5. okt. 2007

Tema: Statsbudsjettet 2008


- Mange bra endringer for bilparken
For å motivere til kjøp av kjøretøy med lavere lokale utslipp foreslår Regjeringen å differensiere årsavgiften etter miljøegenskaper ved kjøretøyet. Dieselavgiften økes med 20 øre pr. liter, selv om det er veldig lite, så er det selvsagt positivt med en økning. For de eldste og mest forurensende dieselkjøretøyene økes vrakpanten fra 1 500 kroner til 5 000 kroner i 2008.

Det er svært bra at regjeringen kommer på banen med konkrete endringer, noe er for svakt, men vi beveger oss i riktig retning.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: