3. jul. 2008

Når olja rår


Olje- og gassindustrien er Norges største næring. I 2007 sto petroleumssektoren for 24 prosent av verdiskapingen i Norge. Nettokontantstrømmen fra sektoren i 2007 utgjorde ca 31 prosent av de samlede inntektene til staten. Medlemsbedriftene i Oljeindustriens Landsforbund(OLF) har mer enn 27.000 ansatte. Nok fakta. Poenget med disse tallene er å få frem at det finnes forklaringer på en del rariteter i Norge.

....manglende vindkraftsatsing
Det er rart at Norge som har 3 ganger så stort potensiale som Tyskland, nesten ikke har en eneste vindmølle. Det blåser mer hos oss, vi har mer ledig areal og vi har masse kompetanse ved mange av landets forskningssentre.

....CO2 rensing som uteblir
Mens de fleste bedrifter betaler alt selv, får de store olje- og gasselskapene fritak for CO2 avgiften hvis de bygger gasskraftverk og går de inn for rensing så betaler også staten gildet. Ikke rart bedriftene ikke vil satse egne penger på området.

....skyhøy nettleie
Minstepensjonister i Bergen sentrum betaler ofte langt mer i nettleie enn i eget strømforbruk. Når olje- og gasselskaper skal bygge ut, elektrifisere, anlegge gasskraftverk, ja da må også strømnettet bygges ut, regningen får forbrukerne. Skulle likt å sett noen andre enn nordmenn som aksepterer det.

....stadig nye letekonsesjoner
Samtidig som Jens står på TV og forteller om Norges klimasatsing får StatoilHydro nok en letekonsesjon. Det blir sagt at forurensende aktivitet skal utfases, men når det gjelder olje- og gassfelt så skal flest mulig innfases.

Det finnes mange, mange flere ting på denne listen. Feks det totale fravær av statlig satsing på el-biler, den gjentakende overkjøring av Statens forurensings tilsyn(SFT), olje foran fisk policy'en +++. Noe skyldes nok gamle vaner og tradisjonell tenkning. Men i en tid hvor klimaspørsmål, utgiftsnivå for privathusholdningen og satsing på fremtidsnæringer står i fokus så skulle man trodd at disse raritetene forsvant, men det gjør de ikke. Olja rår.
Bilde: Norges nye olje- og energiminister, Terje Riis-Johansen.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

5 kommentarer:

Joar sa...

Hei Filip,
Er lenge siden jeg har slengt innom en kommentar nå, men jeg var innom Venstre sitt utenrikspolitikk og leste hva de mener om Israel og Palestina konflikten, og hva synes du om slik den lyder :

Norge har et spesielt ansvar for å bidra til å arbeide for fred i Midtøsten. Norge må anerkjenne palestinernes rettmessige krav om en egen stat og Israels rett til å eksistere innenfor trygge grenser. Norge må støtte en varig fredsløsning basert på de relevante FN-resolusjonene. Dette innebærer at Israel må trekke seg tilbake til grensene før 1967, og at ulovlige bosetninger på okkupert land må tilbake til palestinsk kontroll. Venstre vil at Norge, gjennom blant annet FN, skal jobbe aktivt for at den folkerettsstridige muren Israel bygger på okkuperte områder rives. De palestinske flyktningene må få kompensasjon for tapte eiendommer og påførte lidelser, og det internasjonale samfunn må bidra til dette.
Norge må øke sitt engasjement for å støtte demokratiske krefter i alle ikke-demokratiske land i Midtøsten; spesielt gjelder dette Iran og Saudi-Arabia.

Jeg siterer Willoch fra et program i 2005 fra Først og Sist

" Det kan ikke være Guds budskap til vår tid at et folk har rett til å jage et annet folk fra sine hjem , her må nettopp Guds budskap være å respektere hverandres bosetning og eiendom."

Det synes jeg var godt sagt av Willoch. Jeg synes ikke KrF skal bruke Israel som valgflesk for å hekte på seg stemmer, det er kyniskt og horribelt. Jeg så en film for nesten to år siden, hvor Israelske soldater bruker barn som skyteskiver bare fordi dem kaster sten på tanksen deres.. Er det kristent å støtte opp om noe sånt?

Når jeg så den filmen, så var jeg på gråten, en ting er at de har okkupert Palestina, men en annen ting er når de skyter på barn og behandler de dårlig.

Det er en segregering som jeg synes er trist og beklagelig. Og i tillegg til alt dette, har du de ulovlige bosetningene. Nei, jeg er glad venstresiden skjønner dette, og den liberale fløyen i Kristelig Folkeparti.

Jeg håper KrF kan bli mer Israelsk kritisk, fordi å bygge seg opp på en nykonservativ utenrikspolitikk er det verste som kan skje.

Filip Rygg sa...

hei joar!
Hyggelig å se deg her igjen, håper alt står bra til med deg!

Norges forhold til Israel er en ganske vanskelig sak, først og fremst fordi vi mener så utrolig mye om så mange ting vi egentlig ikke har så mye med. Dessuten har vi en mediesituasjon der man konsekvent er kritisk til kun en part. Når noen våger å tale rikspressen i mot blir man ofte oppfattet som ekstrem eller fundamentalistisk, noe jeg synes er ganske sprøtt.

