6. sep. 2007

Rasisme, Venstre, debatter og snart valg


Det er forunderlig hvordan politiske valgkamper handler om alt annet enn politikk. NRK-reportere går med skjult mikrofon for å lage rasisme-oppslag, Ap-rådgivere her på huset henger på Dickens* og en lokal ap-politiker vil at kristne skal råttne litt i fengsel. Dette års valgkamp er litt av en rar blanding. Tenk også på at Venstre bruker all spalteplass i bergensavisene til å snakke om at de vil noe de ikke vet de vil og de nekter å avklare at det ikke vet hva de vil.

Men det var nok tull-prat fra min side, la meg få snakke litt om politikk. Vi mener oppriktig og alvorlig at behovet for et sterkt KrF i Bergen er større en noensinne:

Miljøutfordringene
Bergen KrF mener at tiden for å handle er nå. I tillegg til vårt sterke bybane-engasjement vil vi: kreve at alle fyllestasjoner har miljøvennlige alternativ, få bussene over på gass og biodiesel, etablere lavutslippsone i Bergen, stenge sentrale deler av sentrumskjernen for biltrafikk, elektrifisere havnen og innføre full kildesortering.

Innholdet i skolen
I stedet for å bruker mer penger på flere timer, vil Bergen KrF bruke mer penger på de timene vi allerede har. Kamp mot mobbing, arbeidet for å skape trivselsskolen og det å gjøre skolehverdagen mer variert og interessant vil ha et hovedfokus. For KrF er det utenkelig å øke antall timer når du heller kan øke trivselen og antall voksne i bergensskolen.

Hverdagen til de eldre
Vi trenger en ny satsing på verdighet i eldreomsorgen. Derfor har KrF lansert vår verdighetsgaranti med 11 punkt. I tillegg til en generell kvalitetsheving og fortsatt sykehjemsutbygging må vi nå fokusere på de medmenneskelige behovene. At 1 av 3 eldre er ensomme er en svært alvorlig utfordring som KrF vil gripe fatt i.

Behovet for nye visjoner
Mange av dagens utfordringer som støy, forurensing, trafikkaos, arealmangel, utrygge skoleveier mm kan ikke løses av gårsdagens løsninger. KrF vil tenke helt nytt. Det betyr lokk over motorveier og jernbane, nedgraving av Danmarksplass, nye energikrav til nye utbyggingsområder, etablering av Hordalan Ren Energi for å sette i gang arbeidet med å gjøre Bergen til Norges miljøhovestad og mye, mye mer.

Mangelen på politikere med større drømmer
Bergen KrF har et fantastisk spennende, mangfoldig og dyktig team som er klare for å gi alt de neste 4 årene. Vi trenger flest mulig av disse inn i bystyret.

Jeg håper at også du vil stemme KrF på mandag slik at disse punktene blir en realitet.

*De såkalte Dickens-kameratene ble et begrep etter at en ap-rådgiver tipset om at noen satt på Dickens og drakk kaffe. Hallo! Jeg tar gjerne en kopp kaffe med hvem som helst!
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

6 kommentarer:

Anonym sa...

Må jeg er skuffet over ap sine folk denne valgkampen. Rådgivere på rådhuset som bruker all tid på skitne triks, styremedlemmer som hater kristne og sutrekampanje over å ha blitt kalt kommunister.

Joar sa...

Jeg synes det fra nå er viktigere å diskutere hvilken side partiene vil velge enn politikk.
I dag stemte jeg Ap fordi KrF her ikke gidder å si hvilken side de vil velge etter valget og det er rett og slett å holde velgerne for narr.
En stemme til Kr.F kan bety en stemme til FrP, hvem Kr.F her velger å krype til sengs med er det ingen som vet.
Jeg håper sentrum tar seg sammen og sier hvem de vil velge side med lenge før valget, ellers tror jeg vi snart ser et to parti-system i landet, noe som kan bety et bedre demokrati.
Friele var jo ute og sa, stem Ap eller Høyre i dag for å unngå en polsk riksdag, er hjertens enig med ham der, Venstre vet ikke hvem de vil samarbeide med i Bergen og KrF vet jeg ikke hvor vil.
Nei dette kan ikke fortsette mer.

Filip Rygg sa...

Hvis man skal endelig konkludere før et valg, er man da et sentrumsparti?

Joar sa...

Ja, naturligvis.
KrF har jo 16 år støttet opp om et Ap styre, og fått varaordføreren, men saken er det at vi i den kommunen vi bor i har det ganske godt, vi har ingenting å klage over. KrF har jo hatt god tilslutning med Ap styre, KrF har fortsatt varaordføreren i dag. Det de ender opp med hvis de skulle hoppe i armene på Fremskritt er å ikke få varaordføreren mer og det blir en mer usosial politikk og mindre posisjoner.

Filip Rygg sa...

Du har nok rett i at man kan være et sentrumsparti selv om man har konkludert angående samarbeid, jeg satt det litt på spissen.

Men poenget er: som sentrumsparti så vil det ligge helt naturlig å søke samarbeid til begge sider ut i fra hva som til enhver tid er best for partiets profil og verdier.

Min oppgave som KrF-politiker er å søke gjennomslag for flest mulig av våre saker. Får vi det hos Ap så bør vi samarbeide med Ap, men er det Frp som vil gi KrF mest gjennomslag, ja da bør det bli Frp. I tillegg vil det være en plikt for alle partier å være med å bidra til at man får noe som er styringsdyktig de neste 4 årene.

Takk igjen Joar for at du er med og skaper debatt. Det setter jeg stor pris på! God helg!

Joar sa...

Vel Filip hvis Bergen KrF går inn for et byrådssamarbeid med Fr.P bare pga noen enkeltsaker man er enig med partiet om så mener jeg det bryter med alt KrF står for.
KrF er et bra parti med mange gode politikere og jeg tror de ønsker å velge side med et parti som står for en god sosialpolitikk og da mener jeg Arbeiderpartiet ville vært det beste valget.

Jeg tror Bergen vil gå til dadundas hvis KrF støtter et FrP styre og jeg tror KrF da vil rase ned i oppslutning.
Det er ikke rikspolitiske saker som bør avgjør om KrF skal støttte FrP til makten som enkelt saker som Israel,friskoler,familie,Islam, o.l.. Her bør lokalsaker prioriteres foran.
Hvis situasjonen skulle bli slik at det skjer, og i 2009 velger Høybråten side med Fr.P så håper jeg KrF går inn for en ny leder.
KrF må fjerne dagens ledelse, og erstatte den med en mer ledelse fra venstresiden i partiet.
Det kan ihvertfall unngå at partiet velger FrP.

Ellers en riktig god helg :)