10. des. 2012

BYLUFT: Klarer vi å være langsiktige?


BYLUFT: Klarer vi å være langsiktige?
Bergen har igjen hatt perioder med høy lokal luftforurensing. En rekke partier er på banen og ber om nye tiltak, heldigvis er det mer eller mindre slutt på kravene om kortsiktige tiltak, de fleste har fått med seg at det ikke fungerer. Men enhver måling får de samme aktørene ut på banen for å be om langsiktige grep. Tror de at langsiktige tiltak gir resultater i morgen? Eller skal vi akseptere at langsiktige tiltak også gir langsiktige resultater?

Bystyret har vedtatt følgende hovedstrategier:
- utbygging av miljøvennlig kollektivtrafikk(bybane) fremfor nye veier
- dobling av bompengene fra 2013
- tredobling av sykkelinnvesteringer og sykkelandel
- halvering av kapasiteten inn mot sentrum ved å innføre sambruksfelt på innfartsårene
- lavutslippsone for en mer miljøvennlig bilpark

Første punkt er man for lengst i gang med, bompengene økes om få måneder og dermed tredobles sykkelsatsingen og de to siste punktene avventer statlig aksept. I tillegg gjør vi vårt for å være best på elbiler, miljøvennlige busser(biogass fra 2014), flere kollektivfelt og gode gangveier.

Ingen  må lure seg selv eller andre til å tro at alt forandres i morgen fordi disse grepene er vedtatt, men det er bare langsiktige tiltak som kan endre Bergens minst 30 år lange historie med å satse på veier og spredt utbygging. Danmarksplass er ikke fri for biler før det er investert milliarder i både bybane, sykkelveier og ringveier. 

Vi skal være utålmodige på vegne av byluften, men det eneste som hjelper byluften er at vi samtidig er langsiktige.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

4 kommentarer:

Odd Frantzen sa...

Når det oppstår akutt forureining i Bergen, og det er helsefarleg for enkelte å bevege seg ute, er det sjølvsagt og behov for kortsiktige hastetiltak. Eg forstår godt at bergensarane ikkje vil leve med situasjonen slik den er i dag i fleire år til. Det er behov for både kortsiktige og langsiktige tiltak.

Filip Rygg sa...

Hvilke kortsiktige tiltak ønsker du?

Åsmund Garfors sa...

"halvering av kapasiteten inn mot sentrum ved å innføre sambruksfelt på innfartsårene"

Ja, takk! Dette er eit kortsiktig tiltak med kortsiktig og langsiktig verknad. Dette har vore snakka om i mange år, men ingenting er gjort. Kva er hinderet?

Odd Frantzen sa...

Byluftlisten jobbar godt med dette problemet. Eit godt råd frå meg vil vere å lytte meir til det dei meiner. Og så gjennomføre dei tiltaka dei føreslår. Dårleg byluft er eit alvorleg problem som krev sterke verkemiddel.