4. okt. 2007

Mine (miljø)forventninger til statsbudsjettet


1. Midler til rensing av Kårstø og Mongstad fra dag 1
2. Kutt i subsidiene til flytrafikken
3. Dobling av støtten til kollektivtrafikken i storbyene
4. Nedtrappingsplan for statens olje- og gassinntekter
5. Mangedobling av tilskuddene til fornybar energi
6. Nedtrapping av norsk olje- og gassforskning og overføring av disse midlene til forskning på fornybare energikilder
7. Avsetting av midler til bygging av høyhastighetsbane
8. Økte bensin og dieselavgifter
9. Avgiftsfritak for alle miljøbiler
10. Omlegging til et grønt skattesystem
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: