28. aug. 2007

Politisk mot og ærlighet


Bergen har store miljø- og transportutfordringer. Alle partiene presenterer i disse dager sine løsninger og håper at løsningene skal bære dem inn i bystyresalen. Men det er blitt en ganske opphetet debatt, og det særlig når det gjelder rushtidsavgiften. KrF håper at velgerne etterspør dem samme som tidligere Venstre-topp Gunn Vivian Eide, i dagens BT skriver: "Alt jeg ønsker er litt politisk mot og ærlighet".

10,- i rushtidsavgift?
I dagens BT skriver tidligere Venstre-topp Gunn Vivian Eide i Bergen at det er snakk om 10,- ekstra i bompengeringen. I dag betaler man 9,- for å passere en av byens mange bomstasjoner, med Eides pristillegg snakker vi altså om en sum på 19,-. Det er lavere enn det de har i Stockholm, og det er minst 20,- laverere enn det Transport Økonomisk Institutt mener må til. Hva er det man egentlig da driver med? Prøver man å lure velgerne?

- Pinglete debatt
Diskusjonene knyttet til etablering av en mulig rushtidsavgift begynte for alvor da samferdselsminister Liv Signe Navarsete utfordret de største byene til å innføre den. Ganske raskt svarte byene at det var helt utenkelig, og nå som debatten for alvor igjen dukker opp er det en ganske pinglete samferdselsminister vi ser:

NRK Dagsnytts sak om vegprising i dag morges kan feilaktig gi inntrykk av at Regjeringen har vedtatt at den ønsker å innføre vegprising i Bergen og Trondheim.
Det er ikke aktuelt for Regjeringen å innføre vegprising uten lokal tilslutning. Spørsmål om slik avgift er kun aktuelt dersom det er et lokalt ønske om det. Regjeringen har ikke tatt stilling til omfanget av statlige bidrag dersom enkelte kommuner ønsker å innføre en slik ordning.
Pressemelding fra samferdseldepartemtent 14.08.07
Hva mener egentlig regjeringen?

KrF og rushtidsavgift
I en ellers meget interessant kommentar fra redaktør i BT, Olav Kobbeltveit står det at KrF er i mot rushtidsavgiften. Det er ikke helt riktig. Vi har sagt at vi vil vurdere den. Noen vil kanskje hevde at det er et feigt standpunkt, det er jeg uenig i. Vi ønsker å være ærlige i vår politikk og vi ønsker å vise et politisk mot for gode og fremtidsrettede løsninger. Å lure velgerne til å tro at vi ikke trenger gjøre noe for å løse trafikkproblemene er like uærlig som å si at 10,- vil gi stor effekt.

Miljøkampen er ikke bare én sak...
...den består av mange saker og tiltak. Rushtidsavgift alene løser ikke byens trafikk- og miljøutfordringer, de som er avhengig av bilen må ta den uavhengig hvor dyrt det er. Men det vil trolig være et tiltak som med flere andre kan gi svært gode effekter.

KrF har gjort mye både i fylkespolitikken og i Bergen når det gjelder miljø og fremkommelighet. Enhetstakst fra 1. juni i år, takstfrys for kollektivtrafikken i 4 år, ny gratisbuss rute, økte frekvenser for bussene, nye ruter i pressområder og en rekke fremkommelighetstiltak i sentrum er noe av det vi tror har gitt god effekt. Bare i juli i år melder TIDE om en trafikkvekst på over 7%!

KrFs krav
Vi vil vurdere innføring av rushtidsavgift, men det avhenger av følgende forhold:
- det må eksistere et tilfredsstillende park & ride system
- flere busser med hyppige avganger
- et avgiftsnivå som gir effekt
- bompengeordningen som "melkeku" må opphøre(kanskje noen stasjoner må fjernes)

I tillegg må det selvsagt ha støtte i partiets interne organer.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

1 kommentar:

Halvorlig talt sa...

Selvsagt er ikke miljøkampen én sak. Likevel, idag har jeg gått til det - for meg - sjeldne skritt å skryte litt av SV og SP for deres standpunkt angående rushtidsavgift: http://www.igesund.com/blog/?p=80