skal de ikke kunne arrestere menn?
Skal de ikke patruljere sammen med menn?
Skal de være underdanige menn, bare fordi de er menn?
Skal de få lov til å be til mekka når det måtte passe dem i arbeidstiden?

Skal også turban inn i politiet?

Hva med bunads hatt, busserull og sixpence? Ikke det at de har en religion bak seg, men skal det være kravet, så er det mange religioner som må få sine plagg inn.

Bottom line: Skal vi tilpasse oss alle som kommer hit eller skal de tilpasse seg oss?

Jeg vet ikke, men jeg vet at jeg ikke hadde likt hverken turban eller hijab i politiet!

Filip Rygg sa...

rally og musikk: kjekt at du tok turen innom!

Hvis alle kvinner i politiet hadde vært tvunget til å bruke hijab, da mener jeg vi kunne brukt argumentet om unødvendig tilpassing. At en, kanskje to muslimske kvinner for adgang til å ikle seg et hodeplagg som de mener troen dems pålegger dem å gjøre, ja det vil jeg ikke kalle tilpassing fra vår side.

Man gjør fort dette til en lang debatt om alt mulig som kan komme til å bli en (utopisk) problemstilling dersom vi nå tillater hijab. Jeg synes ikke at hvis, om og men skal avgjøre hvorvidt vi skal respektere noe som for noen har dype religiøs forankring. Og det kan da ikke være noen big deal, men et slør som dekker håret?

Ximinez sa...

Kommer og krangler litt i denne diskusjonen også jeg :-P

Bare et lite poeng... Gilde er en sivil bedrift, og der er det jo flott at de har engangshijab. Om kassadama på rema har hijab driter jo jeg fint i.
Tollvesenet og militæret er dog litt annerledes.
Nå er militæret i en særstilling, siden førstegangstjenesten er "påkrevd". Og vi kan virkelig ikke kreve at religiøse skal møte opp i militæret og tvinges fra sine symboler. Valget er vel da å tillate religiøse symboler (fortrinnsvis kun under avkrevd tjeneste, ikke frivillig), eller å ikke kalle inn religiøse til førstegangstjeneste.

At det er i tollvesenet er jeg dog uenig i. Det er ingen som tvinger muslimer til å jobbe i tollvesenet, og det er heller ingen som tvinger muslimer til å bære hijab. Hvorfor skal da uniformen bli religiøs?

Filip Rygg sa...

Ximinez: Setter stor pris på at du er med i debatten, selv om vi her ikke konkluderer likt, må jeg selvsagt medgi at du har flere gode argument.

For meg er ikke Gilde noe argument, mer et moment i forhold til at hijab ikke er noe rart og uvanlig i Norge.

Du skriver også "det er heller ingen som tvinger muslimer til å bære hijab. Hvorfor skal da uniformen bli religiøs?"

Men dette handler ikke om tvang, men om hva den enkelte er overbevist om. For dem er dette religion, på det dypeste alvor.

Leisha Camden sa...

Alle som bruker hijab har lov til å bruke hijab. Det er ikke snakk om noe forbud i denne saken. Det er en total avsporing av debatten. Det som er saken er at det finnes et påbud ... som ikke er forenlig med f.eks. det å absolutt måtte bruke hijab. Hvis man selv velger å sette seg i en slik situasjon at man ikke kan følge gitte påbud - f.eks. ved å tatovere seg i ansiktet - så er det faktisk slik at da lukker man den døra for seg selv. Myndighetene kan ikke ta ansvar for slike begrensninger som enkeltpersoner velger å legge på seg selv. Denne saken handler overhodet ikke om diskriminering - politiets uniformsreglement er helt likt for absolutt alle, og dette er faktisk det stikk motsatte av diskriminering.

Har vi virkelig akseptert hijab i forsvaret og tollvesenet, slik du sier? Har vi egentlig visst om at det var tillatt? Jeg tror de fleste ikke har vært klar over dette, det har blitt gjennomført uten debatt. To vrange gir uansett ikke en rett.

Denne debatten er full av argumenter som er helt irrelevante, og argumenter som bunner i at staten skal ta ansvar for ting som den overhodet ikke har noe med å gjøre. 'Knuste drømmer'?? Det er ikke noen menneskerett å få oppfylt drømmene sine. Og om man virkelig er så gira på å få den ene eller den andre drømmejobben, så må man rett og slett bare gjøre alt man kan for å passe på at man oppfyller kravene som stilles for å få den. Disse damene som absolutt vil bruke hijab i tjenesten gjør seg selv umulige; det er ikke politiet som har problemet her.

Det er mange grunner, men den grunnleggende årsaken til at jeg mener at dette kravet ikke skal godtas er noe jeg ikke tror du vil ha noen særlig forståelse for, om jeg skal dømme ut fra ditt politiske ståsted. :-) Men du kan lese om det her hvis du er interessert:
http://leishacamden.blogspot.com/2009/02/religion-in-secular-society-101.html

Slett ikke dum blogg dette, selv om jeg er uenig med deg på en del punkter. :-) God helg!!

