17. jun. 2008

Lite fremtidsrettet med ny Sotra-bro


Dagens bro mellom Sotra og Bergen er sprengt, den har ikke kapasitet til den trafikk som i dag går mellom fastlandet og Sotra. I tillegg blir broen av og til stengt pga vindforhold. Det er en svært lite tilfredstillende situasjon for dette viktige sambandet. Men å løse problemene med å bygge en ny firefelts bro, er ikke særlig fremtidsrettet.

Statens vegvesen la i dag fram si innstilling til nytt Sotrasamband, og de går altså inn for bro. I verste fall betyr dette at vi ikke får et nytt samband de neste 5 årene. Jeg tror nemlig du skal lete lenge etter en politiker i Bergen som støtter innstillingen. At politikere på Sotra siden vil kunne akseptere forslaget, det kan godt være, men så er det heller dem sitt ansvar å se på de utfordringer en bro vil gi på by-siden.

En ny bro vil føre til omfattende ekspropriering. Mange private eiendommer vil bli berørt og vi må lage nye store veier der det i dag er boligområder. En ny bro vil også skape den samme usikkerhet når vindforholdene ikke er på sitt beste. Hva skjer hvis vi har en stor brann på lille-Sotra og broene er stengt? Skal man vente på helikopter?

Det vil helt sikker både være dyrt og teknisk utfordrene å lage en tunnel, men det er også det mest fremtidsrettede. Og det må vel nettopp være det som avgjør valget. Hva som er best for fremtiden.

KrF i Bergen har ikke diskutert denne saken, men vi kan allerede nå si at å bygge en bro, vil være svært vanskelig å gå inn for. I verste fall må vi det. I valget mellom to onder må vi velge den som gjør minst ondt. Jeg håper vi slipper å ta det valget. En tunnel vil løse dagens utfordringer og det vil stå seg også i fremtiden.
Bilde: Illustrasjonsfoto, Statens Vegvesen
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

1 kommentar:

Anonym sa...

enig!!