18. jun. 2012

4 utfordringer Arnstad må ta tak i


Så fikk vi bekreftet ryktene som lenge har versert. Magnhild Meltveit Kleppa går av som samferdselsminister. Inn kommer Marit Arnstad, nordtrønderen som mange har ønsket inn i regjeringen de siste årene. Arnstad kommer rett inn i arbeidet med å legge frem regjeringens forslag til ny Nasjonal Transportplan, et viktig arbeid med mange mulige utfall, jeg vil peke på de fire utfordringene som jeg mener er viktigst at Arnstad griper fatt i.

1. Planleggingsprosesser: Snooooooooork..... "10 år å planlegge en vei er standard", dette sa en av veibyråkratene til meg for leden. I dag "feirer" vi 20 års jubileum for Ringeriksbanen, et jernbaneprosjekt som aldri kommer i gang. Nå skal man i gang med ny KVU(Konseptvalg utredning). Det går forferdelig mye penger med til planlegging, men langt flere penger går tapt som følge av manglende infrastruktur. Halveres planleggingstiden vil vi få både mer penger i de offentlige budsjettene og i de private.

2. Statlige kollektivinvesteringer: Kaos eller ny byutvikling? Statens Vegvesen regner ut fremtidig ÅDT(års døgns trafikk) for veiene i byene. I disse beregningene ser vi at det blir kaos uten større trafikkomlegging. Denne omleggingen får vi ikke til uten en helt annen deltakelse finansielt fra statlig hold. For Bergen handler dette om bybanen til Åsane, Oslo trenger en ny t-banetunnel og tilsvarende for de andre byene.

3. Finansiering og tempo: money money money Få investeringer er mer ønsket av et samlet næringsliv langs hele vestlandskysten og i de nasjonale interesseorganisasjonene som ferjefri kyststamveg. Nå bygges det i små etapper, til gigantiske kapitalutgifter, uten en helhetlig plan. Dette er sløsing med både tid og penger. Hele samferdsels Norge venter på en ny måte å tenke investeringer på. Dette handler ikke bare om mengden penger. Først og fremst er dette et spørsmål om hvordan pengene skal brukes.

4. Moderne jernbane: Alle vil, men ingen får det til? Marit Arnstad kan bli den første statsråden som får skikk på jernbanen, og da mener jeg ikke rutetidene. Høyhastighetsutredningen trakk tydelige konklusjoner, politikerne kan og bør følge opp med bevilgninger i allerde første del av Nasjonal Transportplan.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

3 kommentarer:

Geirr Tangstad-Holdal sa...

i inneværende NTP 2010-2019 ble det laget veikart som viste behovene for møtefrie og sikre veier på hele 750 km. Dette skulle gjennomføres i løpet av en 10 årsperiode. Regjeringen har løpt i fra sitt ansvar og unødvendige mennsker blir drept og hardt skadd på veien som et direkte resultat av alle være usikrede veier.

Vi i foreningen Nei til Frontkollisjoner ønsker oss en helt annen gjennomføringsevne og prioritering enn det dagens regjering har evnet å få til. Vår påstånd: De få kilometrene som blir gjennomført hvert år viser en manglende holdning til nullvisjoen og dens moralske forpliktelser til utformingen av trygge veimiljøer.

Vi er glad for at det finnes politiske partier på Stortinget som sier helt klart at dette må satses og sikres i mye større tempo enn det som får skje i dag.
Vi ønsker de samme trafikksikkerhetsmålene som på svenske veier.
Alle veier med en trafikk på over 4000 ÅDT må sikres. I løpet av ny NTP 2014-2023 må alle veier med en trafikk på over 6000 ÅDT og trafikkfarlige veier sikres. PÅ lang sikt og innen 2030 må alle veiene med en trafikk på over 4000 ÅDT. Veinormalen må forandres, slik at alle nye veitraséer som bygges med en trafikkprognose på over 4000 ÅDT bygges som møtefri og sikre veier.
I dag bygger vi nye veier med under 8000 ÅDT som svenskene gjorde tidlig på 1960-tallet.

Filip Rygg sa...

Viktige poeng Geir! Hadde gleden av å treffe Eva Høili tilfeldig her om dagen, hun nevnte noe av det samme. Hun fortalte også en del om arbeidet deres, jeg kan ikke si noe annet enn at jeg er svært imponert.

Uavhengig hvem som skal sitte i samferdseldepartementet de neste årene må det skje endringer her.

Niels sa...

Gode pointer du kommer med i dit indlæg. I Danmark har vi mange af de samme problemer, så jeg kan sagtens relatere til vores situation.