10. jul. 2008

Bekjempe rikdommen?


Regjeringen fant dessverre raskt ut at Soria-Moria løftet om avskaffe fattigdom(ikke fattigdommen) ble et for vanskelig prosjekt for en trepartiregjering, i stedet har man begynt å se på muligheten for å bekjempe rikdommen. Partisekretær i Arbeiderpartiet, Martin Kolberg sier han vil flå de rike. Det er altså blitt slik at når ikke alle kan få det bra, må vi i det minste sikre at alle har det like dårlig. Det er sosialisme på sitt verste.

Sosialdemokratiet har sine flotte sider. Det er grunn til at KrF ligger plassert i sentrum. Vi har tro på en sunn fordelingspolitikk. Skattesystemet er viktig for å sikre at fellesskapet har nok penger i kassen til å hjelpe de som trenger ekstra offentlige bistand. Det er bra. Men du får ikke penger i kassen ved å bekjempe rikdommen. Hvor skal folk jobbe hvis ingen skaper arbeidsplasser?
Jeg vil heller foreslå at regjeringen gjenopptar ambisjonen om å avskaffe fattigdom, gjerne hele fattigdommen selv om de tre partiene allerede i 2007 mente at det var urealistisk. Men skal det være noe et land som Norge burde klare, så er det jo nettopp det. Det er ingen som helst grunn til at mennesker skal måtte leve i fattigdom i Norge. Ingen grunn.
Det er ikke synd på folk som må betale toppskatt. Men det er verdt å minne om at de såkalte kjernevelgerne til Arbeiderpartiet, industriarbeiderne stort sett alle sammen må betale toppskatt. Det er vel neppe disse Ap vil flå?
Når Ap-sekretæren(bildet) bruker ord som å flå, er det grunn til å tro at det ligger mange strategiske vurderinger bak. Her ønsker man å skape avstand til de borgerlige partiene og man vil fremvise noe av sjelen til Arbeiderpartiet. Men det må jo i såfall være en ganske råtten sjel. Dette skaper bare noen litt rare og helt kunstige skillelinjer, for mens man burde diskutert reelle ideologiske forskjeller, ender man opp med å snakke for eller i mot en liten gruppe mennesker. Det er uverdig.

Norge må til enhver tid bekjempe enhver fattigdom. La oss bruke tid på det, ikke på å bekjempe rikdom.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: