4. okt. 2007

Hva skjer med miljønasjonen Norge?


I morgen legges statsbudsjettet frem, men allerede i dag er det klart at miljøvernminister Helen Bjørnøy er budsjettaperen. Selv om vi vet at mange miljøbevilgninger foregår i andre departement(kvotekjøp i Finansdepartementet og Kårstø-rensing i Olje- og energidepartementet) så er dette sammen med de siste utslippstall svært bekyrmingsfull informasjon. Norge er ikke nærheten av sine egne ambisjoner.

Jeg har lenge ment at Norges ambisjoner er for puslete. Våre kutt vil ikke føre til en forbedring, ikke status quo og ikke 2 graders scenariet til FNs klimapanel. Våre planlagte klimakutt er laverer enn minstekravene som blir stilt av internasjonale eksperter. Da er det enda mer urovekkende å vite at vi ikke en gang når våre lave klimamål.

Det nytter ikke å basere miljøpolitikken på sparedusjer, innføring av gassferjer og økning av dieselavgiften med 20 øre. Det må tast radikale grep. Det er ikke radikalt å satse på en ny vindpark eller noen nye fyllestasjoner for hydrogen. Snakker vi tiltak som skal fungere så snakker vi utfasing av fosil energiproduksjon, forbud mot produksjon av bensin og diesel biler og krav til at alle nye bygg er lavenerighus.

For meg er det helt uforståelig og svært fortvilende å se at så mye av det vi i dag gjør går i helt motsatt retning av dit vi vil. Vi vil ha klimakutt, samtidig åpner vi for nye olje- og gassfelt. Vi vil ha en mer miljøvennlig bygningsmasse, samtidig godkjenner kommunepolitikere over hele landet nye store energibomber. Det vi gjør og det vi vil har ingen som helst kobling. Tiden for å handle er nå. Eller egentlig, var det i går. Men det nytter ikke å vente til imorgen.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

6 kommentarer:

Joar sa...

Filip,
Nå blir jeg rett og slett oppgitt av å lese kritikkene dine.
Her gjør regjeringen mye bra på dette, men det virker som om ikke det er godt nok. Hvor kravfull skal man være?? Jeg synes regjeringen klimaplan er mer enn bra nok, og for å være ærlig så føler jeg at du nå forsøker å slå en politisk mynt med dette utspillet, for å hente stemmer.
Vi har 40 år på oss til å redusere våre utslipp helt, da sitter både jeg og deg blitt pensjonister og da skal det bli godt å se at landet vårt er karbonnøytralt.

Til slutt,
Ting tar tid Filip, det virker som det høres så lettvint å redusere utslippene kraftig, men det er det dessverre ikke. Folks forbruksmønster må stimuleres til forandring og det er ikke gjort på et, to, tre.. Osv.. Jeg håper du har tålmodighet.. Denne regjeringen gjør en glimrende innsats for miljøet..

Filip Rygg sa...

Hei Joar!

Det er ikke mange stemmer å hente når man er så radikal som det jeg her er. Jeg opplever tvert i mot at regjeringen er alt for opptatt av meningsmålinger og fremtidige valgresultat. Deres frykt for sviktende oppslutning fører til total handlingslammelse.

Ting tar tid. Det er derfor valgene må tas i dag. Vi kan ikke utsette å redde kloden.

Etter mitt skjønn fungerer dagens regjering som en gjeng brannmenn som venter til dagen etter med å slukke branner, for da er det jo likevel brent ned.

Joar sa...

Takk for svar Filip :)
Jeg vet at du er utrolig engasjert i miljøsaken og det har jeg også blitt, men vi må ha gjennomførbare planer for å bedre miljøet, og tror du virkelig forbudd mot bensin og dieselbiler er løsningen?
Sålenge det fins olje, så må vi ha bensin og diesel-drevne gjenstander.

Det er en ting jeg spurte deg om tidligere som jeg ikke fikk svar på, men som jeg håper jeg kan få svar på nå, for det går på moral:
Hvorfor brukte en stor disel-van som reklamerte for deg i valgkampen??

Helt til slutt så må jeg få si at jeg håper KrF velger å gå i samarbeid med venstresiden og jeg håper du ønsker det, fordi jeg vet at du og mange andre KrFere er opptatt av felleskapet. Sosialpolitikken er vi enige, rettferdig skolegang, og en mer rettferdig fordeling.
Dette har KrF mye mer tilfelles med Sosialdemokratene, men skal vi få til et samarbeid til venstre så er jeg stygt redd for at partiledelsen i KrF må renskes ut og fjerne Høybråten som leder.
Dette håper jeg dere i KrF kan komme til enighet om.

Filip Rygg sa...

Angående bilen som hadde reklame for KrF:

Det var en bil som allerede var i bruk og som tilbydde oss gratis reklameplass. Det sa vi selvsagt ja til, men da på den betingelse at vi bestemte utforming og budskap.

Så lenge byens håndverkere ikke har gode alternativer til diesel så kan jeg ikke kritisere dem for det. Men nå ser det ut til at vi snart for biodiesel pumper flere steder i Bergen. Da vil den bilen vi fikk reklamere på kunne gå over til det.

Torstein Strømme sa...

Er virkelig biodisel så veldig miljøvennlig, da?

http://www.aftenposten.no/nyheter/miljo/article2008838.ece

Torstein Strømme sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.