Leisha Camden sa...

dette handler ikke om tvang, men om hva den enkelte er overbevist om. For dem er dette religion, på det dypeste alvor.

Men dette betyr ikke at dette er en sak som staten har noe med å gjøre. Dette er en ren privatsak og bør ikke blandes inn i arbeidssituasjonen.

Morten B sa...

Du viser en forståelse og toleranse som imponerer. Jeg tror at debatten er det viktigste skrittet hittil for å få til et endelig skille mellom stat og religion. Nettopp fordi det handler om verdier og symboler.
Du hevder at neppe noe er verdinøytralt og har antagelig rett i det. Men religionnøytral og verdinøytralt er da vitterlig to forskjellige ting.
Spørmålene som aldri blir stilt til de som synes dette er greit er mange. Et av de viktigste er dog; Hvorfor skal den norske stat via regelendringer tilfredsstille en religiøs minoritetsgruppe? Og skal vi tillate bruk av religiøse symboler i sammenhenger ?

Ser vi for oss at Arfan Bahtti kunne blitt dømt i en rettssal av en dommer med kalott ?
Eller at politikvinner med hijab kunne stått vakt utenfor Israels ambassade?
Hva med bruk av burka ?

Hvor mener du grensene bør gå ?

mb

Anonym sa...

Hei! Etter pressekonferansen på TV nå, blir det ikke endring i uniformsreglementet til politiet. Hijab blir heldigvis, etter min mening, ikke tillatt.

Jeg stusser allikevel på følgende, i debatten som har vært om hijab:

1: De som selv velger å bruke hijab av egen lyst, når de har lyst, som ett "moteplagg" eller for å vise andre sin egen identitet, burde vel ikke ha noe problem med å velge å ikle seg en verdinøytral/enhetlig politiuniform uten hijab. De har valget selv. Alle må foreta valg i livet, og noen ganger utelukker ett valg, andre muligheter.

2: De som bruker hijab fordi religionen deres krever bruk av hijab, er så religiøse at de må følge en del andre krav fra den samme religionen, som ikke er gjennomførbart som utøver av politiyrket. "Rally og musikk" nevnte noen av problemstillingene tidligere. Eller er det sånn kan de velge hvilke regler de skal følge, og hvilke regler som kan brytes?

Politiet, er staten Norge sitt maktapparat. Politiuniformen symboliserer nettopp dette, ved at den bærer symbolet for den Norske stat i/på uniformen. Nemlig det Norske Riksvåpenet.(For de mest observante, har Norges Riksvåpen ett lite kors på toppen, ja.)

Utover det er uniformen verdinøytral, noe den etter min mening fortsette å være.

PS: Jeg er for at flere med minoritetsbakgrunn søker seg inn i politiet vårt, men uten egne kleskoder, avhengig av bakgrunn til den enkelte søker.

Filip Rygg sa...

Morten B: Kanskje nettopp kvinner i hijab utenfor Israels ambassade hadde vært idealet?

Har vi ikke et ønske som nasjon å få vekk alle disse barrierene?

Ser vi ikke på fred, samarbeid og dialog som langt mer aktuelt en mulige provokasjoner?

Er man inhabil fordi man tilhører samme religion?

Mange spørsmål, men jeg mener som deg at debatten er veldig viktig. Selv tror jeg Norge har godt av å ha en kristen forankring, men jeg ønsker likevel et fritt og åpent samfunn.

Vanskelig å sette grenser. Med en burka så vil du ikke se hvem det er, da mener jeg for min egen del at man har gått for langt.

Ximinez sa...

Hvorfor skal man diskriminere mot Burka? Det er vel muslimer som tolker koranen dithen at Burka er påbudt? I prinsippet så er det jo nøyaktig det samme. Man diskriminerer mot religiøse på grunn av "krav" religionen stiller.
At burka dekker til ansiktet ser jeg på som et like stort problem som at hijab ikke er nøytralt.

Et problem med å tillate ett religiøst/politisk symbol på uniformen er jo at da må man tillate alle. Man kan ikke velge og vrake hvem man skal diskriminere. Det er "alt eller ingenting".

Og når det kommer til religiøse symboler i uniformen, og eventuelle provokasjoner... Når politiet har blitt tilkalt for å roe ned en situasjon er den sannsynligvis allerede såpass amper at religiøse symboler kan være det som får det hele til å tippe over.
Om jeg hadde vært slosskamp med en muslim (fryktelig teoretisk, er pasifist), så hadde jeg ikke i kampens hete sett på hijab-kledd politi som nøytralt.

odin sa...

Ubetydelig symbol ? Du må jo være både blind og døv !!!!!!

Anonym sa...

Du har nok ikke helt skjønt problemet når du kaller en hijab for et ubetydelig symbol. Det er et symbol som bl. a. begrenser ytringsfrihet. Og skal vi akseptere symboler som begrenser grunnpillarer i et demokrati så er vi selv med på ødelegge dette frie demokratiet og dets prinsipper.

MortenGN sa...

