6. okt. 2011

Småpenger til barnehagesektoren


Tema: Statsbudsjettet

Regjeringen har som kjent gått inn for å avvikle kontantstøtten for toåringer. Dette skulle i følge Audun Lysbakken føre til at regjeringen la inn mer penger til nye arbeidsplasser. I Bergen har vi 450 toåringer som ikke går i barnehage, men hvor foreldrene får kontantstøtte. Regjeringen bevilger i statsbudsjettet 92 millioner kroner til rundt 1 160 nye barnehageplasser for hele Norge. Hvordan i alle dager går dette sammen?

I opplegget legges dette inn i overføringene til kommunene, altså fordelt på alle kommuner gjennom de frie inntektene. Det sier seg selv at dette bare er småpenger.

Videre kan vi lese at veksten som kommer i barnehagesektoren handler om to forhold: Stortingets vedtak om likebehandling som er en langsiktig opptrappingsplan og fortsatt makspris. Flott. Men hva med innholdet? Hva med nye plasser?
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

2 kommentarer:

Anonym sa...

ganske teit budsjett. de øker matmomsen og beholder dagens priser på røyk og alkohol. Utrolig at de bevilger lite til barnehageplasser, når de fjerner kontantstøtten for toåringer.

Tror det blir ny regjering ved neste valg. De rødgrønne virker igrunn lei.

Elisabeth sa...

Det dreier seg ikke bare om utbygging av nye barnehager, men også en sikring av kvaliteten på de allerede eksisterende. Dette gjelder ikke bare mangelen på pedagogisk personell, men også sikkerheten knyttet til tilsyn, innredning og lekeapparater (se undersøkelsen fra Drammen kommune på sikkerhetsrommet.no). Det skjer alt for mange ulykker i norske barnehager, flere svært alvorlige. Mange av disse kunne vært forhindret om det hadde vært tilstrekkelig kvalifisert tilsyn.

Jeg ser med skrekk på utviklingen, og særlig etter at kontantstøtten for 2-åringer fjernes. Foreldre vil med dette tvinges til å plassere barna i barnehager som ikke er trygge, og hvor det ikke finnes ressurser til å yte forsvarlig omsorg og tilsyn.