26. okt. 2011

Ny plattform og nye arbeidsoppgaver


Husker du oppslaget om å samlokalisere et nytt sykehjem og en ny barnehage(se bilde)? Eller hva med artiklene om søndagsåpne bibliotek? Kanskje har du også sett en av våre mange busser hvor teksten lød "bybane til alle bydeler". Etter flere ukers forhandlinger presenterte Monica Mæland, Liv Røssland og undertegnede den fremforhandle plattformen og forslag til personkabal sist fredag. KrF er meget godt fornøyd!

Hvis vi går fire år tilbake i tid kunne vi lese i bergensmediene at det var stor uenighet innad i KrF om å inngå byrådssamarbeid med Frp. I forkant av dette hadde jeg og resten av mannskapet på listen bestemt oss for en strategi hvor det skulle være de politiske gjennomslagene, og ikke partinavnet som avgjorde hvem vi samarbeidet med. Flere var uenige i dette, nesten en tredjedel av representantskapets medlemmer stemte for fire år siden i mot at vi gikk inn i et flertallsamarbeid med Høyre og Frp. Sist fredag hadde vi representantskapsmøte for å diskutere årets forhandlingsresultat. Et enstemmig representantskap støttet forhandlingsresulatet.

For mitt eget vedkommende betyr disse forhandlingene at jeg skifter arbeidsfelt. Egentlig vil jeg si at jeg nå kommer tilbake til der mitt politiske virke startet. Det var i byrådsavdeling for byutvikling jeg fikk begynne som politisk rådgiver for Lisbeth Iversen. Der var jeg i tre år, for å så bli gruppeleder for KrF og nestleder i byutviklingskomiteen. Etter fem år på byutviklingsfeltet var det tid for to år i byrådsavdeling for barnehage og skole. Det er selvsagt litt vemodig å forlate en så viktig og interessant byrådsavdeling, men jeg er veldig begeistret og ydmyk over å få gå inn i byrådsavdeling for byutvikling, avdelingen som produsere det store flertall av de politiske sakene i Bergen.

Utfordringene er mange på dette feltet. Byluft, byggesakstider, fremkommelighet, boligbygging, næringsarealer, renhold i sentrum og bompenger. Her vil jeg videreføre min forgjenger, Lisbeth Iversens gode arbeid, men selvsagt også gå inn med nye virkemidler og tanker. Kom gjerne med innspill!

Lisbeth blir sosialbyråd, en ny byrådspost med et svært spennende og viktig felt. Hun vil da ha ansvar for rus, bostedsløse, sosial, bolig, områdesatsing og psykiatri. På mange måter en levekårsbyråd, slik KrF også foreslo i valgkampen.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

3 kommentarer:

Roger sa...

Lykke til med ny jobb! Spennende ned byutvikling

marit elisebet totland sa...

Så heldig du er, mye ansvar og mye læring. Lykke til! Med raus åpenhet og klar verdiforankring blir det gode prosesser også på dette feltet.

Filip Rygg sa...

Takk for det! Skal skynde meg langsomt, blir utfordrende, men kjekt.