30. mai 2007

Lokk over byens motorveier!


Bergen har en rekke utfordringer som trenger nye, kreative og fremtidsrettede løsninger. Blant annet har vi store utfrodringer knyttet til støy, lokal luftforurensing, arealmangel og trafikksikkerhet. Det ønsker Bergen KrF å gjøre noe med! Derfor har vi lansert tanken om å bygge lokk over byens motorveier.

Lokk over motorveiene trenger ikke å koste kommunen noe. Vi kan si til private utbyggere at de får tomten "gratis" mot at de lager en god plan for området som innkludere et lokk over veien. Det er helt genialt!

Tenk hva du kan løse med et lokk. Du kan få vekk masse støy, du får nye arealer, vi får til en fornuftig fortetting med nye boliger, vi kan rense luften og vi skaper en mer trivelig by!

Har du et forslag til strekning i Bergen som bør få lokk?
Bilde: Danmarksplass, et av stedene KrF ønsker å ha vekk trafikken.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

3 kommentarer:

t!g sa...

Du verden, markedskonforme løsninger fra KrF. Gratulerer!

Anonym sa...

Åsanevegen!!!!!!!!!!!

kk sa...

Fjøsangerveien trenger et lokk