11. jan. 2012

Mambo - voksne barn som bor hjemme


Tåler du 1 million i verdifall på leiligheten/huset ditt? Ingen vet noe sikkert om fremtidens boligpriser, men stadig flere sier det vil komme et fall. Yale-professor Robert J. Shiller er nå i Norge og har kommentert boligprisene i Norge og advarer mot en boligboble. Det er all grunn til å lytte. Han forutså nemlig også IT-boblen og subprimeboblen. 

Som et virkemiddel peker Shiller på at myndighetene må legge ut flere boligområder. I Bergen gjør vi det. Vi trenger langt flere boliger og har i planer nå lagt opp til en større vekst. I tillegg til vedtatte/snart vedtatte planer, har vi langsiktig planarbeid som feks i Åsane nord kan gi et sted mellom 7- og 10 000 nye boenheter. Bergen skal vokse og etterspørselen i 2012 er allerede stor. 

I debatten har man etterhvert fått et nytt begrep om de som bor hjemme hos mor også i voksen alder, Mambo(som forøvrig også er en  kubansk musikksjanger og dansestil). Noen av disse passer gjerne inn i den gamle forestillingen om ungkarer som vil ha gratis middag og husly, men i stor grad handler dette om unge voksne som ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Forklaringen er sammensatt og kan best beskrives av forskere, men jeg vil peke på noen viktige utviklingstrekk:

- Kravene til nye boliger er innskjerpet, dermed også mindre tilgjengelig for ungdom i forhold til pris, selvbygging mm

Så hva skjer nå? Jo prisene fortsetter å stige(se graf fra nef.no), vi øker boligbyggingen og om få år kan det komme et stort verdifall. De som har kommet seg inn i markedet kan få betydelige økonomiske utfordringer og boligbyggingen kan bli satt på vent. Hva blir da løsningen?

Vi må bygge flere boliger, men vi må også få på plass flere studentboliger, Husbanken må gjenreises som en låneaktør for nyetablere, vi må ha flere kommunale utleieboliger(Bergen bygger 400 nye utleieboliger) og vi må få etablererprosjekter med lavere priser.

Det er godt mulig du og jeg tåler en million i verdifall på leiligheten, for veldig mange er dette et papirtap. Utfordringen vedkommer i første omgang de som skal inn eller som allerede er på vei inn i boligmarkedet uten egenkapital, men med samme selvsagte behov for en trygg og god bolig. Det å ha en bolig er tross alt ganske grunnleggende, å være passiv til disse utfordringene ville vært svært uansvarlig.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: