17. sep. 2007

- Et offensivt miljøbudsjett for Bergen


I dag la byrådet frem budsjettet for 2008. Rammetimetallet i skolen øker, alle som trenger det får trygghetsalarm, kulturbudsjettet styrkes og ikke minst: Vi får en miljøoffensiv det neste året.

Byrådet setter av 40 millioner til innfartsparkering, bybanen til Lagunen ferdigreguleres og sykkelveien mellom Danmarksplass og Os blir fullført. Det skal være lett å velge miljøvennlig i Bergen. Vi har mange utfordringer, men også mange løsninger i 2008.

Alle de gode panteordningene blir også videreført. Uavhengig om piggdekkgebyret skal videreføres så vil vi ha en god panteordning for de som vil kvitte seg med piggene. Mange har de to siste årene fått nye vedovner, den ordninger fortsetter også.

Det er svært gledelig at med KrF i front så får Bergen nok et offensivt miljøbudsjett!
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft