23. sep. 2007

6 nye sykkelmillioner


Det er svært gledelig at samarbeidsbyrådet i sitt budsjettfremlegg foreslår å bruke 6 nye millioner på å fullføre sykkelveien mellom sentrum og Os. KrF ser det som helt avgjørende at vi gjør det enkelt å velge miljøvennlig løsninger. Det være seg buss, tog, sykkel eller kameratkjøring.

I den nasjonale sykkelstrategien som skal gjelde for perioden 2006 - 2015 har man satt som mål at sykkeltrafikken i Norge skal utgjøre minst 8 % av alle reiser. I Bergen er andelen kun på 2.7%. Noe kan forklares med klima- og geografiske forhold, men langt i fra alt.

Det må bli enklere og mer attraktivt å velge miljøvennlig. Det er det mange grunner til. Tenk bare på det vi kan få til når det gjelder folkehelse. Vi kutter også utslipp, reduserer køene og vi fjerner støy. Vi har alle grunner til å satse på sykkel i Bergen. Det meldes fra Statens Vegvesen at antall syklende øker litt hvert år, men fordi de andre transportmidlene øker så mye mer, øker ikke andelen sykkelreiser. Det vil KrF gjøre noe med! Tiltak som km godtgjørelse for de syklende, underjordiske sykkelparkeringsanlegg og utlånssykler må vurderes.

KrF vil ha gjennomgående sykkelveier. Derfor er det svært gledelig med det arbeidet som har skjedd i søndre bydel og at vi nå får en sammenhengende sykkelvei.

Vi ønsker ikke å tvinge noen til å sykle, men å gjøre det så attraktivt at mange flere enn 2.7% av våre reiser gjennomføres på to hjul.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

1 kommentar:

Joar sa...

Hei Filip :)
Stå på!
Fantastiske forslag du kommer med og dette med sykelstiene er bare bra. Kunne du tenkt deg og bygd sykkelfelt fra Bergen Sentrum til Halhjem ferjekai så det kan bli fint å sykle fra Stord til Bergen :)