13. okt. 2011

Trenger vi flere lærere?


Få ting er dyrere og dårligere dokumentert enn å øke lærertettheten for å bedre læringsutbyttet. Likevel roper politikere, fagforeninger og mange andre om flere lærere i hver eneste skoledebatt. Selv har jeg gjort det mange ganger. Men: både norsk og internasjonal forskning er tydelig på at det er andre tiltak som er langt viktigere for å bedre kvaliteten i norsk skole.

Denne måneden la regjeringen frem et forslag om lærertetthet i grunnskolen. Utdanningsforbundet har vunnet frem hos Kristin Halvorsen. Legg merke til argumentasjonen hun legger i bordet, den er svært (u)interessant:

- Regjeringen foreslår å innføre nasjonale bestemmelser om lærertetthet fordi vi ønsker flere lærere pr elev.  En slik nasjonal bestemmelse kan sikre ressurser til å opprettholde og styrke lærertettheten i skolen. Det er viktig for et godt og trygt skolemiljø at hver enkelt elev får en god opplæring og opplever å bli sett, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
Første setning: Ok, greit det er vel ganske opplagt, men det sier jo ikke hvorfor.
Andre setning: Ja, dette er enda et forslag som skal overstyre lokale prioriteringer, men heller ikke det sier hvorfor.
Tredje setning: Hva har dette med lærertetthet å gjøre? Selvsagt skal elever bli sett og få god opplæring.

For at du ikke skal bli alt for provosert: Selvsagt ønsker jeg også en god lærertetthet og i de minste trinnene vil jeg i Bergen ha en styrking(men mer om dette senere).

Så når vår utdanningsminister legger frem et forslag til lovendring er ikke læringsutbyttet nevnt som årsak. Ei heller at dette er et tiltak hun tror vil gjøre skolen bedre. Hva er så gevinsten? Finnes det gevinst av et slikt forslag?

Kjente konsekvenser av en lovfestet norm:
1. Større overstyring av lokaldemokratiet
2. Enda flere budsjettkroner bundet opp i stillinger
3. Mindre penger til andre satsinger i skolen som videreutdanning, skolebygg, satsing på skoleledelse osv
4. Mer rigid styring av skolene, med færre muligheter til fleksibel organisering

Alt dette for å oppnå hva? Se bare hva en av Norges fremste eksperter sier om det å satse på lærertetthet:
- Økning av lærertettheten er det dyreste tiltaket man kan ha i skolen, og det er et av de tiltakene som har dårligst effekt, sier professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, Thomas Nordahl, til forskning.no.
Så hva handler dette om? Er dette egentlig et tiltak som handler om de ansattes ve og vel? Utdanningsforbundet har laget et temanotat i år om økt lærertetthet, hvor det absolutt ikke handler om læringsutbytte, men kun om stilinger. Hvem har skrevet det? Ikke fagpolitisk ansvarlig i utdanningsforbundet eller en gruppe lærere som skal utrede en bedre skole. Nei, det er Paul Erik Karlsen, avdeling for lønns- og arbeidsvilkår i Utdanningsforbundet. En mann som sikkert er veldig dyktig, og notatet er absolutt presist. Men det fremstår noe underlig at det er avdeling for lønns- og arbeidsvilkår som lager politikken på dette området.

Det er kanskje ikke så rart at en fagforening ber om høyere bemanning, men det er merkelig at alle oss andre roper om det samme når det ikke kan dokumenteres å ha den effekten noen av oss har hevdet(og trodd). Og et tilleggsmoment: Norge har allerede 40 -50 prosent flere lærere pr elev enn OECD-snittet.

Men er all ytterligere økning av det onde? Selvsagt ikke. Dette handler først og fremst om det bør lovfestes. For det å ta i bruk lovfesting er ganske dramatisk, da må man være sikker på at det virker. Samtidig vil jeg si at det er forskjell på trinnene, de laveste trinnene bør feks ha noe høyere bemanning enn feks ungdomsskolen. Regjeringens forslag handler derimot om en generell økning alle ti årene.

Noen har sagt at vi trenger bedre, ikke flere lærere. I noen tilfeller trenger vi også flere, men i det store og det hele er det viktigere å satse på de lærerne vi har, sikre alle elever et godt arbeidsmiljø og arbeide videre med skole/hjem samarbeidet.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jobber selv i skolen, har lenge kjempet for flere kollegaer, men innser mer og mer at det er mine evner som klasseleder og skolens organisering som avgjør. God blogg!

Filip Rygg sa...

Takk for interessant tilbakemelding!

Runar sa...

Jeg tenker at lærerne aldri vil oppnå ønsket sitt om høyere lønn og status, hvis de skal fortsette kampen for (unødvendig) høyere bemanning.

Filip Rygg sa...

Det er absolutt et relevant poeng, og det er ingen tvil om at økt lønn og dermed også økt status bidrar til at man får en flere som ønsker lærerutdanning og dermed vil vi kunne få enda bedre lærere.