26. apr. 2012

Høyhus i Bergen?


Med økende behov for boliger, knapphet på areal og større miljøambisjoner presser det seg fram en ny debatt om høyhus i Bergen. Byrådet har derfor valgt å igangsette en rullering av høyhusmeldingen. Jeg håper du har innspill til dette arbeidet.

Akkurat nå er jeg på studietur i København hvor vi ser på klimatilpassning, byutvikling, arkitektur +++. Byen er kanskje ikke kjent for skyskrapere, men som du ser av bildet velger de noe høyere byggehøyder i utvikling av nye byområder. Bildet er tatt i Ørestaden, et spennende byutviklingsområde som absolutt er verdt et besøk.

I høyhusmeldingen skal vi ta for oss mange forhold. Høyder, plasseringer, arkitektur, funksjoner, volum, miljøkrav og mye mer. Hva mener du? Trenger vi høyhus? Hvor? Hva?


Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: