26. mai 2008

Alle bør få høyere lønn! :)


Tema: Streik

Vi har i årets lønnsoppgjør sett ansatte med nesten 700.000,- i lønn gå ut i streik. Andre som får tilbud om en lønnsøkning på hele 6.1% mener dette er for lite og vil derfor ta seg fri fra sitt arbeid i oppvekstsektoren. Hvor ble det av solidariteten og selvinnsikten?

Om vi liker det eller ei, blir lønnsoppgjøret nok en gang svært problematisk for kommunesektoren. En lønnsøkning i kommunal sektor på feks 6,5% vil medføre økte utgifter for Bergen kommune på et sted mellom 65 og 95 millioner norske kroner. Disse pengene ligger ikke i budsjettet. Når vi vedtok budsjettet i desember 2007 så la vi inn en høy lønnsvekst på hele 5 %, så sier regjeringen at dette skal korrigeres til 5.5%, men selv ikke det er nok. Lønnsoppgjøret blir alstå svindyrt og dette medfører en dramatisk situasjon for neste års budsjett.

Så mens vi roper om flere lærere, lavere SFO-satser, en bedre kulturell skolesekk og bedre inneklima, streiker skole Norge for høyere lønn. Noen kommuner hadde et handlingsrom som nå forsvinner, andre kommuner hadde ikke noe å gå på og må derfor kutte. Med høyere lønn blir det altså færre lærere, høyere SFO-satser, kanskje en dårligere kulturell skolesekk og et forverret inneklima. Nå er jeg fullt klar over at budsjettdebatten ikke har startet og at KrF aldri vil sitte stille hvis noen skulle foreslått noe slikt, men det er av og til greit å tørre å løfte frem de konsekvenser en svindyrt lønnsoppgjør vil kunne få.

Jeg skulle absolutt ønsket at lærerne i bergenskolen fikk høyere lønn, det fortjener de. De som alle andre. Også i helsesektoren burde man fått bedre betalt. Spørsmålet er bare om det er mulig. Det er i hvert fall meningsløst at alle skal få et heftig lønnsoppgjør. Får alle høyere lønn så vil denne økning og vel så det bli spist opp av prisøkninger. Og når argumentet er at man må ha høyere lønn for å øke rekruttering så glemmer man da at man tross alt rekrutterer da noen vekk fra noe annet.

Det er ikke lett å konkludere i slike saker, og som politikere så kan vi ikke blande oss opp i detaljer ved lønnsoppgjøret, men vi kan mane til edruelighet. Kommunesektoren tåler ikke den lønnsvekst som nå kreves. Si gjerne til staten at de bør komme på banen med en kompensasjon, men det nytter ikke å komme til Bergen å tro at vi skal øke eiendomsskatten for å øke lønningene til en av mange arbeidsgrupper i Bergen.

Det er ingen solidaritet i å kreve mest mulig til seg selv. Hvis alle skal ha økt lønn så får vi prisoppgang, høyere rente og like store utfordringer med rekrutteringen. Om vi liker det eller ei, så er vi også en del av Europa og verden. Selvinnsikten er også svært fraværende. Å takke nei til en lønnsøkning på rekordhøye 6.1% er uklokt. Men som flere av oss la merke til, hadde utdanningsforbundet allerede før forhandlingene trykket opp nye streike-t-skjorter. Dette var dessverre bestemt lenge i forkant.

For norsk skole og for norsk arbeidsliv er denne streiken tragisk.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

2 kommentarer:

Joar sa...

Hei, Filip..
I dag leste jeg dagbladet til forskrekkelse om en gutt på 16 år i Vasterås som ble skutt av en mann med maske, og han satt der fredelig på en benk, gutten kunne neppe gjort en flue fortreden der han så fredelig satt, og så skjer sånt.. Jeg er så forskrekket at jeg har ikke ord..

Hva kan få mennesker til å begå så onde gjerninger som dette, hvordan er det mulig å kunne selge våpen i det hele tatt.. Er vi på vei til å bli et samfunn som USA.. Macgyver liker ikke våpen, det gjør heller ikke jeg og det er mange med meg..

Hva sier du til et regelrett forbud mot håndvåpen i Norge, for befolkningens del.. De som allerede har, bør gi dem fra seg, og det må bli slutt med luftpistol skyting, og alt sånn.. alt som er håndvåpen å gjøre..

"Jeg håper vi kan få en debatt om strengere våpenregler"

Filip Rygg sa...

hei Joar!

Historien er forferdelig tragisk.

Norge har i dag ganske strenge regler når det gjelder våpen eie og bruk av våpen. I tillegg har vi nå et amnesti for å få innlevert flest mulig ulovlige og uregistrerte våpen. I kriminal saker og hendelser der våpen brukes uheldig, er det som regel uregistrerte og ulovlige våpen som brukes. Du har selvsagt jaktulykker og historier hvor våpen tiltenkt jakt er blitt brukt svært uheldig.

Jeg er nok av den oppfatning av at du ikke kan forby alt som kan få negative konsekvenser ved feil bruk. Bilen kan ved feil bruk drepe mange mennesker, men det vil likevel ikke være riktig å forby bilen. Det du kan gjøre i forhold til bruk av bil og i forhold til bruk av våpen er å regulere det. Når det gjelder eie og bruk av våpen så er dette ganske strengt regulert i dagens lovverk. Men jeg opplever vel at oppfølgingen fra politi og påtalemyndighet kan være noe mangelfull.

Den historien du viser til er veldig, veldig tragisk. Den er nok en påminnelse om at vi har mye å gjøre når det gjelder forebygging, kamp mot ulovlige våpen og det strafferettslige.