31. jan. 2012

Miljøløft for Bergen


Byrådet behandlet i dag  forslag til bompengesøknad for videreføring av Bergensprogrammet. Med takstendringene forventer vegvesenet 10% trafikkreduksjon, vi får nok midler til å gjennomføre den offensive sykkelstrategien og bybaneutbyggingen fortsetter. Foreslåtte takster for 2013 er 25 kroner for vanlig personbil, altså en økning på 10 kroner fra dagens takst på 15 kroner.

Prosjektene i bompengesøknaden omfatter:

  • Bybane Rådal – Flesland, 2425 millioner
  • Verksted og depot for Bybanen 953 millioner
  • Skansentunnel, 700 millioner
  • Hjellestadveien og Totlandsveien, henholdshvis 179 millioner og 50 millioner
  • Sykkelsatsing, kollektiv, miljøtiltak og trafikksikkerhet, 2 600 millioner
Med disse tiltakene og den forventede trafikkreduksjonen får vi bedre fremkommelighet, bedre byluft, styrket kollektivtilbud og mange viktige trafikksikkerhetstiltak. Nå venter behandling i bystyre, fylkesting og Storting.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

5 kommentarer:

Anonym sa...

Hvorfor er det Bergens billister som skal finansiere dette miljø løftet ?

Hvorfor krever man ikke at staten tar en mye større del av denne utgiften ?

Skal byens billister betale 8-9 milliarder for å få bygget bybanen ?

Hvor er finansieringen av byggetrinn 3 for Ringvei Vest ?

Hvor er Ringvei Øst ? Må man vente helt til 2023 ?

Hvor er tunnel gjennom Ulrikken til Arna ? Slik at en får bort gjennomgangstrafikk via Danmarksplass ?

Snart er det ikke mer bompenger til veibygging fordi alt går til samferdsel.

Er byrådet så redd for dagens regjering ? Som ikke vil overleve neste Stortings valg.

Nei, denne "bompenge søknaden" var ikke noe å juble for. Hvis man tror at luften over Bergen blir bedre, blir man rett og slett lurt av politikkerne. Sjørøveri er vell ett passende ord som billistene kan benytte.

Filip Rygg sa...

1. Det er et spleiselag hvor vi lokalt pga manglende statlige bevilgninger må ta et hovedansvar.

2. Fylkeskommunen er inne med mer enn 2 mrd i fylkesveimidler, dessuten garanterer de for ytterligere 200 mill som vi ber staten komme med.

3. Vi må alle være med i spleiselaget for å blant annet utvikle bybanen. Men regnestykket er noe mer nyansert, både stat og fylke bidrar.

4. Siden trafikktellingene viser at det ikke er behov for del 3 av ringveg vest har vi ikke lagt i det, men i stedet valgt å prioritere Skansentunnelen.

5. Ringveg øst er ikke et fylkesveiprosjekt(europavei) og således ikke noe som defineres inn under Bergensprogrammet. Dette prosjektet må løses i Nasjonal Transportplan.

6. Vi gjør alt vi kan, men stoppes av andre myndigheter. Nå har vi også fått et AS for å prøve å få fortgang.

7. Bergensprogrammet er en miks av prosjekter, Skansenstunnelen er da sannelig et veiprosjekt!?

8. Byrådet er ikke redd, vi bruker alle kanaler for å få tak i mer penger, samtidig er vi såpass realitetsorientert at vi ikke stopper opp all utvikling i Bergen fordi vi vil protestere mot sittende regjering. De får tydelig beskjed samtidig som vi utvikler byen.

9. Sjørøveri er ikke passende, der er vi svært uenige. Å betale for å bruke en vei er rimelig og konsekvensen av mye trafikk er forurensing og dårlig byluft. Det krever handling.

Torstein sa...

Jeg er enig i at Skansentunnelen er det beste veiprosjektet å satse på, særlig med tanke på byluft og vern av sentrum etc. Liker! (Skjønner ikke helt hva Byluftlisten klager på akkurat der...)

Men jeg ble litt nysgjerring angående biltunnelen til Arna som jeg vet Mæland ønsker seg: tror virkelig trafikktellerne at en slik tunnel vil redusere luftforurensningen og trafikken til sentrum? Det hørtes da helt usannsynlig ut...

Endre Tvinnereim sa...

Hei Torstein,
Vi er ikke kategorisk mot Skansentunnelen, men vi mener den bør prioriteres lavere enn flere andre prosjekter, ikke minst finansiering av bybane til Åsane.

Skansentunnelen vil være akseptabel for oss dersom utredninger viser at den 1) ikke sprenger budsjettene, 2) ikke skaper mer biltrafikk og 3) ikke blokkerer for Bybanen.

Torstein sa...

Endre: Godt å høre, helt enig :-)

Er det slik at videre Bybaneutbygging står på spill dersom Skansentunnelen blir bygget? Jeg kjenner ikke detaljer, men ville det ikke være bra å planlegge/bygge de to prosjektene i fellesskap? Bybanen må jo ha en trasé gjennom de samme områdene hvor Skansentunnelen blir et alternativ for biltrafikken.