9. des. 2007

Opium for folket?


Religion, livssyn og etikk. Regjeringen har bestemt seg for å lage et nytt fag. Dagens KRL fag skal altså ersattes med et nytt fag. Som det står i forslaget: ”Den som skal undervise i religion, livssyn og etikk, skal presentere ulike verdenssreligioner og livssyn på en objektiv, kritisk og pluralistisk måte ut fra deres egenart.” Er det frykten for at det skal synges salmer til jul som gjør at vi skal viske bort 1000 år av Norges historie?

Når man hører argumentasjonen for å avvikle KRL-faget, er det umulig å ikke trekke linken mot kommunismens forhold til religion og trosutøvelse. Den tyske filosofen Karl Marx uttalte i det attende århundret at «religion er opium for folket». Er det det som inspirer kunnskapsministeren til å bryte alle bånd mellom kristendom og skole?

Det finnes mer enn 200 religioner. Skal disse likestilles? Har SV glemt at 86% av Norges befolkning er medlem av Den Norske Kirke? Legger du til kristne trossamfunn utenfor statskirken er vi oppe i minst 90%. Likevel mener sittende regjering at det ikke er noen grunn til å forskjellsbehandle kristendommen. Jeg som trodde at noe av hensikten med fagene i norsk skole var å opplyse om elementære ting, som hva vårt samfunn bygger på av verdier og historie osv.

Regjeringspartiene argumenter flittig med dommen i den Europeiske menneskerettighetsdomstolen(EMD). Det er verdt å merke seg at den dommen bygger på de regler som vi hadde i 1997, altså for 10 år siden! Blant annet er fritaksordningen endret og nå er man også i ferd med å endre formålsparagrafen. Å bruke dommen i EMD for å avvikle KRL faget blir derfor feil og løgnaktig. Dommen ble fattet med 9 mot 8 stemmer. Tatt i betraktning at man har styrket fritaksretten og at formålsparagrafen(dessverre) endres, er det ingen grunn til å tro at EMD ville kommet til samme konklusjon i dag.

Jeg er enig med kunnskapsministeren som sier vi trenger en åpen og innkluderende skole. Men mener han at vi ikke har det i dag? Andre snakker om at vi trenger en verdinøytral skole, det rare er bare at ingen kan fortelle hva det egenltig betyr. Er det noe som i det hele tatt er verdinøytralt?

Kunnskapsministeren sa i NRK P2 fredag 7. desember at man måtte sikre nå at faget ikke var forkynnende. Men har han da ikke lest hva dagens KRL fag inneholder? Helt tydelig står det nedfelt i gjeldende bestemmelse § 2-4. Undervisninga i faget kristendoms- religions- og livsynskunnskap: ”Undervisningen i faget skal ikke være forkynnende.” Kan det skrives tydeligere?

Det kan virke som om man vil bruke enhver anledning til å svekke båndene mellom skolen og det ikke-materielle, det åndelige og det religiøse. Hvilken frykt er det SV egentlig bærer på når man så febrilsk vil avvikle KRL-faget, endre formålsparagrafen og begrense muligheten for skolegudstjenester?

Norge trenger en skole som formidler mer enn bare forståelse i basisfagene. Vi trenger en skole som formidler de verdier landet i over 1000 år er bygget på. Vi trenger en skole som tydelig formidler egenarten til det norske samfunn. Kunnskap gir forståelse. Det bør en kunnskapsminister vite.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

2 kommentarer:

Rahim Nicolay Ali sa...

Dette var bra! Stå på!

Elisabeth N.J sa...

Ganske spennende at begrepet verdinøytralt faktisk brukes i denne debatten. Når noe skal være nøytralt tenker jeg at det er noe kraftløst, likegyldig og uten interesse av å velge side. Verdier representerer derimot bla. standpunkt og holdninger. Dermed er verdier og nøytralitet direkte selvmotsigende dersom man setter det på spissen.

En annen måte å tolke begrepe verdinøytralt på, kan være en form for gjennomsnitt. Skulle man hatt en form for gjennomsnitt i krl-undervisningen måtte man tatt med hele spekteret fra Jervell og Bymisjonen til Børre Knudsen, Luther, Benny Hinn og Ulf Ekmann. Bare for å nevne noen markante skikkelser. Den ene delen av spekteret (Jervell % co) ville nok de rødgrønne hatt få problemer med, men for å få det "nøytralt" måtte de hatt med den andre delen også. Det er det nok verre med vilje til.