Hvis vi feks går til Frankrike så vil vi se en helt annen holdning til det som skjer i Midtøsten. Der våger mediene i større grad å fremvise begge sider. I alle konflikter er det to med skyld, jeg tror verken Israel eller de palestinske selvstyremaktene kan slå seg på brystet og si at man opptrer uklanderlig. Men hvem er jeg egentlig til å mene så mye om dette?

KrF har etter mitt skjønn en meget konstruktiv og reflektert Midtøsten politikk. Vi anerkjenner begge siders rett til å leve i disse områdene, og vi anerkjenner staten Israel. Når man anerkjenner en stat så må det også bety at vi lar staten får organisere seg, avholde sine valg og ta sine interne avgjørelser. Skjer det grove brudd på menneskerettigheter så skal vi selvsagt si i fra, men jeg har vanskelig for å se at sikkerhetsgjerdet(det er ingen mur!) skal være et grovt brudd på menneskerettigheter. Det er ganske interessant å merke seg at Israelsk høyesterett påla myndighetene å gjøre noen endringer pga at gjerdet fikk visse negative følger for noen palestinske områder, det viser med klartekst at demokratiet og rettsvesenet fungerer i Israel.

Når det gjelder utenrikspolitikk så lytter jeg verken til Willoch eller til partiet Venstre. Jeg gjør ikke det andre saker heller. Det er nok ingen rette svar eller argument i denne saken, men jeg tror vi alle har godt av å sette oss mer inn i dette. Selv er jeg ikke den mest beleste, men jeg finner mye interessant lesestoff på http://www.miff.no

God helg!

Joar sa...

Jo takke med meg har det gått litt sånn opp og ned i det siste, men nu har jeg kommmet meg på hjulene, får jeg vel si :)
Livet har jo sine utfordringer for en som meg, som begynner på et nytt ti år til neste år, fyller 20 :)..

Det som sies om situasjonen i midtøsten kan vi nok enes om at mediene er for lite reflekterte, og vi trenger reflekterte medier og balanse i vanskelige konflikter.

Nu er ikke jeg så meget imponert over det hverken Palestina eller Israel har fått til sålangt..
Derfor er det meget viktig å støtte opp om demokratiske krefter i alle regionene i midtøsten.. Hamas har vært en katastrofe for fredsutviklingen i midtøsten, og må byttes ut med demokratiske krefter.. Som du påpeker så er Israel det eneste demokratiske landet i midtøsten, men det betyr ikke man skal misbruke sitt gode stempel på det..

Ingen er perfekte blant oss mennesker, det samme vil jeg mene gjelder styresett i land rundt hele verden.. Det er mange som har svin på skogen, og skal det bli rettferdig så må de kunne møtes som venner og stanse fiendheten nu, så snart som råd..

Jeg mener vi trenger FN, balanserte løsninger for å frem en bedre fredsutvikling mellom Israel og Palestina, det betyr, at de ulovlige bosetningene må stanses og gis tilbake til palestinerne..

Derfor så vil jeg be om at Hordaland KrF ikke vil bruke Israel-saken som en vinnersak for partiet, for det kan såre mange mennesker som ikke deler deres syn på den saken og andre ting.. Bibelen leser jeg i ny og né og visse ting der kan man ikke ta bokstavelig, fordi det ikke passer inn i vårt tid..

Landet trenger KrF mer enn noensinne, når de to yttergående partiene i Norge ønsker å ha makt.. Jeg håper vi kan få en moderat regjering, enten en Ap/sentrum eller H/sentrum, det er samme for meg, sålenge SVog FrP holder seg unna regjeringskontorene..

Ha en fin uke Filip :)

Filip Rygg sa...

jeg tror absolutt som deg at det hadde vært bra med noe mer tilstedeværelse av FN, og det er nettopp slike ting vi politikere i Norge kan og bør mene noe om, ikke hvor appelsinene er produsert hen.

Vanskelig å si hva som skjer etter valget, fløypartier er sjelden enkle å samarbeide med, selv om det finnes unntak. En sentrum/høyre regjering hadde vært bra, men jeg vet ikke hvor realistisk det er. Godt mulig det blir høyre/frp regjering med budsjettstøtte. Landet er absolutt mest tjent med at Dagfinn og KrF kommer i regjering igjen, men akkurat nå kan det se ut til at vi får ting som ikke er så bra for landet vårt.

Joar sa...

Helt enig.. Angående samarbeidspartner, hvilke 3 viktigste saker for Kr.F vil være med på å vurdere hvem dere ønsker å samarbeide med i 09?

Jeg vil ikke si det er noen stor forskjell mellom H, sentrum og Ap, som har stått hverandre ganske nær på 80 tallet, 90 tallet og i det nye årtusen..

For meg er det viktig at neste regjering fører en ansvarlig økonomisk politikk som ikke setter økonomien over spill, jeg har tatt opp et kjempestort lån sammen med mine foreldre for å få en bolig, og renteøkningene bekymrer meg.. Da er det viktig for meg at renten holdes lav, og det får man ikke med Fremskrittspartiet...

Jeg savner Høybråten veldig i regjeringskontorene, og Venstre såklart.. Venstre+KrF og Ap eller H, er et superteam til å få til politikk i Norge.. Politikken må speiles inn mot sentrum..

Helt til slutt, synes du ikke vi kan beholde bioteknologiloven og ekteskapsloven, og gi de to litt tid for å se hvilke resultater vi får ut av det??