2. okt. 2007

Derfor er bybanen så viktig


Det er ingen ukjent sak at KrF stilte som et av sine viktigste krav etter valget at bybanenettet skal ferdigreguleres. Selv har vi valgt å kalle oss bybanepartiet fordi vi mener bybanen er den viktigste transport- og miljøsaken Bergen har de neste 10-30 årene. La meg forklare hvorfor.

Bystyret, Hordaland fylkesting og Stortinget har alle vedtatt byggingen av bybanen mellom sentrum og Nesttun. Hele tiden har det vært en tanke om videre utbygging, men man har lenge valgt å fokusere på å komme i gang med første strekning. Prosjektet er godt kvalitetsikret med eksterne fagmiljø og man har bygget opp en svært god prosjektorganisasjon. Det er ingen grunn til å tro at ikke første byggetrinn vil bli en suksess for Bergen.

Men en bybane som bare går mellom sentrum og Nesttun blir puslete. Først og fremst fordi vi vet at bybanen kan løse mange av de miljø- og fremkommelighetsprobeleme som vi sliter med til alle bydeler. For KrF har det derfor vært avgjørende å løfte frem tanken om et helhetlig bybanenett. Det har vi også fått gjennomslag for.

Bybanen har mange fordeler. Den har egen trase. Dagens busser står i samme køer som bilene, noe som gjør det å reise kollektivtrafikk lite attraktivt. Bybanen vil også være 100% tilgjengelig, dvs at for bevegelseshemmede så vil bybanen være et paradigmeskifte. Et annen stor fordel med bybanen er at den går på strøm. Sammenlignet med dagens busser vil den således være mye mer miljøvennlig.


Noen (deriblant Gaia trafikk) foreslo å bruke leddbusser som gikk på strøm som et alternativ til bybanen. De mente det skulle være billigere å like bra. Men etter at man gikk inn i tallene og så at Gaia blant annet hadde glemt å regne inn vedlikehold av traseen fant man ut at det vil koste like mye å drifte en bybane som et system med trolleybusser. Når vi da også vet at disse ekstra lange leddbussene ikke er godkjente for norske veier og at kapasisteten blir mye dårligere enn bybanen så er ikke det et alternativ.


Bergen og resten av verden står overfor noen enorme miljø- og klimautfordringer. Det krever at vi tenker nytt og at vi tar noen større radikale valg som kan gi varige og positive klimautslag. Det å tro at man kan begrense innbyggernes mobilitet er meningsløst. Det vi kan gjøre er å fremskaffe andre miljøvennlige alternativer. Derfor er bybanen en genial ide. Med det systemet man har valgt vil man få et så effektiv og brukervennlig system at bilen vil bli et dårlig alternativ. Det er derfor god miljøpolitikk å bygge bybane.


Det er også slik at tid er penger. Tenk hva det vil ha å si for byens næringsliv og for alle familier som idag bruker vanvittig mye tid på å flytte seg fra A til B. Det er ikke noe alternativ å bygge etasjer på motorveiene eller å nekte folk å bevege seg. Vi må øke fremkommeligheten. Trafikkøene må fjernes.


KrF kan ikke og vil ikke kompromisse når det gjelder videre utbygging av bybanen. For oss er miljø avgjørende for det vi gjør de neste årene. Det gjelder å handle nå.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

2 kommentarer:

Elna sa...

bra!

Mathias sa...

Du sier noe om at en Bybane bare til Nesttun er for puslete, men som du sikkert har lagt merke til før, så mener jeg at Bybane i seg selv er for puslete. Hvorfor ikke bare legge hele bybanen i tunnel under bakken????, da vil byggingen klart gå en del raskere og selve banen vil kunne holde en fart på kanskje 150 km/t, da blir det et alternativ til bilen. Jeg er redd at bybane vil gå for seint. Selvsagt er bybane et steg i riktig retning, men lagt i fra en fullgodt steg. Men når man først skal bygge bybanen og har vedtatt dette, er det ihvertfall en ting man bør se på før de vidrere byggetrinnnene settes igang; altså etter at traseen Sentrum-Flesland er ferdig, det er traseevalget mot vest. Det er meningsløst og ikke noe annet enn en "stupidez" å tro at folk i Loddefjord vil bruke bybanen dersom man må ta bybanen til Fyllingsdalen, deretter til Fjøsanger og videre til sentrum, da vil nok de fleste ta bilen eller bussen. La oss ta et tenkt eksempel; dersom man jobber i sentrum og begynner kl. 0800 og valget står mellom buss, bybane eller egenn bil, så tror jeg svert få vil velge bybane. Grunnen er at hvis de velger buss så vil de være presis på jobb dersom de går hjemmenfra kl. 0735. Skal de ta bybane vil de måtte gå hjemmenfra rundt kl. 0700, og de vet sikkert like godt som meg at en halv time om morgningen er som forskjellen mellom himmel og ... jeg skal ikke si det.
Derfor må det snart planlegges en bybane over Laksevåg og til sentrum fra Loddefjord.