20. mai 2008

Noen skoler må nedlegges


Byråd for skole og barnehage, Tomas Moltu har foreslått å legge ned Tunes skule(bildet). De 21 elevene skal da flyttes over til Garnes skule, 3.6 km i retning Indre Arna. KrF skal nå gå noen grundige runder i forhold til forslaget fra byråden, men jeg må si det er vanskelig å forstå de store protestene fra venstresiden. Det er snakk om en liten skole, få elever, få ansatte og kort avstand til en større skole.

Skal skolekartet alltid være helt likt? Skal man aldri våge å debattere struktur? Elevtallene forandres. Der det var mange elever for 20 år siden, er det gjerne få elever i dag. Hvis alle skoler skal opprettholdes samtidig som vi må bygge nye der det blir nye boligområder, ja da har vi et problem, et stort økonomisk problem. For det er ikke slik at Bergen får flere elever, vi får bare en endring i hvor elevene bor. Derfor må man diskutere skolestruktur. Noe annet er å lure seg selv.

Flere har tidligere prøvd seg på å gjøre noe med skolestrukturen i Bergen. Det har sjelden vært særlig vellykket. Bystyret har ofte feiget ut i siste runde. Det er derfor en modig byråd(bildet) vi nå ser. En byråd som erkjenner at ting forandres og at vi hele tiden må sørge for at pengene kommunen disponerer gir et best mulig undervisningstilbud til elevene våre.

For det er jo det alt dette handler om. En best mulig skole. Bergen satser på innholdet i skolen. Med Tomas Moltu i spissen har lærertettheten økt dramatisk og det gjennomføres en rekke tiltak for å sikre godt læringsmiljø på den enkelte skole(feks miljøarbeidere). Denne satsingen må fortsette. Da må vi også sikre oss at ikke en for stor andel av ressursene er bundet opp i bygg og lite hensiktsmessige strukturer.

KrF har ikke konkludert i forhold til endringer i skolestruktur, men vi vet at noen skoler må nedlegges. Det vet vi fordi vi ikke har penger til å drive flere skoler uten at det også blir flere elever. Dette handler om å ta ansvar, selv om det også kan koste.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

2 kommentarer:

Elisabeth N.J sa...

Saker som skolenedleggelser er svært vanskelige å kommunisere altså. Som regel ser vi oppslag etter oppslag om lille Ole som ikke får gå på samme skole som foreldrene hans gjorde osv. Det hele utvikler seg til en følelsessak og ikke en prinsippiell debatt. Og dessverre er det ofte sånn at i media taper det prinsippielle mot følelser. Følelser er lettere å ta til seg enn prinsipper (som f.eks endrede strukturbehov pga. endring i bosettingsmønster).

Sondre sa...

opposisjonen har vel igrunn bare bestemt seg for å mene det motsatte av byrådet i de sakene hvor en opplagt løsning ikke finnes. det begynner nesten å bli kjedelig slik de hele tiden skal protestere.