30. apr. 2007

Skal vi mene det velgerne mener?


Foran en valgkamp blir man stilt overfor mange strategiske spørsmål. Feks om man skal nedjustere de kontroversielle sakene for å sikre seg flere stemmer. Eller om man skal endre standpunkt slik at de kan harmonere mer med partiets velgere. Man vil jo ikke miste noen før et valg.

Bare 20 prosent av partiets velgere er enige i Frps program når det gjelder synet på skatt. Det viser ferske tall fra TNS Gallups Forbruker & Media-undersøkelse, skriver Dagsavisen i dag.
Frp skriver i sitt program at de vil at inntektsfordeling skal være «et resultat av den enkeltes frie valg til å verdsette arbeidsinnsats, inntekt og fritid, og vil ikke endre denne inntektsfordelingen gjennom progressiv beskatning.»
Et klart flertall av partiets velgere vil at de rike skal betale mer i skatt prosentvis enn det andre inntektsgrupper skal. Det nærliggende spørsmålet blir således: Bør Frp endre standpunkt når det gjelder inntektsbeskattning?

Antakelig vil nok Siv Jensen og co justere sitt syn på skatt. Frp er kjent for å justere valgkampsakene og partiets program etter det som kan sikre høy oppslutning på neste mmi måling. Men jeg håper ikke Frp gjør det. Jeg håper aldri KrF finner på å gjøre noe slikt. Det er flere grunner til det:

- politikken et parti står for må være helhetlig(feks: er man et parti som er opptatt av miljø så må også det gjelde i saker som ikke er populære)
- politikerne skal ikke dilte etter folkemeningen, politikere må våge å gå foran(feks: bybane prosjektet hadde i starten liten oppslutning i befolkningen, nå støtter et stadig større flertall bybanen)

- politikk handler om ideologi og verdier, saker som bryter med grunnleggende verdier i et parti svikter folks tilltit til partiet

- et partis politikk gjelder for flere enn bare egne velgere

Flere har spurt meg om ikke Bergen KrF bør holde en litt lavere miljøprofil. De mener at det kan skade partiets oppslutning. Men det kommer aldri på tale. Om vi får 2% oppslutning for å stå for det vi mener, så er det bedre enn å ikke mene noen ting som helst og da få 4%.
Men, jeg tror nok vi får 7-8%. Hva tror du?
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

1 kommentar:

t!g sa...

Men hva er poenget med å mene noe om ingen stemmer på deg. Da har du ingen mulighet til å gjennomføre politikken din.

Og KrF har da tilpasset seg. Feks nevner dere aldri abort-motstand lengre.