Før jeg begynner å klage og krangle... Meget god blogg! :-)

Hijab er ikke et uniformt muslimsk symbol. Det er et uttrykk for politisk islam, noe som faktisk kan sidestilles med FrP-pins eller VIF-skjerf sammen med uniformen. Uniformen skal være lik, derav navnet uniform. Å akseptere hijab vil føre til at vi må akseptere alle andre slags politiske merker, noe jeg mener er galt.

Dessuten, hijab er som sagt ikke brukt av alle muslimer, det er mange muslimske kvinner jeg kjenner som ikke bruker hijab eller burka eller niqab. Ville vi akseptert ortodokse jøders store, svarte hatt?? Ville vi akseptert NKP-merker på jakkeslaget?? Venstre-pins diskre plassert på lua??

Velger en kvinne å gå med hijab, så velger hun bort en karriere i politiet. Man kan ikke forme samfunnet etter sine egne premisser, når det er fem millioner andre personer i landet. Det ville blitt anarki deluxe hvis alle skulle hatt et samfunn skreddersydd for sine egne behov og kun sine egne!

Ta meg selv som eksempel igjen... Hvis jeg VELGER å smugle med meg softguns og ninjastjerner fra Polen til Norge, så velger jeg samtidig muligheten for å bli tatt, og få en våpensmuglingsdom, med det resultat at jeg ikke slipper inn i USA. Kan jeg da kreve at USA skal slippe meg inn? Nei, reglene er der, og jeg må følge dem, som alle andre her.

Filip Rygg sa...

Flere kommenterer dette med "et ubetydelig symbol". Ja da tenker jeg selvsagt ikke på hvordan det er for de som ønsker å bruke hijab. Jeg tenker på alle oss andre "bedrevitere" :) som vil nekte 1, kanskje 2 kvinner å bruke hijab i polititjenesten. Dette er en svært liten sak som har fått ekstrem oppmerksomhet, selv bidrar jeg for så vidt til det..

Jeg føler vel at mange her leter med lys og lykt etter situasjoner der bruk av hijab kan bli problematisk. Men kjære dere. Osloopptøyene er ikke hverdagskost. Vi kan ikke lage et politi ut i fra en teoretisk situasjon der jøder og muslimer angriper hverandre. Politiet er allerede mangfoldig, og med hijab blir det kanskje bitte litt mer.

Til slutt kan jeg berolige alle om at KrF, partiet jeg tilhører, er sterke motstandere av hijab i politiet.

Ximinez sa...

Hvor mange som "nektes" å bruke hijab er meg egentlig revnende likegyldig. At de selv nekter seg muligheten til en politijobb er ikke noe annet enn deres eget problem. Det er et fritt valg de gjør. Om jeg hadde tatovert hakekorset i panna, tror du jeg hadde blitt akseptert i politiet da? Hadde jeg hatt krav på samme "beskyttelse" som muslimene, siden det er "så få", og det "vil føre til en berikelse"?

Og man trenger ikke lete "med lys og lykt" etter tilfeller der religiøse symboler i politiet vil kunne forsterke en konflikt. Er det noen ting som forårsaker flere konflikter enn nettopp religion?
Politiet er allerede mangfoldig, og det er en bra ting. Men det mangfoldet klarer seg fint i én uniform.

Anonym sa...

Hei Filip,

Jeg forstår poenget ditt, men er likevel uenig i at du setter hijab-bruk opp mot tapet av verdiforankringen i det norske samfunnet. Årsaken til det sistnevnte er vel heller at det har vært ført en politikk gjennom flere år der man bevisst har villet redusere betydningen av vår kulturelle arv og dermed også vårt verdigrunnlag.
Når man derfor reagerer som man gjør i hijab-saken, er det for meg et megt sunt tegn som indikerer at nordmenn vil stå opp for den norske kulturarven og si et klart og tydelig Nei! til politikere som ytterligere vil redusere vår kulturarv.

Mvh
Håkon Sengsvoll

Synøve sa...

Jeg er så enig i det du sier!

Jeg liker bloggen din veldig godt. Du ser alltid saken fra en annen og mer interesant vinkel. Det er bra, så jeg ikke bare blir indoktrinert med hva VG og dagbladet mener :]

Anonym sa...

Det bekymrer meg at religiøse markører blir brukt i kombinasjon med uniformer. Paradoksalt så skjer dette i en tid folk flykter til Norge fra totalitære religiøse regimer. Vi må kjempe for en livssynsnøytral rettsstat. Denne skal ikke bekjempes fra innsiden av religiøse fanatikere som pålegger sine egne en ekstrem form for selvpålagt disiplin.

a t e i s t sa...

Jøss, plutselig enig med en Krf-er i et såkalt verdispørsmål. Det må gå an å være litt pragmatisk!

Men om målet er at kantina til politikammeret skal være et sted med bilder av lettkledde damer på veggene, hvor hvite mannfolk med bart forteller negervitser, skryter av biljakter og kvelertak på sosialklienter, da er sjølsagt kvinner med innvandrerbakgrunn det værste som kan komme innafor...