1. jul. 2008

BAs A4 samfunn


Det er egentlig svært gledelig at Bergens Avisen i dag igjen følte seg nødt til å bruke side 3 i avisen til å argumentere mot kontantstøtten. De henviser til at antallet som velger kontantstøtten har gått ned og derfor bør støtten avvikles. Ganske underlig argumentasjon, enda mer underlig er det når de i samme kommentar tar frem det svært kritikkverdige som regjeringen har gjort ved å først kutte i støttebeløpet, så kutte i lengden for å motta støtte og til slutt stoppe enhver prisregulering av støtten. Tenk hvis man hadde gjort det med barnehagetilskuddene!?

En arbeidsgruppe i Bergen KrF foreslo for en stund siden å innføre en kommunal kontantstøtte. Tre aviser brukte noe av lederplass til å harselere over forslaget. BA fortsetter i dag. Det er ganske interessant å se hvordan det at noen foreldre velger vekk sosialdemokratiets A4 løsninger kan vekke så mye irritasjon. Eller som Jens Stoltenberg sa det: Vi kan ikke premiere noen for å velge det vi mener er feil. Ja det er vel det som er problemet. Hverken BA eller Bergens Tidende synes foreldrene skal få velge om barna skal gå i barnehage eller ikke. Hvor ble det av tilliten til foreldrene, foreldreretten og valgfriheten?

KrF er ikke bekymret over at svært mange foreldre velger barnehage for sine barn, tvert i mot, hvis de aktivt velger det så er det kjempe flott, men jeg tror ikke bildet er så enkelt som det BA og BT hevder. Alle som velger barnehage velger det ikke fordi de vil, men fordi de må. Å kun motta en statlig kontantstøtte på 3303,- per måned er for mange en økonomisk umulig situasjon. Men staten bruker gladelig over 10.000,- per barn som går i barnehage hver måned. Er dette rettferdig?

Ut i fra BAs argumentasjon skal ordninger som flertallet ikke velger å benytte seg av, fjernes. Dvs fordi det store flertall ikke er arbeidsledige så fjernes arbeidsledighetstrygden. Vi kan også avvikle samtlige privatskoler for flertallet går jo i offentlig skole. Bergens Avisen kan vi ellers legge ned, flertallet leser jo Bergens Tidende!

I BAs A4 samfunn passer ikke foreldre som ønsker å være hjemme med egne barn inn. For KrF er det ikke et mål at noen skal velge å være hjemme, ei heller er det noe mål at noen skal velge barnehage. Det er mål at det skal være valgfrihet, reell valgfrihet. Dagens kontantstøtte er viktig, men den er ikke stor nok. Regjeringens kutt i støtten, manglende regulering og en stadig prisvekst i samfunnet gjør det helt naturlig at man nå hever kontantstøtten. Flertallet vil fortsatt velge barnehage og det er helt greit, poenget er at man ikke vil være nødt til å velge barnehage.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

5 kommentarer:

Øyvind Bye sa...

knall bra! stå på!

Sondre sa...

digg innlegg. husker bare deler av forslaget dere kom med, men er det ikke en idé å koble kontantstøttesatsen opp mot grunnbeløpet slik at satsen holder seg "moderne"? kan vel hende dere har tenkt på d allerede.

kontantstøtten er for lav idag. den gir ingen valgfrihet. nå funker den vel mest som et plaster på såret for de som ikke får barnehageplass.

digger forslaget deres om kommunal kontantstøtte!

Anonym sa...

BA er en tragisk avis! Maken til farget journalistikk!

Henrik Akselsen sa...

Kontantstøtten er vel egentlig en slags (liten) kompensasjon for alle de $$$ milliardene kommunene og stat bruker på barnehager, kanskje et bedre navn hadde vært foreldrekompensasjon eller hjemmekompensasjon?

Filip Rygg sa...

her var det mange hyggelige og gode kommentarer!

Sondre: enig med deg i at en kobling mot grunnbeløpet kan være smart, det viktigste er at det er en årlig regulering som følger prisutviklingen. Det skulle tatt seg ut om man sa til barnehagene at de ikke fikk regulert sine tilskudd.

Henrik: god ide!