14. sep. 2012

40 mill til veivedlikehold


Mandag legger byrådet frem sitt budsjettforslag. Allerede i kveld sendte NRK Hordaland en reportasje som avslører en av mange viktige satsinger i årets budsjett: 40 millioner kroner til rehabilitering og vedlikehold av kommunale veier, broer, rekkverk, trapper, samt rassikring. Dette kommer i tillegg til en videreføring av 16 millioner som allerede er satt av til dette formålet.  

I våres lanserte vi nettsiden feilmelding.bergen.kommune.no - en side hvor bergensere har strømmet inn med meldinger om utrygge trapper, hull i asfalten og andre forhold man ikke er fornøyd med. Budsjettøkningen gir nå mulighet for å følge opp langt flere meldinger. I høst kommer også en mobil app hvor du enda enklere kan melde inn det du ikke er fornøyd med. Kommunen er til for sine innbyggere!

Men nå er det helg! Vi tar mer om dette til uken :)

Fakta: Det kommunale veinettet består av 630 km vei,100 km gang- og sykkelvei, samt 260 km fortau. Til veinettet hører også svært mange trapper, skilt, veimurer og broer. Drift og vedlikehold av veinettet inkluderer både sommer- og vinterveihold, renhold av gater og drift av veilys.


Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

2 kommentarer:

widar sa...

Får man egenltig gjort noe for 40 millioner?

Filip Rygg sa...

Absolutt! Husk at budsjettet i dag er på 16 mill, da blir en pålussing på 40 mill ganske mye. Og dette er kun til de kommunale veiene, fylkesveier og riksveier kommer utenom.