20. sep. 2007

Raftoprisen til The National Campaign on Dalit Human Rights


Gratulerer! Både til The National Campaign on Dalit Human Rights(NCDHR) som får Raftoprisen og til Raftostiftelsen som har tatt dette viktige valget når de gir Raftoprisen til de som arbeidermot diskriminering og undertrykking på bakgrunn av kastefordommer i India.


I pressemeldingen fra Raftostiftelsen kan vi lese at av Indias befolkning på 1 milliard mennesker, er omkring 167 millioner stemplet som ”urene”, ”kasteløse”, eller ”urørbare”. Selv kaller de seg daliter; de undertrykte. Identiteten som dalit i det indiske samfunnet og kampen for verdighet og grunnleggende rettigheter, er formet av dalitenes tusenårige historie med ydmykelser, undertrykkelse og eksklusjon.

Daliter har i følge NCDHR ikke samme tilgang til utdanning og helsetjenester, de diskrimineres i sosiale og religiøse sammenhenger, og ekskluderes fra store deler av arbeidslivet. Flere steder fratas daliter eiendom og tvinges til å bosette seg i egne bydeler eller landsbyer. Kastemotiverte drap, voldtekter og andre overgrep begås daglig i India uten at politi og rettsvesenet griper inn.


Vi trenger derfor organisasjoner som NCDHR og vi trenger internasjonal oppmerksomhet mot dette forferdelige problemet som har preget India i alt for lang tid. Gratulerer!
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

1 kommentar:

Anonym sa...

Snart får de nok også Nobel prisen. Bra!