7. sep. 2007

Storsatsing på sykkel!


I den nasjonale sykkelstrategien som skal gjelde for perioden 2006 – 2015 har man satt som mål at sykkeltrafikken i Norge skal utgjøre minst 8 % av alle reiser. I Bergen er andelen kun på 2.7%. Noe kan forklares med klima- og geografiske forhold, men langt i fra alt. KrF vil ha storsatsing på sykkel.

Først og fremst har det manglet evne til å satse på infrastruktur og incitamenter. Det må bli enklere og mer attraktivt å velge miljøvennlig. Det er unødvendig å argumentere for dette som har med folkehelse, men det mange andre positive effekter også. Vi kutter utslipp, reduserer køene og vi fjerne støy. Vi har alle grunner til å satse på sykkel i Bergen.

Det meldes fra Statens Vegvesen at antall syklende øker litt hvert år, men fordi de andre transportmidlene øker så mye mer, øker i andelen sykkelreiser. Det vil KrF gjøre noe med! Tiltak som km godtgjørelse for de syklende, underjordiske sykkelparkeringsanlegg og utlånssykler må vurderes.

KrF vil ha gjennomgående sykkelveier. Derfor er det svært gledelig emd det arbeidet som har skjedd i søndre bydel. Her kan man og må man gjøre enda mer!

Det er paradoks at små tiltak som koster svært lite og som aldri blir gjort, vil kanskje ha den aller største effekten. Hull i veibane, manglende asfaltering og behov trafikkregulering er noen slike eksempler.

KrF ønsker ikke å tvinge noen til å sykle, men å gjøre det så attratktivt at mange flere enn 2.7% av våre reiser gjennomføres på to hjul.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: