1. jun. 2008

When I want your opinion, I'll give it to you!


Overskriften er hentet fra et skilt jeg en gang så på kontoret til en topp-politiker. Et ganske morsomt utsagn, men dessverre er det veldig illustrerende for hvordan ganske mange politikere m.fl. tenker. I gårsdagens BT foreslo en arbeidsgruppe i Bergen KrF å innføre en kommunal kontantstøtte. Høyre er ute i dagens BT og slakter forslaget. "Jeg respekterer foreldrenes valg om å bli hjemme, men jeg synes ikke vi skal oppfordre dem til å gjøre det."

Her mener man altså at folk gjerne må få velge, men foreldrene bør helst ikke velge feil. Man er altså redd for å gjøre det enkelt å "velge feil". Det kan neppe kalles reell valgfrihet. Å få 3.303,- per måned i statlig kontantstøtte gjør at nesten ingen kan ta seg råd til å være hjemme med sitt 1 eller 2 år gamle barn. Når vi i tillegg vet at kommunen bruker store ressurser per barn som er i barnehage, ja da er det ganske genialt med en kommunal kontantstøtte. Foreldrene får økt valgfrihet, kommunen kan spare penger og barnehagekøen minker/forsvinner.

For KrF handler ikke dette om hva foreldrene velger. Det handler om at foreldrene skal få lov til å velge. Ikke føle seg tvunget til å velge barnehage. Ei heller føle seg tvunget til å være hjemme. Foreldrene vet best og foreldrene er forskjellige.

Venstresiden har lenge prøvd å skape et mest mulig A4 samfunn. Folk skal gjennom den samme kjøttkverna, enten de vil det eller ei. Det kan virke som om flere har kjøpt den logikken, og det er veldig synd. Det er på tide å gjenreise respekten for foreldrene. La de selv få velge.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

7 kommentarer:

kalle sa...

Helt enig! Utrolig at noen kan være i mot dette forslaget. Stå på!

Sondre sa...

Høyre sa i avisen, slik du også siterte: "Jeg respekterer foreldrenes valg om å bli hjemme, men jeg synes ikke vi skal oppfordre dem til å gjøre det."

Det blir litt sånn: Valgfrihet til å velge som Høyre vil.

Sondre sa...

kommentaren til høyres stolt-nielsen minnet meg forresten veldig om da stoltenberg skulle fortelle hvorfor han ønsket å fjerne kontantstøtten:
- Man kan jo ikke premiere de som velger feil.

t!g sa...

Dette har ingen ting med saken å gjøre, men jeg regner med det går bra.

Ta en titt på http://filiprygg.blogspot.com/2006/10/klassesamfunn-i-2020-norge-er-kjent-for.html

"Jeg klarte såvidt å komme meg inn på boligmarkedet for ett år siden. Med ti prosents prisvekst hvert år 10 år fremover vil jeg bli millionær."

Hvordan går planen?

"Min studiekollega som ikke klarte å komme seg inn på markedet i fjor klarer heller kjøpe egen bolig i år."

Din studiekollega leier vel da en bolig. Han sitter da formodelig på en langsiktig leiekontrakt. Verdien på disse har steget kraftig den siste tiden.

"Etter ti år er jeg millionær og han har ikke en krone."

Vel, du har en bolig som har falt litt i verdi og en lån som blir stadig dyrere å betjene. Dessuten kommer vedlikehold, kommunale avgifter etc. Din venn betaler den samme lave husleien som i 2006.

Mitt poeng er selvsagt ikke bare å være morsom. Politikere som vil blande seg inn i et marked har ofte en manglende forståelse av det aktuelle marked. I dette tilfellet trodde du på en ekstraordinær avkastning i boligmarkedet, noe som selvsagt ikke er mulig over tid.

God sommer!

Filip Rygg sa...

t!g: Jeg er gjerne utslått av varmen og jeg er kanskje litt treig, men jeg forstod ikke poenget ditt :)

Leieprisene har steget noe enormt, boligmarkedet er stabilt og de aller fleste betaler ned på eget lån. Faren for et klasseskille er like aktuelt nå som da.

Selvsagt skal ikke politikere overstyre markedet, men vi kan sørge for at det bygges nok boliger. Det handler om å legge til rette for utbyggingsområder, samt føre en ansvarlig økonomisk politikk.

Torstein sa...

Akkurat i denne saken med barnehage eller være hjemme, er det kanskje ikke så viktig for KrF hva foreldrene velger. Men i de fleste andre spørsmål av lignende karakter, bruker man pengegaver eller avgifter for å få folk til å gjøre ett bestemt valg.

Når folk i Modalen f. eks. får 1000 kr rett på konto når de bosetter seg i kommunen, er det jo ikke fordi man ønsker valgfrihet, men fordi man ønsker at folk skal gjøre ett bestemt valg - nemlig å bosette seg i Modalen. Når staten setter høye avgifter på tobakk, så er ikke målet valgfrihet til å røyke eller ikke, tvert i mot er målet å oppfordre folk til å gjøre ett spesielt valg.

Dette er en slags verdispørsmål. Er bra å bo i Modalen. Ja, sier kommunen, og gir støtte. Er det bra å røyke? Nei, sier staten, og setter høye avgifter.

Er det bra å ha barna hjemme? Nei, sier staten, og subsidierer barnehage, mens de vil legge ned kontantstøtten.

Når jeg er for kontantstøtte, er det fordi jeg tror det er grunnleggende bra for et barn å ha god kontakt med sine foreldre i de første årene. I alle fall minst like bra som å være i barnehagen. Så siden jeg ikke er enig i at det er dumt å ha barna hjemme, er jeg for denne valgfriheten KrF hele tiden snakker om.

Ikke fordi like muligheter til å velge alt er noe mål i seg selv (jeg er for dyr tobakk og sånn), men fordi jeg tror det er like bra med mamma som med barnehage.

Jeanette sa...

Nå liker ikke jeg å blande meg for mye borti partipolitikk til vanlig, men dette var rett og slett sjokkerende. Og kraftig provoserende.

Jeg er selv hjemmemamma, med bakgrunn som førskolelærer. Det er ikke tvil i min sjel om at dette var et riktig valg for meg og min familie. Heldigvis har vi full støtte fra familie og venner angående dette, men det er virkelig trist at mange faktisk må forklare og forsvare dette valget overfor et samfunn som preges av holdninger som ble nevnt i dette innlegget.

Det er ikke kvinnefrigjøring om vi ikke lenger har noe reelt valg - eller om vi som velger annerledes blir beskyldt for å velge "feil".

Mvh,

Jeanette på Hjemmemamma.com